חיוב בהוצאות בגין עתירה להרמת מסך ללא בסיס

מאת:

מהי הרמת מסך?

סעיף 6 לחוק החברות התשנ"ט-1999, קובע כי בית משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה כדי להונות אדם, או כדי לקפח נושה של החברה, או באופן הפוגע בתכלית החברה, ומתוך נטילת סיכון בלתי סביר ביחס ליכולתה לפרוע את חובותיה (מימון דק). 

בת"א (שלום תל אביב) 22071-04-14 לאוטמןרימון יבוא ושיווק בע"מ נ' דרונט בע"מ ואח', (פורסם בנבו, 27.9.2017), התובעת הגישה תביעה לפיצוי כספי בגין שתי הנתבעות הראשונות אשר נשאו ישות משפטית של חברות בע"מ, ובנוסף עתרה להרמת מסך ההתאגדות ולחייב את הנתבעים 3 ו– 4 אשר היו בעלי תפקידים בכירים בנתבעות 1 ו-2.

בית המשפט סוקר את ההלכה הפסוקה בנוגע לתנאים אשר יישקלו על ידי הפסיקה, לצורך הרמת מסך ההתאגדות, וקובע כי כאשר חברה אינה עומדת בהתחייבויותיה, עדיין אין מקום לחייב באופן אישי את בעלי התפקידים הבכירים בה, במידה ולא הוכח כי בוצעו עוולה נזיקית על ידי אותם נושאי תפקידים, מרמה, התנהלות מתוך חוסר תום לב קיצוני או כל התנהלות אשר יש בה כדי להקים חבות אישית של המנהלים.

בתיק זה ביססה התובעת את עתירתה להרמת מסך, בטענה כי הנתבעים 3 ו– 4, כבעלי תפקידים בכירים היו בקשר עימה. בית המשפט קבע כי גם במקרים בהם בעלי תפקידים בכירים נמצאים בקשר ישיר עם לקוח כזה או אחר של החברה, עצם הקשר כשלעצמו אינו מקים אחריות אישית לבעל התפקיד הבכיר. במקרה הנדון, לא הוכח כי התקיימו תנאי הרמת מסך ההתאגדות, שפורטו לעיל.

בית המשפט דחה את התביעה, וכמו כן, דחה את העתירה להרמת מסך ההתאגדות, משמצא כי הינן חסרות בסיס. יתירה מכך, בית המשפט סבר כי מקור העתירה נגד הנתבעים 3 ו– 4, יסודו בניסיון לייצר לחץ אישי על הנתבעים, בכדי להביא לתוצאה של פשרה כספית. לאור האמור לעיל, חייב בית המשפט את התובעת בהוצאות בסך של 24,000 , בגין טענותיה חסרות הבסיס להרמת מסך.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן