משרד עורך דין

עורך דין פנסיה

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

קרנות הפנסיה מהוות תחום בו הבורות בכל אשר קשור בתנאים הנלווים לו, הינם נחלת מרבית האנשים.
תחום זה מקנה לרבים מהמבטחים זכויות רבות בכל אשר קשור לנכות, מוות (שארים) וזקנה.
חוסר הידע מוליד חוסר רצון להתעמת עם קרנות הפנסיה, ולא אחת נמצאים המבוטחים הנמנים עליו מפסידים כסף רב.

אין לקבל את החלטות קרנות הפנסיה כעובדות מוחלטות, ובמקרים רבים השגה על החלטות אלו תניב למבוטח זכויות פנסיוניות ריאליות גבוהות מהצפוי.

במידה והנך חש כי מגיע לך יותר מקרן הפנסיה, תוכל לפנות לגורמים מקצועיים שיבחנו זאת.

סיוע של עורך דין פנסיה

למשרדנו ניסיון רב בתחום הפנסיה, לרבות בדיקת הזכויות הפנסיוניות המגיעות למבוטח. עו"ד דוד סער בכיר לשעבר בחברות ביטוח, עסק בין היתר במתן ייעוץ פנסיוני ועבר השתלמויות רבות בתחום הפנסיוני המתקדם. במידה ותהיה מעוניין, תוכל לפנות למשרדנו עוד היום ונוכל לבחון את זכויותיך ולהיאבק במידת הצורך על מנת שתקבל יותר.

מאמרים נוספים בנושא:

התקיימותו של אירוע "תאונה" לעניין פוליסת תאונות תלמידים

בית המשפט השלום בירושלים קיבל את תביעתם של הורים לפיצויים על פי פוליסת ביטוח תלמידים עקב מותו של בנם, תוך בחינת השאלה האם הבן המנוח לא מת מאירוע "תאונה" אלא עקב התאבדות.

 

פיצוי בגין הפסדי פנסיה לנפגע בתאונת דרכים

בית משפט עליון דן בערעור של קטין שהוגש על פסק דין של בית משפט המחוזי בתביעה לפיצוי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

 

פנסיית שאירים לתלויים לאחר הגיעם לגיל 18

האם ילד, הסמוך על שולחן אביו, אשר נפטר, זכאי לקבלת פנסיית שאירים כשאיר, אם לאו?

 

זכות עתידית לפנסיה הנה זכות קניינית הנובעת מעצם השיתוף

 

4.2.2014
בע"מ 3514/13 פלוני נגד פלונית, מתאריך 18/12/2013, דן בית משפט העליון בבקשת רשות ערעור שהוגשה על פסק דין של בית משפט המחוזי, אשר דחה ערעור שהגיש הבעל על פסק דין של בית משפט לענייני משפחה, אשר קבע כי בין הצדדים שהיו נשואים והתגרשו יאוזנו המשאבים באופן שווה, החל ממועד הנישואים ועד למועד הגירושין.
 

האם כדאי לקחת הלוואה מקרן הפנסיה?

כל אחד מאיתנו נתקל לפחות פעם אחת בחייו בצורך לגייס סכום גדול של כסף במהירות, לצורך הוצאה גדולה (מתוכננת או לא). אם נשלול מראש את הדרכים הלא חוקיות להתעשרות מהירה (גרב ניילון ואקדח, למשל), נגלה כי בפנינו עומדות מספר אפשרויות נפוצות לקבלת הלוואה.

 

 

האם גרושה זכאית לפנסיית הזקנה של גרושה המנוח?

13.5.2014

 

המנוח היה מבוטח במבטחים, הוכר כנכה והחל לקבל קצבת נכות החל מינואר 99', כשמחודש מרץ 00' החל לקבל מהקרן קצבת זקנה. בינו' 03' נחתם בין המנוח לתובעת הסכם גירושין. במסגרת ההסכם נקבע כי "הבעל מסכים ומתחייב להעביר לאישה 47% מתשלומי הפנסיה המשולמים לו בכל חודש ממבטחים, וזאת למשך כל ימי חייה של האישה..וזאת אף לאחר אחרית ימיו של הבעל".

 

משיכת כספים בקרן הפנסיה הותיקה של מבוטח פנסיונר שנפטר

מאמר זה עוסק בשאלה, האם ניתן למשוך כספים בקרן הפנסיה הותיקה, שנצברו אצל מבוטח פנסיונר שנפטר? יש לשים לב שמאמר זה סוקר את התקנון האחיד והתשובה לשאלה זו מתייחסת אך ורק לקרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

 

סמכות עניינית בתביעה לתשלום פנסיית נכות

בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור של קרן פנסיה בטענה של העדר סמכות עניינית של בית משפט השלום לדון בתביעה שעניינה הסדר פנסיוני והזכויות הקשורות בו, וקבע כי בית משפט השלום הינו בעל הסמכות העניינית לדון במקרה זה, שכן עילת התביעה הנה במסגרת יחסי המבוטח והקופה ואין לה זיקה למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי.
 

פנסיית נכות רטרואקטיבית בקרנות הפנסיה שבהסדר

עובדים רבים במדינה הינם עמיתים של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר:

 

ניכוי תשלומים ששולמו על ידי קרן פנסיה

בע"א 7696/09 אילנה אמיר נגד חברת החשמל לישראל בע"מ, מתאריך 12/05/2011, נדונה שאלת סיווג תשלומים ששולמו על ידי קרן פנסיה, אם כתגמולי ביטוח או כתשלומי פנסיה.

 

ניכוי תשלומים ששולמו על ידי קרן פנסיה חדשה

בת.א 22776-12-09 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ נגד המאגר הישראלי, מתאריך 27/03/2011, נדונה שאלת סיווג תשלומים ששולמו על ידי קרן הפנסיה המקיפה החדשה "מקפת אישית" לעמית שנפגע בתאונת דרכים, אם כתגמולי ביטוח או כתשלומי פנסיה.

 

סמכות עניינית בתביעת עמית לקבלת פנסיית נכות

בית משפט השלום בתא (חי') 17199-03-11 ארז חיים נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ומיטבית -עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ מתאריך 03/01/2012, דן בבקשה לסילוק תביעה לקבלת פנסיית נכות על הסף, מחמת חוסר סמכות עניינית של בית משפט השלום והעברת התביעה לבית הדין לעבודה, בטענה כי תביעות לתשלום פנסיית נכות מקרן פנסיה נתונות לסמכותם הייחודית של בתי הדין לעבודה, וזאת מכוח הוראות סעיף 24(א)(3).

 

זכאות אלמנה לקצבת שאירים חרף הפירוד

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב , קיבל תביעתה של אלמנה לגמלת שאירים, שהגישה בתיק עב 10015/09 ( אלמונית נ' עיריית ת"א),על אף שבני הזוג חיו בפירוד כ- 15 שנים לאחר שהאלמנה עזבה את הבית בשל אלימות.

 

נדחתה תביעתה של ידועה בציבור לקבלת קצבת שאירים ממעסיקתו של המנוח

 

פנסיונר של חברת "דן" נפטר, ומותיר אחריו ידועה בציבור. הידועה בציבור טוענת שהיא זכאית לקצבת השאירים שצבר בשנות עבודתו בחברת "דן", וזאת מכח היותה הידועה בציבור של המנוח. מאידך, חברת 'דן' טוענת כי תקנון הפנסיה שלה אינו מאפשר מתן פנסיה למי שהפכה לידועה בציבור של המנוח לאחר הפסקת עבודתו בחברת דן. הידועה בציבור מגישה תביעה לבית הדין לעבודה וטוענת, בין היתר, כי הוראות אלו בתקנון סוטות מן הכלליים שנקבעו בתקנון האחיד החל על קרנות הפנסיה הוותיקות, ועל כן, אינן בתוקף. האם חברת דן רשאית לקבוע תקנון פנסיה ייחודי משלה, אשר אינו עולה בקנה אחד עם מדיניות הפנסיה בתאגידים דומים ועם החוק הכללי? שאלה זו נדונה בקג (ת"א) 41382-11-10 חוה פריימן נ' החברה המנהלת של קרן הגמלאות של חברי "דן"בע"מ (ניתן ביום: 21.12.11).

 

האם יש לנכות פנסיית נכות מפיצוי תאונת דרכים?

