משרד עורך דין

נפגעי פעולות איבה

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים, על פי החוק, לתגמולים כספיים ולהטבות שונות המיועדים ליתן מענה לפגיעותיהם ולתמוך בהליך החלמתם. הפנייה נעשית לביטוח לאומי ענף נפגעי פעולות איבה. מי שהוכר כנפגע פעולות איבה, יהא זכאי לקבל תגמולים חודשיים, שיקום, מענקים חד פעמיים ומענקים שנתיים. הזכאות נקבעת על פי הקריטריונים המנויים בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה והתגמולים הכספיים נקבעים על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום).

פגיעת איבה היא פגיעה הקשורה קשר ישיר עם פעולות איבה שבוצעה ו/או שהיתה אמורה להתבצע וכשלה. תושב ישראל הרואה עצמו כנפגע פעולת איבה, יהא זכאי לפנות לביטוח הלאומי בתביעה. במקרה שמבוצעת פעולת איבה כנגד גורמים ישראליים בחו"ל ו/או כנגד אזרח ישראלי בחו"ל, יכול האזרח הישראלי, במידה ולא יקבל פיצוי מהמדינה בא התרחש האירוע, לפנות אף הוא לביטוח לאומי.

יש לציין, כי מיד לאחר כל פעולת איבה, יוצרים אנשי הביטוח הלאומי (עובדים סוציאליים) קשר עם הנפגעים ומנחים אותם בפעולות אותם עליהם לבצע ובזכויות המגיעות להם.
מי שמוכר כזכאי, יהא זכאי לקבל טיפולים רפואיים, שיקום במידת הצורך, טיפול פסיכולוגי ומימון תרופות ועזרים. את התביעה יש להגיש באמצעות טופס לקביעת דרגת נכות. 
מי שתביעתו לא התקבלה והוא רוצה לערער עליה, יכול לעשות זאת באמצעות פנייה לועדה עליונה, ובהמשך, אם תביעתו לא תתקבל, לבית הדין לעבודה. הערעור יהיה בשאלה משפטית בלבד.

מי שזכאי לקצבת פעולות איבה ומקבל כבר קצבה אחרת (נכות כללית, שאירים) יהא חייב לבחור קצבה אחת מבין הקצבאות.

דוד סער, עו"ד

מאמרים נוספים בנושא:

נפגעת בפעולת איבה? דע את זכויותיך בביטוח לאומי

 

לצערנו הרב, המלחמה האחרונה הותירה אחריה פגועי גוף ונפש לא מעטים, בעיקר באזור דרום הארץ, אשר סובלים מחרדות ופוסט טראומה.

 

הגדרת "יתום" לצורך תגמול בגין פעולות איבה

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל – 1970, מגדיר בסעיף 1  "בן משפחה" של נפגע כדלקמן:

 

 
לראש העמוד ↑