משרד עורך דין

תביעות בנקים

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

בשנים האחרונות מערכות יחסי בנק לקוח בולטות בראי המשפט. נוצרים יותר ויותר סכסוכים בין בנקים ללקוחותיהם אשר פוקדים חדשות לבקרים את בתי המשפט השונים, בסוגיות שונות סביב מערכת יחסים זו. בשל העובדה שהבנקים מוצגים כצד החזק אל מול הלקוח,  בתי המשפט דורשים מהם חובת זהירות מוגברת, כמו גם חובה לנהוג בתום לב בהתנהלותם מול לקוחותיהם.

קיימת פסיקה ענפה בעניין סכסוכי בנק-לקוח ובסקירה על הפסיקה האחרונה והמעודכנת, ניכרת מגמה של הקפדה על הבנקים, בכל הקשור בטענותיהם של הלקוחות כלפיהם ולהיפך.

פסק דין לדוגמא

דוגמא לכך ניתן לראות בפסק דין שניתן בעניין בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' סופר דורון ואח' ת.א. (ב"ש) 3328/97. בפסק הדין, נדון במקרה בו אב ובן היו בעלי זכות חתימה בחשבון.  האב ביצע פעולות רבות ושונות בחשבון, אשר מרביתן היו חריגות והביאו את החשבון ליתרת חוב וליתרת הלוואה בסך של למעלה ממיליון ₪. לאור זאת, הבנק הגיש תביעה נגד הבן והאב מכוח היותם בעלי זכויות בחשבון. הבן טען כי האב עשה כרצונו בחשבון ללא ידיעתו, ולפיכך אין כל סיבה לחייבו בגין פעולותיו החריגות של אביו גם אם הוא שותף בחשבון באופן שווה. בית המשפט דחה את התביעה נגד הבן והותיר את החיוב נגד האב בלבד. בית המשפט קבע כי חלה על הבנק החובה להודיע לבעל החשבון על פעולות חריגות הנעשות בחשבונו, על ידי מיופה כוח בחשבון. עוד נקבע, כי ככל שהחריגה גדלה,  כך גם גדלה חובת הזהירות של הבנק כלפי לקוחו, וכי על הבנק לפעול כלפי לקוחו כבנקאי סביר ולא להתעלם מהנעשה בחשבון. כמו כן, עליו לברר ולהתריע בפני הלקוח כל אימת שמבחין הוא בפעולות חריגות. חובה זו מוטלת על הבנק מכוח פקודת הנזיקין, במסגרת עוולות הרשלנות, חלה עליו חובת זהירות מוגברת, וזאת בנוסף לחובה חוזית המוטלת עליו. בית המשפט קבע בסופו של יום, כי על הבנק היה ליידע את הבן בפעולות החריגות שנעשו בחשבונו על ידי אביו, ולהביא בפניו את הסיכונים הכרוכים בכך.


הנה כי כן, פסק הדין הנ"ל משקף את חובת הזהירות המוגברת החלה על בנק מול לקוחותיו, דבר שרבים בציבור הלקוחות לא מודעים לו.

לסיכום, לא כל מקרה מטיל חבות על הבנקים, ולפיכך במקרה שהלקוח חש שעשה לו עוול מצד הבנק, מומלץ לו לפנות לייעוץ אצל עורך דין תביעות בנקים.

מאמרים נוספים בנושא:

תביעה נגד בנק להחזר עמלת פירעון מוקדם

בית משפט השלום בהרצליה דן בתביעה כספית להחזר עמלת פירעון מוקדם שגבה הבנק הנתבע מהתובעים, עקב פירעון מוקדם של הלוואות שנטלו התובעים ממנו.

 

 

עיקול כספי נהנה בחשבון נאמנות

בית משפט השלום קיבל תביעה של לקוח כנגד הבנק, שהטיל עיקול על כספיו שהופקדו בחשבון נאמנות של עורך דינו, בשל חובות אישיים של עורך הדין, וחייב את הבנק בהוצאות ושכר טרחה בשל הגשת בקשה זו.

