משרד עורך דין

קצבת זיקנה ושאירים

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

הכלל הוא שקצבת זקנה משולמת למבוטח שהנו תושב ישראל ומקיים אחר תנאי של גיל הזכאות, כמפורט בחוק הביטוח הלאומי פרק יא' "ביטוח זקנה וביטוח שאירים".

ישנם מקרים רבים בהם אדם לא יהיה זכאי לקצבת זקנה, ומאידך גיסא קיימים מקרים בהם אדם יהיה זכאי לקצבת זקנה גבוהה יותר.

נושא גמלת זקנה הינו מסועף ומורכב. הדבר החשוב ביותר הוא כי פעמים חוסר ידיעה בכל הקשור לזכות זו גורמת להפסדים ועגמת נפש רבה למבוטח.

קיימות הגדרות שונות בכל הנוגע למונחים הקשורים לגמלת זקנה בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו, ולכן כדאי ומומלץ מאוד להבין מונחים אלו, שכן מהווים הם נדבכים חשובים בזכותו של המבוטח.

בפרק זה תוכלו להיכנס למאמרים בנושאים שונים שיוכלו להבהיר לכם את זכויותיכם ואת האפשרות להיעזר בנו בייצוג מול המוסד לביטוח לאומי.

עורכי הדין במשרדנו בעלי ניסיון רב בכל הקשור לקצבת הזקנה, לרבות הכרת החוק והפסיקה על בוריים ועוקב אחר השינויים שנעשים מעת לעת.
במידה ותהיה מעוניין, תוכל לפנות למשרדנו ונוכל לסייע לך לקבל את הקצבה המקסימאלית המגיעה לך!

 

קריאה להעשרה

מאמרים נוספים בנושא:

ביטוח לאומי - באיזה מקרה ניתן לקבל 50% מקצבת הזקנה?

מהו מבחן ההכנסות ולאיזו תקופה הוא מתייחס? אילו הכנסות מחושבות במחבן? מהו גיל הזכאות ועוד... המשיכו לקרוא וגלו

 

זכות הידועה בציבור לקצבת שאירים מביטוח לאומי אינה זהה לזכותה של אישה הנשואה כדין

חוק הביטוח הלאומי משווה באופן עקרוני בין זכויותיה של ידועה בציבור לזכויות אישה חוקית. כלומר: ידועה בציבור תיחשב כמו אישה לכל דבר ועניין. אלא שהשוואה זו אינה אחד לאחד, ויש בהחלט מקרים שבהם ידועה בציבור לא תהיה שווה לאישה חוקית.

 

האם ניתן לקבל קצבת שארים וגם קצבת נכות מעבודה?

העניין נדון בבג"ץ 2209/13 פלונית נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח'.
 

דחיית תביעת אלמנה לקצבת נכות בשל שיהוי בהגשת התביעה

 

24.9.2015
זהו ערעור לבית הדין הארצי לעבודה על החלטת בית הדין האזורי לעבודה, אשר דחה תביעה של אלמנה לקצבת נכות של המנוח בעילת שיהוי בהגשת התביעה.
 

תיקון גיל וזכאות לקצבת זקנה

17.12.2013

 

לגילו של המבוטח ישנה משמעות רבה, במיוחד לעניין קצבאות הזקנה, שכן, החל מגיל הפרישה (גיל 62 לנשים וגיל 67 לגברים) יכול מבוטח לבחון את זכאותו לקצבת זקנה ובהתאם למבחן ההכנסות יהיה זכאי לקצבה.

בהתאם לסעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק") יש אפשרות לתבוע קצבת זקנה רטרואקטיבית בגיל הפרישה לתקופה מרבית של 12 חודשים ממועד העילה (בד"כ ממועד הגשת התביעה לקצבת זקנה).

 

מהו גיל הפרישה לנשים?

7.7.14

 

בתאריך 26.12.2011 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק גיל פרישה.

 

חשוב לדעת – אפשר לתבוע קצבת זקנה לתקופה של 48 חודשים רטרואקטיבית!

בעקבות תיקון לחוק הביטוח הלאומי, החל מיום 1.2.2012, תשולם למבוטח קצבת זקנה לתקופה רטרואקטיבית של 48 חודשים שקדמו להגשת התביעה.

 

הקשר בין אזור המגורים לבין גמלאות המוסד לביטוח לאומי

28.8.13

מאמר זה עוסק בעניין הגדרת "תושב" לצורך זכאות המבוטח או שאיריו לזכויות מהמוסד לביטוח לאומי.

