משרד עורך דין

שעות נוספות ושעות עבודה ומנוחה

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

סוגיית השעות הנוספות בעבודה זכתה לליבון רב במסגרת מאבקי עובדים במעבידיהם לתשלום שעות נוספות. סוגיה זו פנים רבות לה ועולה היא חדשות לבקרים אם מצד עובדים בכירים או בכירים למחצה, אשר עובדים שעות רבות ודורשים תשלום בגין שעות נוספות ואם מצד עובדים זוטרים, אשר תנאי עבודתם מצריכים אותם לשהות משך שעות רבות בסביבת העבודה.   

מצד עובדים בכירים או ספק בכירים, עולה סוגיה זו כמעט תמיד תוך מחלוקת עם המעסיק – האם עונים הם על הגדרת משרתם כ"משרת אמון" או שמשרתם בעצם היא רגילה ואינה דרשת אמון מיוחד במערכת יחסי העבודה בינם לבין המעסיק.  קולמוסין רבים נשברו על כך והסיבות מובנות.  שכן, אם ייחשב העובד כבעל תפקיד הנכנס להגדרת משרת אמון, הרי שעל פי חוק שעות עבודה ומנוחה לא יהיה זכאי לתשלום בגין שעות נוספות, ואחרת, יהיה זכאי.

מהי משרת אמון?

משרת אמון זכתה להגדרה בפסיקה כמשרה בכירה אשר העובד הנושא משרה זו נמנה על ההנהלה הבכירה של הארגון שהינו אדון לעצמו ללא פיקוח וכן בסמכותו לקבל החלטות המתוות מדיניות בחברה, זאת כאשר מדובר בעובדים בכירים.   מנגד עובדים זוטרים יותר יש ואשר נדרשים הם לשהות ממושכות מאד בעבודה.  דוגמא לכך:  עובד סיעודי הסועד אדם בביתו ואף ישן בבית החולה, נהגי אוטובוסים המסיעים מטיילים למשך מס' ימים ונאלצים לשהות עם המטיילים משך זמן זה.  נשאלת השאלה מתי ייחשבו אלה כעובדים שעות נוספות?  התשובה לכך ניתנה במס' פסקי דין.

פסק דין לדוגמה

פסק דין מאפיין במקרה זה ניתן בעניין בלויו טרסיטה נ' יוסף לוגסי ואח' ע"ע 001333/04.  במקרה זה עבדה הגב' טרסיטה במשך 5 שנים משך שעות רבות ביממה, ובעת עזיבתה תבעה היא בין היתר שעות נוספות.  בית הדין הארצי, שם נדונה התובענה בשבתו כערכאת ערעור בפרשה זו לאחרונה, קבע מס' כללים ועקרונות.  בין היתר נקבע, כי חישוב השעות הנוספות ייעשה עפ"י השעות בהן עמד העובד לרשות מעסיקו ולא היה חופשי לעשות כרצונו.  כמו כן קבע, כי הזכאות לגמול שעות נוספות יוכרעו עפ"י נסיבות המקרה כפי שהוכח בפועל ולא עפ"י לשון החוזה.  לאחר ניתוח עיסוקה של העובדת הנ"ל קבע ביה"ד כי זכאית היא לגמול עבור 2 שעות עבודה נוספות ביום.

תביעת לקבלת תגמול עבור שעות נוספות

חשוב מאד להדגיש, כי על התובע שעות נוספות מוטלת החובה להוכיח כי עבד שעות נוספות והוכחה זו תמיד תהיה באמצעות רישום מתאים של שעות העבודה, או נסיבות מיוחדות המוכיחות זאת מעבר לכל ספק.

עורכי הדין במשרדנו הינם בעלי ניסיון בתחום דיני העבודה ובנושא שעות נוספות ושעות עבודה ומנוחה בפרט. צוות משרדנו בעל ניסיון רב בתחום, בעל ניסיון עשיר בבדיקת הזכאות לשעות נוספות ובחישובן ומכיר את החקיקה והפסיקה בנושא על בוריים.


ייתכן ותהיה מעוניין, לפנות למשרדנו ולבדוק את זכאותך לשעות נוספות !