 

הבנק לא שילם את ההלוואה וחויב בפיצוי גבוה

 

בית משפט השלום באילת בפסק דין בעניין ת.א. 1025-08 קטמה אבבה נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, קיבל תביעתו של לקוח כנגד הבנק לפיצויים בגין חיובו בהחזר תשלום הלוואה שנטל לרכישת דירה ובגין הנזקים שנגרמו לו ממכירתה.

 

 

ניצול כוחו של הבנק כלפי הלקוח והסעדים לכך

הכותרת טומנת בחובה מקרים רבים מאד בו בנק כגוף חזק וגדול מנצל את כוחו הרב אל מול הלקוח הקטן והחלש אינני מתיימר להקיף ולו במעט את מגוון האפשרויות שייתכנו, אך אתמקד בדוגמא אחת או שתיים לשם המחשה. 

 

מתי לא יתאפשר לפנותכם מהבית במקרה של פיגורים במשכנתא?

בתקופה האחרונה ניתנו מספר פסקי דין מעניינים בנוגע לזכותם של נוטלי משכנתאות שפיגרו בתשלומיהם ואשר נעשו נגדם צעדים לפנותם מהבית עקב פיגורים אלו.

 

עיקול חשבון בנק לא באופן מוחלט

בפסק דין חשוב ומעניין שניתן באחרונה בבית המשפט המחוזי בערעור על החלטת בית משפט השלום בפרשת ע"א 2724/03 טלעד שירותי מידע טלפונים בע"מ נ' אדר גלוב, נקבע כי עיקול זמני שהוטל על חשבון בנק של החייב, בטרם ניתן פסק דין בעניינו, אינו תופס ביחס לכספים שיופקדו בחשבון לאחר הוצאת צו העיקול.

יצויין, כי בית משפט השלום סבר אחרת בקובעו שעיקול כזה תופס על כל סכום הקיים כעת בחשבון ושעתיד להיכנס.

 

בנקים: לא הנוסח שחתמתם עם הבנק קובע אלא הכוונה

כל אחד מאתנו התבקש לא פעם על ידי הבנק לחתום על מסמך כזה או אחר.לדוגמא: בעת התקשרות עם הבנק בפתיחת חשבון, בעת לקיחת הלוואה, או אף בעת לקיחת משכנתא או הסכמי יעוץ למיניהם ועוד כיוצ"ב. 

 

איסור הקטנת מסגרת האשראי ע"י הבנק ללא התראה

במקרים רבים במסגרת יחסי לקוח-בנק, נוכח הלקוח כי הבנק הקטין לו את האשראי בחשבון וזאת מבלי ששלח לו התראה על כך.  במקרה כזה רואה הלקוח את הבנק כנוהג בו בשרירות לב ובכוחנות וקצרה ידו מלהושיע. 

 

אחריות בנק כלפי לקוחותיו

במערכת יחסים בנק-לקוח ניתן להבחין בנקל, כי יחסי הכוחות אינם סימטריים כלל ועיקר. עוד מקובל כי הבנק, בדרך כלל, הוא המכתיב ללקוח את חוזה ההתקשרות ומכח זה חלים עליו דיני החוזים וחוזים אחידים.  

 

רשלנות בנק במקרה של הפסדים כספיים ללקוח עקב מסחר בשוק ההון

בפסק דין יואב אברמוב נגד בנק דיסקונט לישראל בע"מ, מתאריך 01/12/09, קבע בית המשפט, כי הבנק הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו ולא נהג כפי שיועץ השקעות סביר היה נוהג, כאשר אפשר לתובע לסחור באופציות בשוק המעו"ף, שכן התנהגותו האלימה והבלתי שקולה של התובע הייתה צריכה להדליק אצל הפקידים נורה אדומה.

 
לראש העמוד ↑