משרד עורך דין

תאונה בחדר כושר

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

מטבע הדברים, השימוש במכשירים שונים במכון כושר והפעלת הגוף בתנועות שונות במסה הנדרשת, עלולים לגרום לפציעה כזו או אחרת של המתאמן. יחד עם זאת, לא כל פציעה במכון כושר מטילה אחריות על בעל המכון, בגין הנזק שנגרם למתאמן והדבר תלוי בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה. אין ספק כי נדרשת זהירות מצד המתאמן להשתמש במכשירי מכון הכושר השונים, ולא תמיד יוכל הוא להטיל את כל האחריות על מכון הכושר.

בימינו אלו, בהן אידיאל הגוף החטוב, המראה הצעיר והבריאות, מועלים על נס, רובנו ככולנו מתאמנים בחדר כושר זה או אחר. קורה לעיתים כי המתאמן נופל ו/או נפגע בדרך כלשהי כתוצאה מהאימון בחדר הכושר. נשאלת השאלה אימתי אחראי חדר הכושר לנזקי הנפגע?

תלוי בנסיבות

ראשית, דעו כי על מנת להפעיל מכון כושר חובה לקבל רישיון עסק. כתנאי לקבלת הרישיון חייב המכון לעמוד בתנאים שנקבעו ע"פ חוק, בהם בין היתר: על המכשירים להיות מוצבים במרחק סביר זה מזה; לכל מכשיר יש להצמיד במקום בולט את הוראות היצרן לעניין השימוש בו בשלוש שפות: עברית, ערבית, ואנגלית; ועל המכון לרכוש ביטוח מתאים המכסה את המתאמנים במכון.

כמו כן, ע"פ חוק חייב להיות מדריך מוסמך נוכח בעת פעילות המכון שמתפקידו לפקח על המתאמנים ולהדריכם לגבי השימוש במכשירים ועל כל מתאמן חייב להציג תעודה רפואת הקובעת שהינו כשיר לאימון טרם התחלת האימון.

הצלחת התביעה כנגד חדר הכושר תלויה בנסיבות המקרה. יכול והנסיבות אשר הביאו לפציעה יחייבו את בעלי חדר הכושר לפצות את הנפגע ויכול ולא. אין ספק כי נדרשת זהירות גם מהמתאמן ולא תמיד יוכל הוא להשליך את כל האחריות על חדר הכושר. כמו כן על הנפגע להוכיח קשר סיבתי ברור בין פציעתו והנזק שנגרם לו, לבין האימון בחדר הכושר.

גם אם הנפילה ארעה במכון, אין זה מעיד על התרשלות מצדו. לא די בכך שמתעמל בחדר כושר מחליק או נופל על מנת ליצור חבות בנזיקין בינו לבין בעלי המכון. למעשה, קיימות סיבות רבות אשר יכולות לגרום למתעמל ליפול בחדר הכושר. לדוגמא, איבוד ריכוז, איבוד שיווי משקל, אי אחיזה נכונה במכשיר באופן רגעי, התבוננות לצדדים, שרוך נעל פתוח ועוד.

להלן מספר דוגמאות לתביעות כנגד חדרי כושר, שהתקבלו:

 • בית משפט לתביעות קטנות בתק (חד') 9504-07-08 סילויה שושנה סייג נ' פורמה קלאב חדרה בע"מ פסק לתובעת שם פיצוי בסך של 7,000 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לה, כתוצאה מהפסקה פתאומית של פעולת ההליכון ע"י מדריך הכושר, אשר גרמה לנפילתה ופגיעתה. בית המשפט דחה את טענת חדר הכושר כי לא היה שום מפגע ומכשול בחדר הכושר ובהליכון וכי התובעת קיבלה הדרכה מסודרת, וכן דחתה את הטענה כי התובעת כשלה ומעדה על ההליכון, אירוע שכל מתאמן לוקח את הסיכון שיקרה על עצמו, מרצונו, ואין לתובעת להלין על הנתבעת אלא על עצמה בלבד.
 • בית משפט לתביעות קטנות בתל-אביב בת"ק 3027-01-08 אלטמן סער נ' מכון הכושר SWEAT ואח' דחה את תביעתה של התובעת לפצותה על הנזקים ועוגמת הנפש שנגרמו לה כתוצאה מנפילה מהליכון בחדר הכושר, שלטענתה החל לפעול במהירות גבוהה מעצמו, עוד לפני שלחצה על כפתור כלשהו, וכתוצאה מכך נפלה התובעת ונחבלה. בית המשפט קבע כי לא שוכנע שהתובעת נפלה כתוצאה מרשלנות הנתבעת, וכי בהחלט יתכן כי נפלה בשל רשלנותה שלה בהפעלת ההליכון, בשל אי תשומת לב מספקת, חוסר ערנות ושמא יתכן ולחצה מבלי לשים לב על אחד הכפתורים שמאיץ את פעולת ההליכון. הדין המהותי מורה כי המוציא מחברו עליו הראיה. דהיינו, מי שתובע שומה עליו קודם כל להצביע על אחריות הנתבע לנזק שנגרם ואחריות בעניין זה גם על דרך רשלנות. מאחר והתובעת לא הוכיחה מה בדיוק גרם לנפילתה, זולת העובדה שנפלה מההליכון, לא מצא בית המשפט לנכון לקבל את תביעתה.
 • בתי המשפט אינם ממהרים לחייב את מכון הכושר בפיצוי המתאמן, והם בוחנים כל מקרה לגופו. כך למשך, בפסק הדין בעניין ת.א. 10171/00 קרימנשסקי בן ציון נ' קאנטרי קלאב כפר סבא ואח', דחה בית המשפט תביעה לפיצויים של מתאמן בגין נזקי גוף, בעקבות אירוע לבבי בו לקה במכון הכושר, עת עשה שימוש באחד המכשירים. אחת מטענות התובע הייתה, כי לא נדרש ממנו אישור רפואי כמתחייב עפ"י החוק. בית המשפט פסק כי התובע לא הצליח להוכיח את הקשר הסיבתי בין הפרת חובתה של הנתבעת לדרוש ממנו אישור רפואי לבין האירוע הלבבי והנזק שנגרם לו.
 • נחמה בורנשטיין נ' מכבים מרכז בע"מ, חייב בית המשפט את מכון הכושר לשלם לתובעת סך של 18,000 ₪, בשל נפילתה תוך כדי שימוש בהליכון. בית המשפט הטיל אחריות על מכון הכושר בגין הנזק שאירע לתובעת, מאחר והתובעת לא תודרכה כראוי בעניין שרוך הביטחון המפסיק את פעולת ההליכון, כשאין המתאמן מפסיקו בעצמו. יחד עם זאת, בית המשפט ייחס לתובע אשם תורם בשיעור 40%, דבר שהפחית במידה ניכרת את הפיצוי שנפסק לה בסופו של יום, לאור העובדה שהתובעת תודרכה פחות או יותר בעניין השימוש בהליכון והיה עליה להיזהר ולנהוג בהתאם.
 • בפסה"ד בת.א. 10171/00( שלום תל אביב)  קרימנשסקי בן ציון נ' קאנטרי קלאב כפר סבא ואח', הנפגע שהיה רופא במקצועו, טען, כי שעה שהתאמן במכון הכושר במכשיר המיועד להליכה ולריצה, לקה באוטם שריר הלב. הוא ייחס לחדר הכושר אחריות בכך שהתיר לו להתאמן ללא אישור רפואי, הנדרש בחוק. בכך, לטענתו, מתקיים קשר סיבתי בין התנהגות חדר הכושר לאירוע, ומכאן תביעתו לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו - נכותו הרפואית הצמיתה. חדר הכושר הכחיש קיום החבות חוקית או חובת זהירות כלפיו, ובכל מקרה כפר בקיומו של קשר סיבתי בין התנהגות המכון לבין האירוע. כמו כן, הוכחשו הנזקים הנטענים.

  לאחר שמיעת הראיות, לא היה ספק בפני בית המשפט כי הנפגע לא התבקש להמציא וממילא לא המציא אישור רפואי כנדרש בחוק. חדר הכושר הודה כי היה מודע לדרישות החוק ואף פעל כמתחייב ממנו, אך סבר כי אין לדרוש אישור זה ממתאמנים ותיקים, אשר התאמנו במקום עוד טרם כניסת החוק לתוקף. בית המשפט קבע, כי עצם העובדה שהמחוקק "התעכב" בהסדרת הנושא החשוב הזה, אינה יכולה להביא למסקנה גורפת בדבר מתן "פטור" מדרישת אישור רפואי מכל המתאמנים ה"ותיקים". עצם העובדה ש"ותיק" התאמן תקופת מה מבלי שאירע לו דבר, אינה יכולה להוות, מנקודת מבטו של חדר הכושר, שאיננה נקודת מבט מקצועית-רפואית, תחליף מספק לדרישת החוק ולתכלית העומדת מאחריה. בית המשפט קבע כי חדר הכושר כשל ובכך עיוול כלפי הנפגע הן בהפרת חובה חקוקה והן בהתרשלות.