מאמרים נוספים בנושא:

פסק דין: עמאר זאהדה

בפסק דין שהתקבל בתאריך 8.10.17 ובו ייצג עו"ד דוד סער את התובע, ולאחר שלא הסכים המעסיק להגיע לפשרה עם התובע, נפסקו לתובע סכומים המגיעים כדי 300,000 ₪ בקירוב.

 

 

תשלום לרופאים עבור כוננויות

ככלל שעות כוננות, אלו שעות בהם עובדים אינם עובדים בפועל במקום העבודה, אך עליהם להיות זמינים למצב בו "יוקפצו". משמעות הדבר שהעובד אמנם אינו עובד פיזית, אך נמצא הוא במצב של המתנה למקרה שיתרחש אירוע חירום

 

יום מנוחה לעובד לא יהודי- קבוע או משתנה?

28.5.14

 

ביה"ד הארצי לעבודה הבהיר מהי הפרשנות הנכונה לגבי יום המנוחה של עובד לא יהודי.

 

האם עובד המשוחח בטלפון בענייני עבודה בדרך לביתו, נחשב זמן עבודה?

25.6.14

 

בתיק שהגיע בפני בית הדין האזורי לעבודה, נדון המקרה הבא:

 

 

חובת מעסיק כלפי עובד ליום מנוחה שבועי

26.3.2014

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי יהודי שעובד, מעסיקו חייב לתת לו יום מנוחה אחד בשבוע ביום שבת. זוהי חובה שאין אפשרות לפסוח עליה, או לבטלה או להתנות עליה. נשאלת השאלה, מה דינו של עובד לא יהודי במקרה זה?

 

ההבדל בין שעה עודפת לשעה נוספת ועבודת לילה

מאמר זה עוסק בהבדל בין שעה עודפת לשעה נוספת וכיצד שכרו של העובד ישתלם לו בעת עבודת לילה.

 

שעות נוספות בענף השמירה

עובדים רבים אשר מועסקים בענף השמירה, אינם מודעים לזכויותיהם הסוציאליות, ובין היתר, לזכאותם לתשלום שעות נוספות במקרה בו הם עובדים 6 ימים בשבוע. מאמר זה סוקר בתמצית את זכאותם של העובדים בענף השמירה לתשלום שעות נוספות.

 

הגדרת המונח "מידה מיוחדת של אמון אישי"

בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 165-06 אפרים אלדר נ' ק.ש. אוטו סנטר בע"מ, דחה ערעורו של עובד לגמול בעד עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית, בשל היותו בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי, ומשכך נקבע כי חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליו.

 

עובד תובע את מעבידו לגמול בגין שעות נוספות – על מי נטל ההוכחה?

 

עובד מגיש כנגד מעבידו תביעה בגין תגמול שעות נוספות. על מי מוטל נטל ההוכחה? שאלה זו נדונה בתע"א (ת"א) 9347-09 רוית צורדקר נ' עו"ד ניר הראל, פורסם בנבו (2011).

 

מתמחים של שופט אינם זכאים לתגמול בגין שעות נוספות


נהלי שירות המדינה אוסרים על מתמחים של שופטים לעבוד שעות נוספות, אולם מאידך, עומס העבודה המוטל על המתמחים, מאלץ אותם לעבוד בשעות נוספות. האם בנסיבות אלו זכאים המתמחים בפועל לתגמול בגין שעות נוספות? שאלה זו נדונה בתע"א (ת"א) 9966-09 עו"ד רונן לביא נ' הנהלת בתי המשפט, פורסם בנבו (2009).

 

האם עובדת סיעוד זרה זכאית לתשלום שעות נוספות?

03/08/2011

 

מאמר זה עוסק בתביעה של עובדת זרה להפרשי שכר עבודה, פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון חופשה ודמי הבראה.

 

מיהו "מנהל" לעניין חוק שעות עבודה ומנוחה?

 

סעיף 7 בחוק שעות עבודה ומנוחה קובע לאמור:

 

"שעות המנוחה השבועית

 

"7. (א) לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד.

