משרד עורך דין

תביעת ביטוח סיעודי

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

בשנים האחרונות התפתחה מודעות ערה לצורך בביטוח סיעודי. ביטוחים סיעודיים נעשים על ידי ילדים להוריהם וכן רבים אחרים עבור עצמם, החרדים מאותו יום בו יזדקקו לעזרת הזולת שספק אם תימצא.

אך אליה וקוץ בה. על פי רוב, אדם צעיר עדיין אינו רואה בעיני רוחו וקשה לו לדמיין כיצד ייראה הוא כסיעודי כך שהדבר נראה לו רחוק עד כדי קושי בשכנוע בצורך בביטוח סיעודי. יוצא איפוא ואך טבעי הוא, שהמודעות קיימת בעיקר אצל הקשישים והזקנים ואכן רבים מאלה מצטרפים לביטוח סיעודי במסגרת תוכניות רבות ומגוונות.


חשוב לציין, כי בכל המקרים חברות הביטוח הן המבצעות ביטוחים אלו. דא עקא, שבמקרים רבים מוצאים אנו אנשים תמימים וישרים אשר שוכנעו על ידי אנשי ביטוח וסוכנים למיניהם, אם ע"י ביקורי בית ואם בטלפון, להצטרף לביטוחים אלו, תוך שהתשלומים מבוצעים כסידרם במשך שנים רבות.

קשיים מול חברות הביטוח

והנה ביום פקודה, כשקורה מקרה הביטוח, שולפות חברות הביטוח שפן מן הכובע ובאמצעות טיעונים פסבדו ביטוחיים מתנערות הן מחובתן לשלם. הנסיון מראה כי הסיבה השכיחה בפי המבטחות היא "העדר גילוי", כלומר המבוטח לא הצהיר על בעיות רפואיות קודמות. בעניין זה עצה אחת לכל הנתקלים בתירוץ זה מצד מבטח, לא לוותר כלל וכלל.

סיוע בתביעת ביטוח סיעודי

מבלי להיכנס לנפתולי הטיעונים המשפטיים הסבוכים, יצוין רק כי במרבית המקרים ניתן להתמודד בהצלחה רבה עם סירוב מצד המבטח לשלם את הפיצוי. כמובן לצורך כך יש להיעזר בשירותי עורך דין מיומן אשר לבטח ידע להגן על זכויותיו של המבוטח.

למשרדנו ניסיון רב בתביעות ביטוח סיעודי, לרבות ניהול תביעות וייצוג בבתי משפט. במידה ותהיה מעוניין, תוכל לפנות למשרדנו עוד היום ונוכל לבחון את זכויותיך ולהיאבק במידת הצורך על מנת שתקבל יותר!

מאמרים נוספים בנושא:

הוראות המפקח על הביטוח לעניין תכניות לביטוח סיעודי

בתאריך 29/08/2013, יצא חוזר מאת המפקח על הביטוח, מכוח סמכותו לפי סעיף 2 (ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א – 1981, אשר מועד תחולתו החל מתאריך 01/06/2014 ובו הוראות למבטחים לעניין תכניות לביטוח סיעודי, המתייחסות, בין היתר, לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימאלי (להלן - "החוזר").

 

מתי אדם יחשב כחולה סיעודי?

‏15/05/2014

 

אדם סיעודי הנמצא במצב סיעודי הינו אדם הזקוק לעזרה, סיוע והשגחה מאחר ואינו מסוגל לעשות בכוחות עצמו חלק מפעולות היום היום הבסיסיות ביותר.

 

חברת הביטוח סירבה לשלם חרף קביעת מומחה בית המשפט על מצב סיעודי

5.2.2014

אין גבול להתנהלותן של חברות הביטוח כלפי מבוטחיהם, אשר עושות כל שביכולתן כדי להתחמק מתשלום תגמולי הביטוח. המקרה שלפנינו מתאר התנהלות חמורה של חברת ביטוח כלפי מבוטחת אשר דרשה לקבל את זכויותיה כחולה סיעודית, וחברת הביטוח סירבה לשלם לה את תגמולי הביטוח, וזאת חרף קביעתו של מומחה בית המשפט כי היא מצויה במצב סיעודי!

 

סיוע במימון אשפוז של קשישים סיעודיים ותשושי נפש - "קוד משרד הבריאות"

מאמר זה סוקר את זכאותם של קשישים סיעודיים ותשושי נפש לסיוע על ידי משרד הבריאות.

 

לידיעת מבוטחי ביטוח סיעודי בדיקלה:בית המשפט קבע כי נגבו ממבוטחים תשלומים מיותרים

בפסק דין חדשני שניתן ב- 30.6.08 על ידי בית-המשפט המחוזי, נקבע כי במקרה של מבוטח בביטוח סיעודי, שאירע לו מקרה הביטוח והוא מצוי במצב "סיעודי" כהגדרת הפוליסה, פטור הוא מלהמשיך ולשלם את דמי הביטוח כל עוד מקבל הוא את גמלת הביטוח מחברת הביטוח.

 

שחרור מתשלום פרמיות - גם בביטוח סיעודי!

מבוטח אשר הוכר על ידי המבטחת כזכאי לגמלת סיעוד על פי פוליסת הביטוח לצמיתות, זכאי במקביל גם לשחרור מתשלום דמי הביטוח החודשיים הקבועים בפוליסה וזאת עד תום תקופת זכאותו לקבלת גמלה! כך קבע בית משפט המחוזי בחיפה בפסק דין דקלה חברה לביטוח בע"מ נגד עיזבון המנוחה ראובן עשיר.

 

ביטוח סיעודי – איפה העוקץ?

רשימה זו באה בעקבות פס"ד חדש וחשוב שיצא ממש בימים אלו (5.10.2006) מפי ביהמ"ש המחוזי בתל אביב בהרכב של שלושה שופטים ( עא 2231/05 טפיארו זוהר נ' דקלה חברה לביטוח בע"מ ) וזה עניינו:

 

תביעת ביטוח סיעודי – נוק אאוט לחברת הביטוח

שוב אנו עדים לריטואל של אשה זקנה אשר רכשה ביטוח סיעודי במסגרת "ביטוח בריאות משלים לחברי הסתדרות הגימלאים" ובבוא היום כשנזקקה לתגמולי הביטוח, החלה מסכת התירוצים מדוע אין לשלם לה את המגיע.

 

לידיעת מבוטחי ביטוח סיעודי בדיקלה:בית המשפט קבע כי נגבו ממבוטחים תשלומים מיותרים

בפסק דין חדשני שניתן ב- 30.6.08 על ידי בית-המשפט המחוזי, נקבע כי במקרה של מבוטח בביטוח סיעודי, שאירע לו מקרה הביטוח והוא מצוי במצב "סיעודי" כהגדרת הפוליסה, פטור הוא מלהמשיך ולשלם את דמי הביטוח כל עוד מקבל הוא את גמלת הביטוח מחברת הביטוח.  

 

שחרור מתשלום פרמיות - גם בביטוח סיעודי!

מבוטח אשר הוכר על ידי המבטחת כזכאי לגמלת סיעוד על פי פוליסת הביטוח לצמיתות, זכאי במקביל גם לשחרור מתשלום דמי הביטוח החודשיים הקבועים בפוליסה וזאת עד תום תקופת זכאותו לקבלת גמלה! כך קבע בית משפט המחוזי בחיפה בפסק דין דקלה חברה לביטוח בע"מ נגד עיזבון המנוחה ראובן עשיר.

 
לראש העמוד ↑