 

קצבת שאירים לאלמן

מאמר זה יעסוק בשאלה, האם קיימת תקרת הכנסה לאלמן אשר עלולה לשלול לו את קצבת השאירים?

 

זכאות לקצבת שאירים לאדם המקבל קצבת זיקנה

האם קמה זכאות לקצבת שאירים לאדם המקבל קצבת זיקנה?

 

 

קצבת שאירים לתושב חוזר שהתאלמן בחו"ל

האם אלמנה, אשר התאלמנה בחו"ל, זכאית לקצבת שאירים כאשר היא שבה לארץ?

 

האם אלמנה שהפכה ל"ידועה בציבור" זכאית לקצבת תלויים?

3.8.11


אלמנות זכאיות לקבל קצבאות שאירים ותלויים מבעליהן המנוחים. מה קורה לאישה אשר התאלמנה, היא מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי קצבאות שאירים ו/או תלויים ולאחר זמן מה, היא מוצאת בן זוג חדש וחיה עמו כידועה בציבור. האם אותה אלמנה זכאית להמשך קבלת הקצבאות?

 

קצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי לאלמן

12.9.2011

מאמר זה עוסק בבחינת השאלות הבאות:


1.       האם קיימת תקרת הכנסה למקבל קצבת שאירים שיכולה לשלול את הקצבה?

 

2.       במידה ומקבל הקצבה מקבל גם פנסיה של אשתו מקרן פנסיה בשיעור של 4,500 ₪ לחודש, האם תישלל קצבת השאירים?

 

 

האם אלמנה המתגוררת עם בן זוג זכאית לקצבת שאירים או תלויים?

13/10/2010

בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק, קבע כי אלמנה אשר חיה כידועה בציבור, כמוה כאלמנה שחזרה ונישאה, ועל כן אינה זכאית עוד לקצבת שאירים או לקצבת תלויים מכוח בן זוגה המנוח.

 

 

העברת קצבת שארים לידועה בציבור ולא לאשה החוקית


מי זכאית לקבל קצבת שארים מקרן גמלאות- האשה החוקית של המנוח ממנה נפרד או הידועה בציבור עימה חי?

ולהלן עובדותיו של מקרה שנדון בבית משפט לענייני משפחה:

 

הזכאות לקצבת שאירים מקרן הפנסיה – האם לאלמנה או לידועה בציבור?

לאחר נישואים של 38 שנה, החליטו בני הזוג להיפרד, ואף על פי שכל אחד התגורר בדירה משלו, והבעל אף ניהל חיים משותפים עם בת זוג חדשה, לא טרחו בני הזוג להתגרש באופן רשמי.

 

זכאות אלמנה לקצבת תלויים

 

קצבת תלויים משולמת לאלמנה כאשר בעלה נפטר כתוצאה מארוע בעבודה והדבר הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי. זה להבדיל מגמלת שאירים לה זכאית כל אלמנה שבעלה נפטר, תהא הסיבה אשר תהא.
 

מה הן זכויותיו של תושב חוזר לעניין ביטוח בריאות וקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי?

ביטוח בריאות

 

עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד -1994, החל ב- 1.1.1995 כל תושבי ישראל מבוטחים בביטוח בריאות. כל תושב מגיל 18 ומעלה חייב לשלם דמי ביטוח בריאות לביטוח הלאומי יחד עם דמי הביטוח הלאומי.

 

האם אישה המתגוררת חצי שנה בישראל וחצי שנה בחו"ל זכאית לקצבת זקנה?

חוק הביטוח הלאומי, תשנ"ה-1995 מסדיר בפרק יא' בסעיפים 238-251, את התנאים לקבלת קצבת זקנה והתשלומים על פיה. החוק קובע כי תנאי הכרחי, אם כי לא מספיק, לזכאות לקצבת זקנה, הינו היותו של המבוטח "תושב ישראל". תנאי זכאות נוספים כוללים הגעה לגיל המזכה בקצבה, השלמת תקופת אכשרה ותשלום דמי ביטוח כחוק.

 

תנאי הזכאות לקצבת זקנה

 

קצבת זקנה הנה אחת הקצבאות החשובות ביותר שהמוסד לביטוח לאומי מעניק, והיא נועדה להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה בעת הגעתם לגיל הזקנה. חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, מסדיר את תנאי הזכאות לקצבת זקנה.

 

תנאי מוקדם לזכאות לקצבת זיקנה הוא להיות "תושב ישראל"- מיהו תושב?

 

בית הדין לעבודה קבע מספר הלכות חשובות בעבל (ארצי)83/06 ג'אן טייץ נ' המוסד לביטוח לאומי, אותם חשוב להכיר:

 
לראש העמוד ↑