משרד עורך דין

תגמולים כספיים וגמלאות

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

 

 

קיימות זכויות והטבות רבות העומדות לנפגע אשר הוכר כנכה על פי חוק הנכים.

 

נכה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 10%-19% יהא זכאי למענק חד פעמי על פי נוסחה הקבועה בחוק.

נכה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 20% ומעלה, יהא זכאי לתגמולים חודשיים לכל ימי חייו וכן להטבות שונות, בהתאם לדרגת הנכות ולפגימות הרפואיות השונות, כגון שיקום מקצועי וכלכלי, סיוע בדיור, קבלת שירותים רפואיים כגון רכב רפואי, ביגוד, הנעלה וכו', פטור ממס הכנסה בדרגת נכות של 90% ומעלה, הנחה בארנונה, קבלת מענקים שונים ללימודים, חתונה, דמי נסיעות, הוצאות טלפון, דמי הבראה ועוד כיו"ב.

 

חוק הנכים הינו חוק מורכב ומסורבל, ולכן בטרם הגשת תביעה לפי חוק זה, מומלץ להיוועץ בעורך דין מיומן ובקיא בתחום.

 

משרדנו בעל ניסיון רב בניהול תביעות מול משרד הביטחון. צוות עורכי הדין במשרד מעניק ללקוחותיו יחס אישי ונאמן ומלווה אותם החל מהשלב הראשון של מילוי טפסי התביעה וכלה בייצוג בוועדות רפואיות, לרבות הגשת ערעורים לערכאות גבוהות יותר.

 

במידה ותהיה מעוניין, תוכל לפנות למשרדנו ולתאם פגישת ייעוץ עם עו"ד דוד סער בטלפון: 03-6874661

מאמרים נוספים בנושא:

תשלומים לנכי משרד הביטחון הגרים בחו"ל

30.7.2012

 

מאמר זה עניינו בזכויות להן זכאים נכים אשר הוכרו כנכים על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959. למען הסר ספק יובהר, כי הזכאות היא לנכים הזכאים לקצבה חודשית.

 

מועד תשלום הגמלאות

המאמר עוסק בנכה צה"ל (להלן: "המערער"), אשר פנה אל קצין התגמולים בתביעה לתגמולים בגין מחלה נפשית שנגרמה לו בעת שירותו הצבאי, בשנת .1969 התביעה נדחתה והלה לא ערער על ההחלטה. בשנת  1983פנה המערער בשנית אל קצין התגמולים וביקשו לעיין מחדש בתביעה, בהסתמך על ראיות חדשות שנתגלו. במהלך ההתדיינות שבין המערער לבין קצין התגמולים, הוכר המערער, לפנים משורת הדין, כנכה צה"ל על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ודרגת נכותו, שנקבעה בתחילה בשיעור %30, הוגדלה והועמדה על % .50לאחר העלאת שיעור הנכות, הוכרה זכותו של המערער לתגמולים כ"נכה נצרך", על פי סעיף 4 לחוק.

 

קיזוז תגמולים כספיים וגמלאות ממשרד הביטחון

שאלה שעלתה לדיון בפני בית המשפט העליון הייתה, מה קורה במצב בו נכה זכאי הן לתגמול מכוח סעיף 7(א) לחוק הנכים, והן לקצבת נכות מן המוסד לביטוח לאומי, בה בעת כשהאירועים שבגינם הוא זכאי לתגמול ולקצבה האמורים הינם נפרדים? האם רשאי קצין התגמולים במקרה זה להפעיל את סמכותו לניכוי הקצבה מן התגמול?

 

 

זכאות להטבות רטרואקטיבית לנכה צה"ל

14.8.2011

 

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל עתירה שהגיש נכה צה"ל, במסגרת התיק עת"מ (ת"א) 1860/07 לופו משה נ' מ"י ואח', כנגד נוהל של אגף השיקום השולל תשלום הטבות רטרואקטיבית, ונקבע כי העותר יקבל את כל ההטבות להן היה זכאי כנכה צה"ל, החל מיום שחרורו ולא החל ממועד הכרתו כנכה.

 

 

נכה צה"ל משוקם ועצמאי זכאי לתגמול טיפול רפואי בנוסף לתגמול הרגיל

 

האם נכה צה"ל הזכאי לתשלום תגמול טיפול רפואי בהתאם להוראת תקנה 14א(א)(3) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד – 1954, זכאי בנוסף לתגמול החודשי על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959? שאלה זו נדונה בו"ע (ראשל"צ) 15592-02-10 איילה גולדשטיין נ' קצין התגמולים (ניתן ביום: 12.12.10).

 

 
לראש העמוד ↑