(ב) המנוחה השבועית תכלול –

(1) לגבי יהודי – את יום השבת ;

(2) לגבי מי שאינו יהודי – את יום השבת או את יום הראשון או את היום  השישי

בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו."

 

 

האם 'גוי של שבת' זכאי לבחור את יום המנוחה השבועי שלו ולקבל שכר עבור 'שעות שבת'?

 

סעיף 7 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי המנוחה השבועית לגבי יהודי הוא יום השבת, ולגבי מי שאינו יהודי הוא יום השבת או יום ראשון או יום שישי בשבוע – הכל כפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו. כלומר, החוק הותיר לעובד שאינו יהודי את זכות הבחירה של יום המנוחה השבועית המקובל עליו. הסיבה לכך היא, שרוב מקומות העבודה בישראל שובתים בשבת, כך שעובדים נוצרים ומוסלמים העובדים במקומות עבודה אלה, נאלצים לבחור את יום השבת כיום המנוחה השבועי שלהם. יחד עם זה, הם זכאים לבחור כיום המנוחה השבועי את יום שישי או יום ראשון.

 

 

חוק שעות עבודה ומנוחה – נועד להגן על אינטרס העובד

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 הינו בין חוקי המגן הראשונים אשר נחקקו במדינת ישראל, ומטרתו להבטיח שהעובד לא יעבוד יותר ממספר שעות מקסימלי ליום/שבוע, ושיקבל תוספת הולמת לשעות שהן מעבר ליום עבודה רגיל.  סעיף 2 לחוק קובע כי יום עבודה לא יעלה על 8 שעות עבודה (ו- 7 שעות עבודה ביום שלפני יום המנוחה השבועית), ושבוע עבודה לא יעלה על 45 שעות עבודה, אולם מכוח צו הרחבה שבוע העבודה עומד כיום על 43 שעות עבודה.

 

אימתי מותר למעביד לחרוג מחוק שעות עבודה ומנוחה?


חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א -1951, נועד להגן על העובדים ולמנוע ניצול. ועם זאת, ישנם מקרים שבהם חוק זה אינו אפקטיבי, ועל כן חוק זה לא יחול.

 

ביהמ"ש: על המעביד להוכיח כי אין לשלם שעות נוספות

 

עובד עובד שעות נוספות, ואינו מקבל עליהן שכר. על מי הנטל להוכיח כי מגיע לו שכר? בפסק דין שניתן לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה (ע"א (י-ם) מורד פלטאס נ' צלילי גל – פז 1997 בע"מ) שניתן ביום 19.09.10, נפסק כי על המעביד מוטל הנטל להוכיח כי העובד לא עבד שעות נוספות.

 

הטלת קנסות בגין עבירות על חוק שעות עבודה ומנוחה


 

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, מסדיר את זכותו של העובד למנוחה שבועית, הזמנים שמותר למעסיק להעסיק עובד, גמול שעות נוספת, הפסקות ועוד כיו"ב. החוק גם מטיל סנקציות כבדות כלפי מעסיק בגין ביצוע עבירות לפי חוק זה.

 

קנס בסך 42,570 ₪ לחברה בגין העסקת עובדים בשעות נוספות ללא היתר בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה


האירוע


חברת נועם אורים תעשיות בע"מ, העסיקה עובדים בשעות עבודה נוספות מעבר לשעות המוגדרות בחוק. העסקת העובדים בשעות עבודה נוספות נעשתה ללא היתר משר התמ"ת, אי לכך, נקנסה החברה בסכום של 42,570 ₪.