1.5.2011

 

בית המשפט המחוזי בחיפה בת.א. 22776-12-09 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ ("הפול") ואח', דן בשאלה מהו סיווגה המשפטי של פנסיית נכות המשתלמת ע"י קרן הפנסיה המקיפה החדשה "מקפת אישית" לעמית שנפגע בתאונת דרכים: האם יש לראותה, במהותה, כמשתלמת לפי חוזה ביטוח, שאז אין לנכותה מהפיצוי מכוח הוראת סעיף 86 לפקודת הנזיקין, או שמא מדובר בתשלומי פנסיה שיש לנכותם מהפיצוי תוך בחינת השאלה בדבר קיומה של זכות שיבוב מצד קרן הפנסיה, המיטיבה כלפי הנתבעת, המזיקה ?

 

 

קצבת הפנסיה לידועה בציבור ולא לאלמנה החוקית

14.8.2011

 

כך קבע בית המשפט העליון בערעור שהגישה אלמנה "חוקית" של חבר אגד , במסגרת תיק  ע"א 1966/07 עמליה אריאל נ' קרן הגמלאות של חברי אגד בע"מ ואח' , על קביעת זכאותה של הידועה בציבור של המנוח, לגמלת שאירים, על פי תקנונה של קרן הגמלאות של חברי אגד.

 

הכרה בהומוסקסואל כידוע בציבור לצורך קבלת קצבת שארים

04/08/2011

 

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעב 3075/08 פלוני נ' מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים בע"מ, דן בשאלה האם הומוסקסואל זכאי לקצבת שאירים בהיותו בן זוגו של י' ז"ל, אשר היה מבוטח אצל בקרן מקפת והלך לעולמו במהלך שנת 2007.

 

מי הזכאית לפנסיית השאירים האישה החוקית או הידועה בציבור


 

בית משפט לענייני משפחה בקג (תא) 12498-08, דן בסוגיית הזכאות לפנסיית שאירים מקרן הגמלאות לאחר מות הנפטר - האם לאשתו החוקית או לידועה בציבור?

 

חיוב מעביד בתשלום פנסיית נכות של עובד

 

מעביד חויב לשלם לעובד פנסיית נכות לה היה זכאי מאת קרן הפנסיה בה בוטח ואשר בשל מחדליו של המעביד, נשללה ממנו.
 

התרשלות קרן פנסיה בהעברת כספים

 

עובדות המקרה


התובע הפריש כספים לקרן פנסיה בשנים 1973 - 1998. בבואו למשוך את הכספים שנצברו לזכותו מהקרן - התברר לו כי הכספים הועברו לגרושתו ללא ידיעתו. מכאן התביעה.

 

 

הכללים לקביעת מחלתו של מבוטח טרם הצטרפותו לקרן פנסיה


כידוע ניתן להצטרף לקרן פנסיה גם אם קיימות בעיות רפואיות קודמות, אלא שבמקרה כזה יחול הסעיף המתאים בתקנון קרן הפנסיה הקובע תקופת אכשרה בת 60 חודשים. כלומר: שאם עקב בעיותיו הרפואיות הקודמות של המבוטח התפתחה אצלו מחלה חריפה יותר שגרמה לו לאובדן כושר עבודתו, הרי שלא יהא זכאי במקרה כזה לפנסיית נכות. נשאלת השאלה מהי מחלה קודמת?

 

גימלת פנסיה שנעשתה באופן עצמאי לא תקוזז מתגמולי ביטוח עקב תאונת דרכים


 

בע"א (ת"א) 001367/06 אנוך מעוז יעל נגד מקפת ואח', נידונה השאלה כיצד יש לסווג את המערכת החוזית שבין מקפת לבין המבוטח, האם כחוזה ביטוח או כחוזה פנסיוני.

 

כיצד תחושב פנסיית נכות לעובד מדינה?

עובדי מדינה בשונה מעובדים בסקטורים אחרים, חל עליהם חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב] תש"ל – 1970. בחוק זה הוסדרו זכויותיהם השונות של עובדי המדינה וכל אלה כפופים לפנסיה תקציבית מהמדינה.

 

חבות מבטח להודיע למבוטח על אפשרות של פגיעה בזכויותיו

לרבים מהאנשים אין שמץ של מושג מה מכילים בתוכם הסעיפים הרבים שבתקנון קרן הפנסיה ו/או פוליסת הביטוח בו הוא מבוטח.

 

היש לבן הזוג הגרוש זכות לקבל פנסיית שאירים מקופת התגמולים וקרן הפנסיה?

שאלה זו נדונה בהרחבה בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בבג"צ 2673/06 אביבה שאוה-שוע נ' ביה"ד הארצי לעבודה בירושלים ואח'.

 
לראש העמוד ↑