פיצויי פיטורין והתפטרות

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

במצב השורר כיום במשק על רקע המשברים שפוקדים אותנו מדי תקופה וגלי פיטורים שבאים כתוצאה מכך, רבים מאתנו, לדאבוננו, מוצאים עצמם ביום בהיר אחד מחוץ למעגל העבודה, כשאיננו מודעים כלל לזכויותינו כמפוטרים. לאור זאת, מצאנו לנכון להביא בפניכם סקירה מקיפה אודות זכויותיו של העובד המפוטר והמתפטר.

זכות העובד לתשלום פיצויי פיטורים

זכותו של עובד לפיצויי פיטורים מוסדרת בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 ובתקנות שהותקנו מכוחו. כמו כן קיימות הלכות רבות בנושא שנקבעו בפסקי דין של בתי הדין לעבודה השונים.

חוק פיצויי פיטורין

החוק קובע כי בכדי לקבל תשלום פיצויי פיטורין, העובד צריך לעבוד תקופה של לפחות שנה אחת רצופה (ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות) אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד.  
עונה = 3 חודשים רצופים בשנה שבהם עבד לפחות 60 יום.
בהקשר זה קובע החוק כי במידה ומעביד פיטר עובד סמוך לסוף שנת עבודה ראשונה- יראו פיטורים אלו (אם לא הוכח ההיפך) כאילו נעשו מתוך כוונת המעביד להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורין, ולפיכך במקרה זה העובד יהיה זכאי לפיצוי פיטורין.

מהי רציפות בעבודה?

החוק מונה רשימה סגורה של היעדרויות אשר אינן קוטעות את הרציפות בעבודה:

 1. שירות צבאי ושירות חלקי כמשמעותם בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949, למעט שירות צבאי מלא על פי התחייבות לשירות קבע שלא נתקיימו בו התנאים הקבועים בסעיף 1(ד) לחוק האמור, וכן שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, תשס"ח-2008 (בחוק זה - חוק שירות המילואים).
 2. יום המנוחה השבועית או חג שאין עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על פי נוהג או הסכם,  וכן 1 במאי.
 3. חופשה שנתית.
 4. חופשה או פגרה בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד.
 5. חופשה או פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד.
 6. שביתה או השבתה.
 7. תאונה או מחלה.
 8. ימי-אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם העובד.
 9. הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד ומעביד או הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעביד  שאינה עולה על שלושה חדשים.
 10. אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967.

התפטרות בדין מפוטר

ככלל, עובד המתפטר ממקום עבודתו אינו זכאי לפיצויי פיטורים, אולם החוק מונה שורה של מקרים בהם עובד שמתפטר זכאי לקבל פיצויי התפטרות ורואים אותו כאילו פוטר:

 • פטירה/פשיטת רגל של המעביד- אם מדובר בתאגיד- פירוק תאגיד או מחיקתו.
 • פטירת העובד- הזכות לפיצויי פיטורים עוברת לשאריו של העובד.
 • התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי של העובד או של בן משפחתו, כאשר לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר הנסיבות הייתה סיבה מספקת להתפטרות.
 • התפטרות של הורה – התפטרות עובדת תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה או בילד שאימצה וטרם מלאו לו 13 שנים.
  התפטרות עובד גבר בנסיבות הנ"ל, תיחשב להתפטרות בדין מפוטר והוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, ובלבד שימלא אחר אחד התנאים הבאים:
  • בת זוגו עבדה לפחות 6 חודשים רצופים בסמוך לפני יום התפטרותו.
  • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת  זוגו.
  • בת זוגו הייתה עובדת עצמאית 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום  הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, לפי העניין, ולא הפסיקה את עיסוקה  לצורך טיפול בילד.
 • התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים - חוק פיצויי פיטורים ותקנות פיצויי פיטורין (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד- 1964 שהותקנו מכוחו, מונים רשימה של מקרים בהם רואים התפטרות של עובד כפיטורים בשל העתקת מקום מגוריו בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ובתקנות המזכים אותו בפיצוי פיטורין למתפטר.

מסקירה קצרה זו ניתן לראות כי במקרים מסוימים עובד יוכל להתפטר מעבודתו, ובכל זאת יהא זכאי לפיצויי פיטורין כחוק.

עובדים רבים אינם מודעים לזכויותיהם הן כמפוטרים והן כמתפטרים, ומעסיקים רבים מנצלים חוסר ידע זה ומתחמקים מלשלם לעובד בעת סיום עבודתו את הזכויות המגיעות לו על פי דין.

לכן, חשוב מאוד בסיום ההעסקה ואף קודם לכן -  במקרה שמדובר בהתפטרות, לפנות לעורך דין פיטורים מנוסה ומקצועי הבקיא בדיני עבודה, ולבדוק את הזכויות המגיעות לעובד המפוטר/המתפטר.

ניסיון המשרד בתחום הפיטורין וההתפטרות

למשרדנו ניסיון עשיר בכל הקשור לדיני עבודה בכלל ולזכויות העובד המפוטר/המתפטר בפרט, החל מבדיקת זכויות העובד וכלה בהגשת תביעה לפיצוי פיטורין לבתי הדין לעבודה וייצוג בכל הערכאות.
פיטרו אותך מעבודתך ולא קיבלת פיצויי פיטורים המגיעים לך על פי דין? התפטרת מעבודתך והנך סבור שמגיעים לך פיצויי פיטורין למתפטר? פנה עוד היום למשרדנו ונוכל לבדוק את זכויותיך ולהעריך את סיכוייך!

מידע רלוונטי להעשרה בנושא פיטורין והתפטרות

 1. שאלות נפוצות בנושא פיטורין והתפטרות
 2. שימוע לפני פיטורין
 3. פיטורין שלא כדין
 4. פורום דיני עבודה פיטורין והתפטרות
מאמרים נוספים בנושא:

פסק דין: שליח שעבד באחד מסניפי ג'ירף שבתל אביב משך כ-6 שנים, התפטר בשנת 2013

בפסק דין זה, ייצג עו"ד דוד סער שליח שעבד באחד מסניפי ג'ירף שבתל אביב משך כ-6 שנים, התפטר בשנת 2013. כשנתיים לאחר מכן תבע את המסעדה בטענה שלא העבירה לו טיפים שהרוויח.

 

 

פיצוי בגין התעמרות בעבודה

בשנים האחרונות עולה יותר ויותר סוגיית המעסיקים המתעמרים בעובדים במקום העבודה. במקרה שהובא לבית הדין העבודה בנצרת, הגיש עובד מכלל בצפון תביעה נגד המכללה

 

האם מותר לפטר עובד רק בשל מוגבלות רפואית?

התשובה היא כמובן לא, וזאת על בסיס חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, המחייב את המעביד לנהוג בצורה שוויונית מול כל עובדיו, ולא להפלות אף עובד רק בגלל גילו, מינו, מצבו הבריאותי ועוד שורה של קריטריונים המפורטים בחוק. התייחסות בית המשפט לנושא פיטורין על רקע של מוגבלות רפואית, היא מאוד קפדנית בימים אלה...

 

סעיף אי תחרות - תקף או לא?

לעיתים, חוזי עבודה אישיים מכילים סעיפי אי תחרות, סעיפים אשר מגבילים את האפשרות של העובד לעסוק בתחום מסוים בעצמו או אצל מעסיק אחר, וזאת מרגע סיום עבודתו ולמשך זמן מוגדר מראש. חשוב להבין את הרציונל העומד מאחורי סעיפים אלה,

 

 

האם למעסיק מותר להתקין מצלמות נסתרות במקום העבודה?

22.7.2014

 

במקרה הנדון, מנהלת חשבונות ויועצת מס, עבדה אצל הנתבעת. לימים, התקינה הנתבעת מצלמות נסתרות במקום העבודה. העובדת (להלן: "התובעת") פנתה אל מנהל הנתבעת והביעה בפניו את אי שביעות רצונה מהתקנת המצלמות במשרדי הנתבעת. התובעת טענה כי הצבת המצלמות מהווה פגיעה חמורה בפרטיותה ואם לא יוסרו המצלמות, היא תאלץ להתפטר בדין מפוטרת. מנהל הנתבעת דחה את דרישת התובעת להסיר את המצלמות ולפיכך התפטרה התובעת מעבודתה.

 

 

הוצאות משפטיות לצורך מניעת פיטורים ניתן לקזז ממס הכנסה

2.2.2015

 

שכיר שמעבידו רוצה לפטרו והוא שוכר עורך-דין על מנת להתגונן מפני פיטורים אלה, האם ההוצאות ששילם השכיר לעורך-הדין יהיו הוצאה שניתן לנכותה מההכנסה ולקבל החזר מס ממנה?

 

העובד גנב את המתנות, תבע את המעסיק והפסיד!

25.6.14

 

חברת תה ויסוצקי, העסיקה את התובע בתפקיד מנהל מכירות. כחלק מעבודתו, היה על התובע להעניק מתנות לבתי העסק אשר רכשו מחברת ויסוצקי מוצרים. התובע היה מקבל את המתנות והיה עליו להעביר את אותן המתנות לבתי העסק השונים.

 

 

נאסר על העובדת לשבת בעבודתה ותפוצה ב- 15,000 ₪!

25.6.14

 

הגב' ז'אנה בליאסוב (להלן: "התובעת") הגישה תביעה כנגד מקום עבודתה, בטענה כי התעמרו בה, ניסו לפטר אותה בהיותה בהריון, אסרו עליה לשבת במהלך יום עבודתה ועל כן הוגשה תביעתה. בתביעה טענה התובעת כי מעסיקתה ביקשה לפטר אותה בהיותה בהריון, מפאת הריונה, אך הממונה על עבודת נשים סירבה לאשר את הפיטורים והתובעת המשיכה את עבודתה עד למועד הלידה (לאחר הלידה התפטרה התובעת בכדי לטפל בילד והתפטרות זו מזכה במלוא פיצויי הפיטורים). לא זו אף זו, המעסיקה  העבירה לידי התובעת מכתב ובו נאסר על התובעת לשבת על כיסא במהלך עבודתה.

 

 

עובד פוטר לפני סוף תקופת ההסכם ופוצה למעלה מ- 200,000 ₪!

3.3.14

 

חוזה לתקופה קצובה הינו חוזה עבודה שנקבע בחוזה מועד לסיומו. בחוזי העסקה קצובה בין מעסיק לעובד, נקבע מועד תחילת העסקה ומועד סיום העסקה, כבר בחוזה עצמו. היינו, העובד יודע כי נשכר לעבודה לתקופה קצובה של שנה או שנתיים וכיו"ב.

 

הסתמכות על בדיקת פוליגרף


בפסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה, נקבע, כי אין להסתמך על בדיקת פוליגרף.

 

 

פיטורים בהריון - ביה"ד חייב בכירים בעירייה פיטורי עובדת בהריון

 

בפסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, פסק כבוד השופט שמואל טננבוים, כי נושאי משרה בעירייה, אף הבכירים שבהם, אינם חסינים מתביעה הנוגעת לעוולות בדיני עבודה.

 

האם איחור לעבודה הוא סיבה מספקת לשלילת פיצויים?

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעתה של עובדת שפוטרה מעבודתה בשל איחורים חוזרים ונישנים, תוך שלילת פיצויי הפיטורים, וקבע כי בנסיבות העניין לא היה מקום לשלול את פיצויי הפיטורים, שכן איחורים אינם נחשבים הפרת משמעת חמורה, המצדיקה עונש חמור מעין זה.

 

פתחת עסק מתחרה בזמן העבודה- תהיה זכאי לפיצויי פיטורים, אך מופחתים.

בית הדין לעבודה קיבל באופן חלקי תביעתו של עובד, אשר פתח עסק מתחרה של מעסיקו, וקבע כי העובד זכאי לתשלום פיצויי פיטורים מופחתים.

 

האם חלים יחסי "עובד מעביד" בעבודות של "מיקור חוץ"?

בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעורם של עובדים להכיר ביחסי עובד מעביד בינם לבין מזמין העבודה - חברת רפא"ל וקבע כי המדובר במיקור חוץ אותנטי.

 

חידושים בדיני עבודה:

במאמר זה נביא בתמצית חידושים מהפסיקה האחרונה בנושאים שונים, כגון: הרעת תנאים מוחשית, התפטרות עקב מצב בריאות, חזרה לעבודה לאחר חופשת לידה ועוד כיו"ב.

 

שלילת ו/או הפחתת פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת

ככלל, עובד שפוטר וצבר ותק של למעלה משנה במקום עבודתו, זכאי לפיצויי פיטורים. לכלל זה יש חריגים, ובמקרים מסוימים, קיימת אפשרות למעסיק לפטר עובד, תוך שלילת פיצויי הפיטורים ממנו, כגון גניבה ממעסיק, אלימות במקום העבודה, היעדרות מעבודה ללא תיאום עם המעסיק ועוד כיו"ב.

 

מה דינו של עובד ציבור שהתקין מכשירי האזנה וצילום

המדובר בעובדת שעבדה כדוברת המועצה האזורית שדות נגב ופוטרה כעבור שנתיים של עבודה. לאחר פיטוריה ובעקבותיהם, הגישה העובדת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה כנגד פיטוריה, כמו גם תביעת נזיקין כנגד ראש המועצה בגין התקנת מצלמות והאזנה בבניין המועצה, תוך פגיעה בפרטיותה ועבירה על חוק האזנת סתר.

 

פיצויי פיטורין למתפטר עקב מצב בריאותי של קרובי משפחה

בתיק  דמ"ש ת"א 59583-10-10 סיהוי ויקי נ' פרסום שנהב בע"מ נדון המקרה הבא: התובעת הוכיחה כי התפטרה מעבודתה אצל הנתבעת מחמת מצב בריאותם של בני משפחתה הקרובים ובנסיבות אלו קמה לה זכאות לפיצויי פיטורים, מכוח סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק").

 

פיטורים לאחר שבוע

 

אישה שפוטרה מעבודתה לאחר שבוע מבלי שנערך לה שימוע כדין, הגישה תביעה כנגד המעסיקה לפיצוי בסך של 28,700 ₪.

התביעה נדונה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים (ס"ע 37268-09-10 מנוחה אורבן נ' צ'קוטאי ששון סוכנות לביטוח חיים וכללי (2002) בע"מ).

 

דחיית תביעה נגד עובדת שפתחה עסק מתחרה

בית הדין האזורי לעבודה בפסק הדין בעניין עב' 2410/06 מעדני סטאן בע"מ נ' אלבירה קונבלובה, דחה את תביעתה של חנות – חברה בע"מ- כנגד עובדת לשעבר שהתפטרה ופתחה בסמוך עסק מתחרה.

 

 

פיצויים בשל אי קבלה לעבודה ממניעים זרים

19.1.2012

אדם שסובל מלקות שמיעה, טען כי עבר בהצלחה את הבחינות לתפקיד נציג שירות במוקד הלקוחות של בזק, אלא שלאחר שבזק הודיעה לו כי קורס ההכשרה נדחה, זימנה אותו להתראיין לתפקיד אחר, במטרה לשלב אותו בקורס שנפתח למחרת. לטענתו, התקבל לתפקיד החדש ואף התבקש למלא טפסים שונים, אלא שאז הודיעה לו רכזת משאבי האנוש, כי עליו להמציא אישור מרופא תעסוקתי, נוכח מגבלת השמיעה ממנה הוא סובל. משלא הצליח להמציא את האישור, הודיע לו מנהל מחלקת הגיוס והקליטה בבזק, כי ללא האישור לא יוכל להתחיל את הקורס.

 

פיטורים בסמוך ליציאה למילואים

8.1.2012

המערער, נהג משאית במקצועו, החל לעבוד בנתבעת ביום 21.1.2005. בחודש מאי 2005, כ- 4 חודשים לאחר תחילת העסקתו נקרא הוא לשירות מילואים החל מיום 18.7.05. לטענת המערער, זמן מה לאחר קבלת צו הקריאה ביקשה ממנו החברה לפעול לביטולו של הצו, המערער ניסה לעשות זאת, אך הדבר לא עלה בידו.

 

פיצויי פיטורים לאחר פטירת שותף

סיטואציה מעניינת שעתידה להתרחש: שני שותפים ניהלו עסק, לאחר מותו של אחד מהשותפים, המשיכו עובדי השותפות לעבוד כרגיל, בעבור השותף השני.

העובדים דורשים כעת לקבל פיצויי פיטורים בעקבות מותו של אחד מהמעסיקים, וזאת אף על פי שעודנם ממשיכים לעבוד.

 

האם תוספת שכר הנה חלק מהשכר הקובע לעניין פיצויי פיטורים

 

בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 463/08 אסתר רחמים נגד האגודה לתרבות הדיור מתאריך 06/03/2010, דן בערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה, שהוגש על ידי עובדת, שעניינו, תוספת בגין אחזקת רכב שקיבלה העובדת והאם הנה חלק מן השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

 

 

נדחתה בקשה לצו מניעה של ארגון עובדים נגד פיטורי עובד בשל השתייכותו לארגון העובדים

עובד בכיר ברשות שדות התעופה, המשתייך לארגון עובדים, פוטר, לטענת הארגון, עקב השתייכותו לארגון עובדים זה. הארגון  עותר לבית הדין לעבודה, לבקש צו מניעה כנגד פיטוריו. באיזו מידה יעתר בית הדין לעבודה לבקשה זו? שאלה זו נדונה בברע (ארצי) 25924-10-11 ההסתדרות הכללית החדשה - הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח נ' רשות שדות התעופה בישראל (14.12.11).

 

כיצד יכריע בית הדין האם עסקינן בפיטורים או התפטרות?

04/08/2011


לבית הדין האזורי לעבודה, הוגשה תביעתה של מלצרית, אשר טענה כי פוטרה מעבודתה ולכן זכאית לתשלום פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, וכן זכויות עבודה נוספות מכח יחסי עובד-מעביד.

 

דיני עבודה - פיצויי פיטורין לעובד בעת חילופי מעסיקים

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעה של עובד ניקיון בקניון, לתשלום פיצויי פיטורים עקב החלפת קבלנים, בסך של למעלה מ-40,000 ₪.

 

שלילת פיצויי פיטורים מגנבת!

19.7.11


עסקינן בעובדת בנק לשעבר, אשר פוטרה מעבודתה לאחר שנחשדה בביצוע פעילות חריגה בחשבונות בנק של לקוחות תושבי חוץ שהיו בטיפולה. העובדת הועמדה לדין פלילי והורשעה במסגרת עסקת טיעון על יסוד הודאתה בעבירות שעניינן גניבה בידי עובד והפרת אמונים בתאגיד. השאלה הנשאלת היא האם זכאית העובדת לתשלום פיצויי פיטורים בגין תקופת עבודתה, או שמא יש לשלול ולחלופין להפחית את סכום פיצויי הפיטורים בהתאם לסעיף 16 לחוק פיצויי פיטורים?

 

האם התנכלות עובד לעובד אחר מקימה עילה להתפטרות בדין מפוטר?

‏04/08/2011

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דן בתביעתו של עובד בסניף אופטיקה הלפרין, אשר נאלץ להגיש את התפטרותו עקב התנכלות בלתי פוסקת כלפיו מצד מנהל הסניף בו עבד. התובע טען כי יש לראות בהתפטרותו ככזו שבאה עקב הרעת תנאים חמורה, בלתי סבירה ומוחשית, שיש בהם כדי להצדיק התפטרות מהעבודה כדין מפוטר ולזכותו בפיצויי פיטורים.

 

 

פיטורים בשל אי גילוי נאות ("הבעל ההורס")

12.5.11

 

התובעת עבדה משך כשלוש שנים כמנהלת קשרי לקוחות בחברת "ווי בע"מ" והתחייבה עם כניסתה לתפקיד לשמירת סודיות ואי תחרות. תביעתה לבית הדין האזורי נשענה בין היתר על עילת הפיטורים שלא כדין והפרת חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. לדידה של התובעת, הנתבעת הרעה את תנאי עבודתה כששינתה משמעותית את מצבת הלקוחות מולם עבדה וכי פיטוריה בתכוף לחזרתה מחופשת הלידה נעשו משיקולים זרים תוך הפרת חובת תום הלב, בין היתר בשל היותה נשואה לעובד בחברה מתחרה, ועל אף שגילתה נאמנות לחברה.

 

זכאות עובדים פלסטינים מגוש קטיף לפיצויי פיטורים בעקבות יישום תכנית ההתנתקות


בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 256/08  בשיר קוקא ואח' נ' יוסי שוורץ דן בשאלה לעיל.

המערערים, פלשתינאים תושבי רצועת עזה, הועסקו במתפרה שהיתה בבעלות המשיב בישוב גן אור שבגוש קטיף, עד אשר החלטת הממשלה לפינוי גוש קטיף על פי החוק ליישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה – 2005.

 

סכסוך עבודה בעסק משפחתי – היכן ידון?

בן אשר ניהל במשך שנים רבות סניף של עסק משפחתי בבעלות אביו, פוטר על ידו על רקע סכסוכים באשר לאופן ניהול העסק. הוא תובע מאביו פיצויי פיטורים לפי דיני העבודה, אך בכתב טענותיו מצויות גם טענות שעניינן יחסי משפחה. היכן צריכה התביעה להידון? האם בבית הדין לעבודה או שמא בבית המשפט לענייני משפחה? שאלה זו נדונה בתמש (ת"א) 4810/06 ד.י נ' מ.י (ניתן: 17.10.2006).

 

בית הדין אישר שלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת מעובדת


בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, דחה את תביעתה של עובדת כנגד ממשלת ארצות הברית, לקבלת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת שנשללו ממנה על ידי מעסיקתה, לאחר שפוטרה בשל העברת מידע פנימי וחסוי משגרירות ארצות הברית שם עבדה, לעורך דין שעמו הייתה מיודדת (עב' 4106/05 אירנה שייקביץ נ' ממשלת ארצות הברית , ניתן ביום 25.1.2010).

 

רציפות בעבודה גם לאחר הפסקה של עד שישה חודשים

 

הכנסת קיבלה תיקון לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, המאריך את  התקופה אשר במסגרתה נשמרת רציפות בעבודה, אף אם חלה הפסקה ביחסי עובד-מעביד.

 

צעקות עובד על מעסיקו אינן שוללות פיצויי פיטורים


בית הדין הארצי לעבודה קיבל באופן חלקי את ערעורו של עובד על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, אשר דחה את תביעתו לפיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת.

 

השיקולים לשלילת פיצויי פיטורים במקרה של הפרת משמעת חמורה


בית הדין הארצי לעבודה בפסק דין בעניין ע"ע 659/08 טוליפ תעשיות הנדסה בע"מ נ' אלכסנדר פסחוביץ, קבע כי יש לשלול פיצויי פיטורים מהעובד, אולם אין לחייבו לשלם למעסיקה פיצוי מוסכם.

 

תוצאות דיווח שקר בקורות החיים


 

מעשה זה הגיע לפתחו של ביהמ"ש בעניין קורן שרגא נ' המכללה לחינוך גופני במכון וינגייט. המבקש, אדם בגיל 56 אשר פוטר מעבודתו, חיפש במשך תקופה ארוכה מקום עבודה חדש. המבקש חש כי בכל מקום דוחים אותו מפאת גילו. החליט המבקש לעשות מעשה "ולשפץ" במקצת את גיליון קורות החיים שלו. המבקש "הצעיר" עצמו ב- 10 שנים וקבע את גילו ב - 46 –בהתאם שינה המבקש את שאר הפרמטרים כגון שנות השירות הצבאי וכיו"ב.

 

עוד על השלמת פיצויי פיטורים לחתומים על סעיף 14


סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, קובע כי תשלומים שוטפים של המעביד לקופות, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים לעובד, וישחררו את המעביד מחובה זו.

 

תניית הגבלת עיסוק בחוזה עבודה ואכיפתה

בפס"ד בש"א 1865/10 (ביה"ד לעבודה ת"א) דובר על חברה ליבוא ושיווק יינות ומשקאות אלכוהוליים אשר הגישה בקשה למתן צו מניעה זמני כנגד  עובדת החברה אשר עבדה  בחברה במשך שנים. החברה ביקשה מתן צו מניעה האוסר על העובדת לעבור לעבוד אצל חברת משקאות מתחרה, לאור הסודות המסחריים אשר נמצאים בידי העובדת.

 

שכר לפיצויים - רכיבי שכר לחישוב פיצויים - פיצויי פיטורים

 

תקנות פיצויי פיטורים – תקנה 1 קובעת כי הרכיבים שיובאו בחשבון שכר עבודה לעניין פיצויי פיטורים הינם – שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית. עפ"י תקנה זו לא תובא תוספת אחרת בחשבון.

 

כיצד יחושבו פיצויי פיטורים למי שהחליף תפקיד במקום עבודתו?

לא אחת קורה שעובד מחליף תפקיד במקום עבודתו וכתוצאה מכך או ששכרו גדל כתוצאה מכך או שמצטמצם.

 

נשאלת השאלה, בעת פיטוריו, כיצד יחושבו לו פיצויי הפיטורים?
 

לא כל הפרת משמעת חמורה מהווה סיבה לשלילת פיצויי פיטורים של עובד

למבקרים תדיר בבית הדין לעבודה לא קשה לחוש כי מגמת הפסיקה בעניין פיצויי פיטורים הולכת ונעשית קשיחה יותר ויותר, בכוון של פסיקת פיצויי פיטורים כמעט בכל מקרה.

 

האיסור על עיקול כספי פיצויי פיטורים של עובד

 

ישנם מקרים לא מעטים שמעסיק מסתבך כספית ומוטלים עליו עיקולים ע"י ההוצאה לפועל.  עיקולים אלה יכול ויוטלו גם על כספי פיצויים שהמעסיק הפקידם לצורך תשלום בבוא היום לעובד, אם בקרן פנסיה או בכל קופה אחרת.  אך יכול גם להיות, שעיקולים כאלה מוטלים על העובד בגין חובות שיש לו לאחרים וגם במקרה כזה המעקל מטיל עיקול על כל נכסי העובד, לרבות כספים שיש בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים או בקרנות אחרות, ששם מופקדים כספי הפיצויים שלו.

 

האיסור לעקל כספי פיצויי פיטורים של עובד- תקציר

האם ניתן לעקל כספי פיצויי פיטורים, בגין חובות מעסיק (בקרן פיצויים מרכזית, למשל) וגם בגין חובות העובד (בקרן פנסיה, או בביטוח מנהלים, למשל)?

נראה שלא, מכח ס' 26(א) לחוק פיצויי פיטורים, עובדה שמעסיקים, עובדים ואפילו לעיתים ראש ההוצאה לפועל אינם מודעים לה.

 

באלו מקרים יוכל עובד לתבוע אישית את בעלי החברה?

בחיי היומיום אנו נתקלים רבות במקרים בו אדם עבד בחברה, פוטר וזכויותיו אינם משולמות לו.  העובד מגיש תביעה ואף זוכה, אלא שאין לו מהיכן לגבות את הכסף באשר החברה הינה חדלת פרעון ואין לה כל נכסים.  מצד שני בעלי החברה חוגגים בהיותם מסתתרים מאחורי חברה מאוגדת בע"מ. 

 

האם מותר למעביד לעיין בדואר אלקטרוני של העובד במקום העבודה?

עובדים רבים משתמשים במחשבים העומדים לרשותם במקום העבודה, להעברת מסרים אישיים לחבריהם, משפחתם או לגורמים שונים שאינם קשורים לעבודה.  דבר זה אינו חדש ובדרך כלל אינו מהווה בעיה ביומיום.  אלא מאי, שפעמים יכול מעסיק לחשוף את צפונות  העובד, לגלות את סודותיו ואף לעשות בכך שימוש כעדות לעיסוקיו האחרים של העובד בזמן העבודה. 

 

‏באילו מקרים יראו בהתפטרות העובד כפיטורין, המזכים את העובד בפיצויי פיטורין?

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 מונה רשימה של מקרים בהם ישולמו פיצויי הפיטורין לעובד, אף על פי שהתפטר. להלן הרשימה:

 

חתימה על כתב ויתור בסיום יחסי עובד מעביד

הליך נפוץ הוא במחוזותינו שכאשר מסתיימים  יחסי העבודה בשל פיטוריו של העובד,  המעסיק דורש מהעובד שיחתום על כתב ויתור כתנאי לקבלת כספים וזכויות המגיעים לו ע"פ החוק.

 

האם פיצויי פיטורים המשולמים ע"י מעסיק לעובד נכנסים להגדרת הכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי?

בפס"ד ב"ל 6153/07 המרכז לחינוך וספורט רמת השרון נ' המל"ל (אזורי תל אביב) פסקה כב' השופטת יהלום כי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי הסכם בין עובד למעביד, שפורש בו שהפיצויים כלולים בשכר העבודה וההסכם אושר על ידי שר העבודה או מי שהוסמך על ידיו לכך, יבוא לעניין הפיצויים במקום הוראות החוק...

 

היעדר יחסי עובד מעביד בהיעדר מבחנים מתאימים

 

בית הדין לעבודה בבאר שבע, בעב' דוד יששכרי נגד וואלה תקשורת בע"מ, קבע כי בין מנהל פורום לאתר אינטרנט, לא התקיימו יחסי עובד מעביד. במקרה הנדון, דובר בתובע, לכימיה, אשר לטענתו, עבד כמנהל פורום מדע, במשך כעשר שנים ופוטר על ידי הנתבעת, בשל חילוקי דעות בין הצדדים, בנוגע לדרך ניהול הפורום. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת, לקבלת זכויות עבודה ובכללן, שכר עבודה לאורך שנות עבודתו, פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת, הבראה, חופשה, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין ועוגמת נפש...

 

הפרשה לפיצויים - האם הפרשה לקופת פיצויים נחשבת תחליף לתשלום פיצויי פיטורים?

 

המאמר הבא יסביר האם תשלום לקופת תגמולים (כגון קרן פנסיה וכו') יכול לבוא במקום פיצויי פיטורים, מתי ובאילו תנאים זכאי או לא זכאי העובד לפיצויי פיטורים, ויפרט סעיפים חשובים (14, 16 ו-17) לחוק פיצויי הפיטורים.

 

האם ניתן לפטר עובד בסמיכות לניתוח אותו אמור לעבור, אף על פי שהפיטורים נעשו עקב תפקודו הלקוי של העובד

עובד פוטר מעבודתו יום לפני ניתוח שעבר, אשר מועדו היה ידוע למעבידיו מראש.
העובד הגיש תביעה כנגד המעבידים לשעבר, לפיה הפיטורים נעשו בניגוד לדין, עקב הניתוח אותו אמור היה לעבור וההיעדרות מהעבודה אשר היתה צפויה לאחריו.

 

האם פיטוריה של עובדת לקראת גיל פרישה ייחשבו להפליה על רקע גיל ?

העובדות:

התובעת עבדה בתפקיד מזכירה משנת 1987 עד 2006 בשבי שומרון- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית.
התובעת ילידת 3.8.1944, ומלאו לה שישים ביום 3.8.04. בחודש אוקטובר 2004 הודיעה האגודה לתובעת כי עקב הגעתה לגיל פרישה, היא מעוניינת לסיים את עבודתה.

 

התובעת שלחה לאגודה מכתב ובו כתבה כי מאחר וגיל הפרישה אינו מחייב אותה לפרוש אלא מעניק לה את זכות הבחירה, הינה מודיעה כי היא מעוניינת להמשיך לעבוד ולפיכך אין בכוונתה לפרוש מעבודתה בשלב זה.

 

פיטורין ללא פיצויים בשל הפרת משמעת חמורה

כאשר עובד מפוטר ממקום עבודתו זכאי הוא לקבלת פיצויי פיטורין ממקום עבודתו.
ישנם מקרים בהם העובד יפוטר ולא יהיה זכאי לקבלת פיצויי הפיטורין המגיעים לו בשל פיטוריו ואחד המקרים הוא הפרת משמעת חמורה מצד העובד במקום עבודתו.

 

האם כספי פיצויי פיטורים המצויים בקופה מרכזית ניתנים לעיקול?

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו קבע  בפסק הדין בעניין סימון לוי נ' קרן מרכזית לפיצויי פיטורין בע"מ (עב 1497/03), כי לקרן מרכזית לפיצויים, אשר העבירה כספים לצד שלישי בניגוד לצו העיקול שהטיל התובע בחשבון הקרן המרכזית לפיצויים, עומדת הגנת ה"הצדק הסביר" לפי סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל, אשר קובע כדלקמן:

 

פיטורין מחמת גיל – לאחר גיל פרישה

האם פעל כדין מעסיק, אשר המשיך להעסיק עובד לאחר גיל פרישה והחליט לפטר את העובד (כבן 66) מחמת גילו?

 
לראש העמוד ↑