להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

25.5.2011


בית המשפט לענייני משפחה בתמ"ש 82377/99 ד.מ.ש. נ' צ.ש. קיבל תביעה של אשה כנגד בעלה לשעבר, בגין נזקי גוף, תקיפה ותקיפה מינית, בקובעו כי עליו לפצותה בסך של 450 אלף שקל.

 

 

התובעת והנתבע שניהם משתייכים לזרם החרדי, נישאו ב- 1984. מנישואי הצדדים נולדו להם ארבעה ילדים, כולם בגירים. לטענת האישה, הבעל הואשם והורשע בפלילים עקב התעללות בילדיו ואף נדון ל- 18 חודשי מאסר.

האישה טענה כי בעלה לשעבר התעלל בה מינית, אנס אותה, התעלל בה פיזית ונתן לה "מכות רצח", הכריח אותה לעשות קרחת, הכריח אותה ללכת מספר מטרים אחריו בעת שהלכו יחדיו ברחוב, בודד אותה חברתית ומשפחתית, הפך אותה להיות תלויה בו לחלוטין מבחינה כלכלית, גרם בהתנהגותו לניסיונות התאבדות של שלושה מילדיה ועוד.

בשל ההתעללות הנפשית והפיסית, הטרור והאיומים שהופעלו על האישה פיתהח היא אף הפרעות אכילה קשות. לאחר גירושיהם, החלה האישה בטיפול נפשי, ולאחר שנים של טיפול אזרה אומץ להגיש את תביעתה.

האישה טענה, כי יש לראות את מעשיו של בעלה לשעבר כלפיה בגדר אונס, מעשה סדום ותקיפת בן זוג, כהגדרתם בחוק העונשין, באופן המהווה פגיעה בזכותה לשלמות ואוטונומיה על גופה. כן טענה כי יש במעשיו כלפיה משום עוולה מכח עוולת הרשלנות, בכך שהוא הפר הפרה בוטה ונחרצת של חובת הזהירות המוטלת עליו כבן זוגה, ו/או כהפרה של חובה חקוקה, על פי פקודת הנזיקין, וכן עוול כלפיה בעוולת הרשלנות.

הבעל לשעבר הכחיש את כל טענות האישה, וטען בעדותו כי רק "הפליק" לה פעם אחת ואולי "חבט" בה פעם אחת.

בית המשפט בחן את עדויות הצדדים וקיבל במלואה את עדותה של האישה בגין כל המעשים המיוחסים לבעל לשעבר, לאחר שמצא תימוכין לעדותה גם בעדות בנה, שהעיד מטעם אביו, וגם בעדות העובדת הסוציאלית של המרכז לנפגעות תקיפה מינית.

זאת ועוד, בית המשפט מצא את עדותו של הבעל לשעבר כלא אמינה ולא מהימנה.

לענין עוולת התקיפה - בענין זה נקבע כי הבעל לשעבר ביצע כלפי האישה מעשי אונס ואלימות פיסית, אלימות מינית, מכות, בעיטות וחבטות.

לענין הפרת החובה החקוקה – נקבע כי אין ספק  שהבעל לשעבר הפר חובה חקוקה אשר נועדה להגן על אנשים בכלל ועל האישה, כאשתו. הפסיקה נתנה דעתה כי בכל מקרה עוולה כזו כלפי אשה היא חמורה, ופוגעת במרקם היחסים בין הבעל לאישה, והיא אף חמורה יותר מעוולה רגילה.

באלימות כזו יש לראות כהפרת חובות על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, והפסיקה כבר נתנה דעתה שניתן לבסס נזק בעוולת הפרת חובה חקוקה גם על פי הפרת כבוד האדם שעל פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכך למשל באשר לפגיעה באוטונומיה של התובעת לבחור ולהחליט באופן חופשי החלטות הנוגעות לגופה ולחרותה, ובכבודה הבסיסי כאדם.

באשר לעוולת הרשלנות - נקבע כי אכן הבעל לשעבר ביצע כלפי אישה מעשים העולים כדי עוולת הרשלנות והפרת חובת הזהירות שהוא חב כלפיה, בהתעללותו בה, בהשפלתה, בבידודה החברתי, ברמיסת כבודה כאדם ובאלימותו המילולית והמינית כלפיה.

הקביעה שלעיל נשענת על כך כי אכן במעשיו של הבעל לשעבר קוימו כל יסודותיה של עוולת הרשלנות, ולהלן:

חובת הזהירות - אין ספק שבין בעל לאישה (וכמובן בין אישה לבעלה) קיימת חובת זהירות. בענין זה ראה פסק דינו של כב' השופט י' שפירא, ב- ע"מ(י-ם) 595/04 (שם), דברים היפים לענייננו:

"...הצדדים היו נשואים ובין בעל ואישה מתקיימים יחסים מיוחדים, יחסי קרבה, יחסים רגישים ועל כל אחד מבני הזוג מוטלת חובה לנהוג כלפי האחר בכבוד, הגינות והתנהגות המאפשרת לבן הזוג ניהול של אורח חיים תקין וסביר".

נקבע גם כי קיימים כלפי האישה מצד הבעל לשעבר הן חובת זהירות מושגית והן חובת זהירות קונקרטית - וזאת בהיותם נשואים 17 שנה, בהיוולד להם ארבעה ילדים ובהיותה של האישה חלשה ותלויה בבעל לשעבר.

הפרתה של חובת הזהירות - מכל האמור לעיל נקבע כי במעשיו של הבעל לשעבר הוא הפר, כאמור, את חובת הזהירות שלו כלפי האישה.

הנזק שנגרם עקב הפרת חובת הזהירות - אין ספק שלאישה נגרם נזק עקב מעשיו של הבעל לשעבר וביצוע עוולת הרשלנות כלפיה, ועל כל הנזקים הללו הובאו ראיות שלא נסתרו ואשר התקבלו, ובין היתר כדלקמן: האישה חוותה מצבים טראומטיים, חוותה ניתוק רגשי, בידוד חברתי, חוותה מצבים של טרור כרוני, הפרעת חרדה, דיכאון ותסמינים פוסט טראומטיים לרבות הפרעת אכילה, התקפות רעד, בכי, פחדים, אי שקט בולט,ובכל אלה הרגישה גם עת נחקרה במשטרה ועל ידי גורמי הרווחה.

קיום קשר סיבתי בין מעשי הנתבע לנזק – נקבע כי מעשי ומחדלי הבעל לשעבר שסבלה מהם האישה כל השנים, הם שגרמו לבעיות הנפשיות שמהן סבלה לאורך שנות הנישואים עמו, ובמשך 10 השנים מן הגירושין ועד הגשת התביעה, וזאת הן באשר לנזקי העבר והן ביחס לנזקי העתיד.

לאור כל האמור לעיל, קבע בית המשפט כי הבעל לשעבר ישלם לאישה פיצויים בסך של 450,000 ₪.

 

דוד סער, עו"ד