  אלא שבכך לא די. הנפגע לא עמד בנטל להוכיח את הקשר הסיבתי בין הפרת החובה לדרוש אישור רפואי לבין האירוע; יתרה מכך, מסתבר יותר, כי לו היה נדרש האישור, היה הנפגע מקבל וממציא אותו ללא כל קושי. אפילו היו הבדיקות, הקליניות או האחרות, מתבצעות במלואן, והיו "עולות" על גורם סיכון כזה או אחר, גם אז לא רק שהאישור היה ניתן, אלא שהרופאים אף היו ממליצים לנפגע לבצע פעילות ספורטיבית מתונה ומתאימה, כפי שלמעשה נהג לאורך תקופה. בית המשפט קבע, די בהעדר הקשר הסיבתי בהקשר זה כדי להביא לדחייתה של התביעה .

  בית המשפט קבע כי מכון כושר סביר צריך לצפות כי במידה שלא ידאג להפעלת מכשירי ההליכה על כל חלקיהם, לרבות שרוך הבטחון, ולא ידאג להזהיר את מבקרי חדר הכושר מפני תוצאות אפשריות של מעבר בין המכשירים בלי לכבות אותם ובלי לתת את הדעת אם המכשירים אליהם הם עוברים מופעלים, עלול מי מהמתאמנים להפגע, כפי שקרה במקרה דנא.

  מניעת השימוש בשרוך הביטחון והותרתו מלופף ללא שימוש, בצירוף העדר שלטי אזהרה לגבי השימוש בהליכון והפסקת פעולתו לאחר תום השימוש, מביאים למסקנה כי חדר הכושר התרשל.

  יחד עם זאת, קבע בית המשפט כי לתובעת אשם תורם בשיעור של 40% לקרות התאונה, מאחר והייתה צריכה להסתכל ולבחון את ההליכון עליו עלתה שלא בפעם הראשונה בחייה.

  לאחר שבית המשפט קיבל את עמדת המומחה מטעם התובעת ולפיה נותרה לתובעת נכות אורטופדית לצמיתות בשיעור של 5%, פסק בית המשפט לתובעת סך של 31,500 ש"ח, מתוכם סך של 15,000 ש"ח בגין כאב וסבל וסך של 10,000 ש"ח בגין הפסד השתכרות לעתיד.

  לאחר ניכוי האשם התורם, נקבע כי על הנתבעת לפצות את התובעת בסך של 18,900 ש"ח.

  המלון מצידו העביר את האחריות לצד ג', החברה האחראית לשיווק, תחזוק ומכירת המכשיר, וטען שאם נפל במכשיר פגם, הרי שהוא באחריות אותה חברה. כן טען המלון, כי המכשיר אכן תוקן על ידי החברה 10 ימים לפני האירוע, וככל הנראה התיקון היה רשלני.

  השופטת אנה שניידר קבעה, כי אין להטיל אחריות על צד ג' לתאונה, אלא על המלון. השופטת קבעה, כי הנפגע לא הוכיח את כל ראשי הנזק להם טען, ופסקה כי המלון וחברת הביטוח שמבטחת אותו יפצו את התובע ב-10,022 שקלים עבור ימי המחלה שלו.

  אם כן, בחדר הכושר יכולים לקרות פגעים ומפגעים שונים ומשונים. בין אם נפצענו ממכשיר או מאביזר אחר שהונח לא במקום, ייתכן כי נהיה זכאים לפיצוי. יש לבחון היטב כל מקרה לגופו.

 • במקרה אחר, ת"ק 5279/07 סרוק יצחק נ' הראל חברה לביטוח בע"מ ( שלום-ירושלים), דובר באדם שהתאמן בחדר הכושר של מלון שלום פלאז'ה בירושלים שנפגע כאשר הכבל התומך במשקולות השתחרר, ידית הברזל עפה והוא קיבל מכה חזקה בגב ידו הימנית, מה שגרם לו לדימום ולכאבים חזקים מאד.

 • במקרה אחר, ת.א. 1817/05 נחמה בורנשטיין נ’ מכבים מרכז בע"מ, ( השלום רמלה), חייב ביהמ"ש את מכון הכושר לשלם לתובעת 18,900 ₪ לאחר שנפלה תוך כדי שימוש בהליכון. נימוק בית המשפט במקרה זה היה כי התובעת לא הודרכה בעניין שרוך הבטחון המפסיק את פעולת ההליכון, כשאין המתאמן מפסיקו בעצמו.

לסיכום

קיימות לא מעט תביעות בשל פציעות במכון כושר, אך לא תמיד הן מוצדקות ומטילות אחריות על מכון הכושר ולפיכך יש לבחון היטב כל מקרה לגופו המקרים הבולטים אשר בגינם לרוב תוטל אחריות על מכון הכושר, הנם: העדר רישיון לבעל מכון הכושר, מכשירים לקויים פגומים ועוד כיו"ב.

מאמרים נוספים בנושא:

אימון יתר שגרם לפגיעה

אדם שנגרמו לו נזקים בשל אימון אינטנסיבי בחדר הכושר, הגיש תביעה כנגד חדר הכושר, מנהלו וחברת הביטוח, בגין הנזק שנגרם לו.

 

נפילה מהליכון בחדר הכושר - האם בהכרח התרשלותו של מכון הכושר?

בית המשפט השלום בתל אביב דן בשאלה, האם נפילה מהליכון במכון כושר מהווה בהכרח התרשלות של מכון הכושר, ובהשלכה לכך חובה של מכון הכושר בגין הנזקים שנגרמו.

 

תביעת מתאמנת בחדר הכושר "הומלס פלייס"

בית המשפט לתביעות קטנות בנתניה דן בתביעת מתאמנת בחדר הכושר....

 

 

אחריות בגין התעלפות במכון הכושר

בית משפט השלום בכפר סבא דן בתביעתו של תובע אשר התעלף ונפל במהלך אימון בחדר הכושר של הנתבעים.

 

פציעה עקב אימון אינטנסיבי בחדר הכושר

בית משפט השלום בתל אביב דן בתביעתו של בעל מנוי לחדר הכושר אשר נפצע כתוצאה מאימונים אינטנסיביים בעומסים גדלים בחדר הכושר.

 

פציעה עקב נפילה מהליכון

בית משפט השלום ברמלה, דן בתביעת נזקי גוף שנגרמו עקב נפילה מהליכון במהלך אימון בחדר כושר.

 

נפצע במהלך תחרות הורדות ידיים שנערכה על ידי מכון הכושר

בית משפט השלום דן בתביעתו של מתאמן כנגד חדר הכושר בו התאמן (להלן: "הנתבעת"), וזאת בשל פציעתו של התובע במהלך תחרות הורדת ידיים שאורגנה על ידי הנתבעת.

 

 

תביעות בחדר כושר - האם מתאמן מקצועי ומנוסה יכול לתבוע את חדר הכושר?

צפו במקרה: דחיית תביעת נזיקי גוף, של ספורטאי שהתאמן אינטנסיבית וגרם נזקים לעצמו.

 

תאונות על הליכון – מה צריך לדעת?

מאמר זה סוקר בתמציתיות מחד, את חבות מכוני הכושר במקרה של תאונות הנגרמות כתוצאה משימוש בהליכונים, ומאידך את מידת האשם התורם שיש לייחס למתאמנים עצמם, בעיקר כאשר המדובר במתאמנים ותיקים.

 

נפצעה בחדר הכושר ממכשיר 'שכן' וקיבלה פיצוי

צפו במקרה: מתאמנת שנפגעה ממכשיר כושר כתוצאה מתכנון לא בטיחותי.

 

התעלף לאחר אימון ותבע את חדר הכושר

מקרה: מתאמן בחדר כושר חש סחרחורת, התעלף ופוצה ב 30,000 ₪.

 

נפצע בשל מיקום לקוי של מכשיר בחדר הכושר ופוצה ב- 45,000 ₪

צפו במקרה: מתאמן בחדר כושר שנפצע בעת שימוש בהליכון.

 

מהו היקף אחריותו של מדריך בחדר הכושר?

צפו במקרה: דחיית תביעתו של מתאמן על נזקים בגבו שנגרמו לטענתו כתוצאה מתכנית אימונים שונה.

 

נפלה מההליכון בחדר הכושר – תקבל 100 אלף שקלים

צפו במקרה בו: מתאמנת שנפצעה בחדר כושר קיבלה מאה אלף שקלים.

 
לראש העמוד ↑