 

פיצוי בגין הקטנת שכר עקב ביטול שעות משמרת לילה


 

עניין זה נבחן בפס"ד ע"ע 350/03 מדינת ישראל - משרד העבודה והרווחה נ' אברהם גרינשפן ואח'- במקרה זה דובר על ערעור אותו הגישה המדינה בגין עובדים אשר עבדו במעון של משרד העבודה והרווחה. זהו מעון לחוסים בו יש צורך במטפלים 24 שעות ביממה והעובדים לבקשתם, עברו לעבודה במשמרות לילה בלבד. לאחר תקופה ארוכה, החליטה הנהלת המעון על העברת העובדים מעבודה במשמרת לילה- לעבודה בכל שעות היממה וזאת במטרה ליצור שוויון בין כל המטפלים וכן להביא להשתלבותם של העובדים עם הצוות המקצועי במקום. העובדים הגישו תביעות לבייץ הדין האזורי בבקשה כי זה יורה למדינה להמשיך ולהעסיקם במשמרת לילה ולחילופין למנוע הפגיעה בשכרם (במעבר למשמרת יום אשר התגמול עליה מופחת מהתגמול במשמרת לילה).

 

זכויות עובד לתשלום שעות נוספות - האם בכל מקרה?

סוגיית השעות הנוספות בעבודה זכתה לליבון רב במסגרת מאבקי עובדים במעבידיהם לתשלום שעות נוספות.  סוגיה זו פנים רבות לה ועולה היא חדשות לבקרים אם מצד עובדים בכירים או בכירים למחצה, אשר עובדים שעות רבות ודורשים תשלום בגין שעות נוספות ואם מצד עובדים זוטרים, אשר תנאי עבודתם מצריכים אותם לשהות משך שעות רבות בסביבת העבודה.

 

האם זכאי מטפל סיעודי לגמול שעות נוספות?

שאלת זכאותם של מטפלים סיעודיים נדונה רבות בבתי הדין לעבודה.  מאפיין בולט בעבודתם של מטפלים אלו, הוא נוכחותם במרבית שעות היממה בבית המטופל וצמידותם למטופל שעות רבות ביממה.  עוד יש לציין, כי מצב החולה הסיעודי מצריך לינה של המטפל בבית החולה.

 

 

לא עוד קיפוח העובד בתשלום עבור שעות נוספות

בימים אלו עם כניסתו של התיקון לחוק הגנת השכר בעניין שכר עבודה וגמול שעות נוספות, ניתן לומר שחל מהפך אמיתי בכל הנוגע לזכויות עובדים ותשלום עבור שעות נוספות.

 

עובד, דע את זכויותיך ביום הבחירות

יום הבחירות לכנסת השמונה-עשרה יחול ביום 10.2.2009.  משרד התמ"ת פרסם הנחיות למעבידים ביחס לזכויות עובדיהם.

 

עבודה בחול המועד

חול המועד, הימים שבין היום הראשון והיום האחרון של פסח וסוכות. בתלמוד, ימים אלו מכונים מועד או חולו של מועד. על פי המקרא, פסח וסוכות הינם מועדים של שבעה ימים. היום הראשון בפסח וסוכות וכן היום השביעי של פסח והשמיני של סוכות נקראים "מקרא קודש", ואסור לעשות בהם "מלאכת עבודה". מחוץ לארץ ישראל נוהגים לעשות "יום טוב שני של גלויות", כלומר, כל יום טוב נחגג יומיים, ולכן, במקומות אלו חול המועד מתחיל רק לאחר שני הימים הראשונים של החג.

 

דיווח שלא כדין בגין שעות נוספות

מיכל הועסקה כעובדת בכירה ביותר במשרד ממשלתי. בנוסף לשכרה הרגיל, קיבלה מיכל תוספת לשכר בגין שעות נוספות עליהן דיווחה. כמו כן, מאופי תפקידה, מיכל יצאה לפגישות מחוץ למשרד וקיבלה החזר הוצאות אש"ל. לימים, יצא תקשי"ר המחייב את העובדים לשינוי נהלים ולפיו, על כל עובד להחתים כרטיס נוכחות. בנוסף, עליו למלא טופס ובו עליו לתת פירוט מלא לעניין השעות הנוספות ולקבל על כך אישור. (מתי, למה וכמה) כמו כן, מקום העבודה החליט על "חיסכון" וכתוצאה מכך נתן הוראה בתקשי"ר כי אישור עבור הוצאות אש"ל יעשה מראש. על המבקש לפנות בבקשה מראש ולקבל אישור.

 
לראש העמוד ↑