אגרת בית משפט בתביעת ביטוח, שעניינה נזקי גוף

מאת:

בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות) תשס"ז – 2007 ( בעבר תקנות בית משפט (אגרות) התשמ"ח – 1987), אגרה בתביעה לפיצויים בשל נזק גוף בבית משפט שלום, תשולם לפי פרט 2 בתוספת, קרי בסך של 6,592 ₪, כאשר עם הבאת ההליך לבית משפט ישלם התובע סכום כנקוב בפרט 34 לתוספת, הווה אומר: 686 ₪ בלבד ואילו אגרה בתביעה לסכום קצוב בבית משפט שלום, תשולם לפי פרט 1 שבתוספת, קרי 2.5%, כאשר עם הבאת ההליך לבית משפט, תשולם המחצית הראשונה, הווה אומר: 1.25% מהסכום הנתבע.

בית המשפט העליון בפסק דין רע"א 10471/07 גור ישראלי נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ מתאריך 19/08/2009 דן בשאלה כיצד יש לסווג, לצורך תשלום אגרה, תביעה לקבלת תגמולי ביטוח לפי פוליסת ביטוח בגין נזקי גוף. האם מדובר בתביעה לפיצויים בשל נזק גוף, כי אז האגרה המשתלמת הנה בסכום קבוע, אשר אינו תלוי בהערכת התובע את נזקו, או בתביעה לסכום קצוב, כי אז האגרה המשתלמת נגזרת באחוזים ביחס לסכום הנתבע.

במקרה שנדון בפסק הדין, שילם התובע אגרת בית משפט, בהתאם לאגרה המשתלמת בתביעה בשל נזק גוף ולא כתביעה לסכום קצוב והנתבעת הגישה בקשה למחיקת התביעה בשל אי תשלום אגרה מספקת.

בית המשפט העליון, לאחר שבחן את הדברים קבע כי תביעה לקבלת תגמולי ביטוח, אשר ביסודה עומד נזק גוף שנגרם לתובע אינה מהווה תביעה לפיצויים בשל נזק גוף, אלא תביעה לסכום קצוב ומשכך האגרה שעל התובע לשלם הנה ביחס לסכום שנתבע על ידו.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן