משרד עורך דין

מזונות ילדים

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

כל ילד קטין (מתחת לגיל 18) זכאי לקבל דמי מזונות מהוריו. נטל התשלום מחולק בין ההורים על פי הדין האישי החל על כל אדם.

 

עבור יהודים, חל הדין העברי הקובע כי האב הוא זה שחייב לפרנס את ילדיו ולספק לו את הצרכים הבסיסיים. צרכים אלו כוללים בין היתר: הוצאות מדור, חינוך, הלבשה, מזון וכו'.

 

חובת ההורים למזונות פוקעת, כלפי נער המגיע לגיל 18 והם אינם חבים עוד כלפיו עפ"י חוק. אולם, ישנם מקרים בהם מחייב בית המשפט את ההורים לשאת בהוצאות ילדיהם גם לאחר גיל זה, בתקופת הצבא או הלימודים. אך מזונות לבגירים יהיו נמוכים בדר"כ מהמזונות הקבועים עפ"י דין.

 

הסמכות לקביעת גובה דמי המזונות לילדים נתונה ככלל בידי ביהמ"ש לענייני משפחה, אולם אם רצו שני ההורים שהדבר ידון בבית הדין הרבני (עפ"י הדין העברי) דווקא, אין מניעה לכך והם יוכלו לעשות כן.

 

בישראל אין חוק המגדיר במפורש את גובה דמי המזונות, אלו נקבעים עפ"י צרכיהם של הילדים בכלל ועפ"י הילדים הספציפיים עליהם מדובר בפרט. אין חוק הקובע "תעריף מינימום" של גובה המזונות.

 

בתי המשפט נוהגים לקבוע את גובה התשלום עפ"י פסיקה קודמת והלכות שנקבעו בעניין, תוך כדי התחשבות במקרה הספציפי המובא לפניהם. ביהמ"ש לוקח בחשבון את גובה השתכרות האב ובכל תביעת מזונות, יש לצרף תלושי שכר על מנת שביהמ"ש יתרשם מהיכולות הכלכליות של הצדדים.

 

מאחר ומדובר בנושא מהותי בתחום דיני המשפחה, שהינו תחום מורכב ומסובך, יש לעניין הייצוג המשפטי ערך משמעותי ביותר. מומלץ וחשוב להיוועץ באנשי מקצוע הבקיאים היטב בתחום זה. משרדנו  עתיר ניסיון ועוסק רבות בתחום דיני המשפחה, ונשמח לעמוד לרשותכם בכל בעיה או שאלה המתעוררת.

 

 

מאמרים נוספים בנושא:

האם ניתן להטיל את חובת המזונות על סבים לנכדים?

על פי החוק הנהוג בישראל, אביהם של הילדים הוא האחראי לזון אותם עד הגיעם לגיל 18. כמו כן, החוק מגדיר מצבים בהם הורי הילדים אינם ממלאים את תפקידם לזון את ילדיהם, מה שמאפשר לתבוע את חובת המזונות מסביהם של הילדים, במקום ההורים.

 

 

האם ילד מרדן מצדיק הפחתת מזונות?

מזונות ילדים היא חובה החלה על אב המשפחה על פי הדין העברי, ובאופן כללי הוא האחראי על הזנתם של ילדיו, ובכלל זה מתן מענה לכל צרכיהם עד הגיעם לגיל 18. השאלה היא, מה קורה כאשר ישנו ילד מרדן, קרי ילד שאינו "מכיר" באביו, שאינו מוכן להיפגש איתו, לדבר איתו או לראות אותו...

 

 

קיזוז חשבונות מחיוב המזונות, האמנם?

ב"ה                                                                                                                                                                                                                                                                19 אוק' 2015

 

המדובר בערעור שהגיש אב, אשר חוייב ע"י בית משפט השלום בתשלום מזונות חודשיים לגרושתו ולילדיו. טענת האב הייתה כי על ביהמ"ש היה לקבל את בקשתו לקזז מתשלום המזונות החודשיים שנקבעו, את חשבונות החשמל, הארנונה, ועד הבית ודמי הניהול בגין הדירה בה מתגוררים הקטינים יחד עם גרושתו.

 

מזונות זמניים לידועה בציבור, האמנם?

ב"ה                                                                                                                                                                                                                                                                                   12 אוק' 2015

 

מעשה שהיה כך היה, אישה אשר הגישה תביעה כנגד הידוע בציבור לשעבר שלה, לתשלום דמי מזונות זמניים. המדובר בבני זוג, שהכירו כאשר המבקשת הייתה בת 39 והידוע בציבור בן 22, כך חיו השניים משך מספר שנים, עד אשר התחתנו בנישואין אזרחיים בקפריסין.

 

התחייבות למזונות לאישה ללא הגבלה, אפשרי?

22.7.14

 

במקרה זה, התגרשו בני הזוג וכחלק מההסכמות עליהם הסכימו בהסכם הגירושין, אשר קיבל תוקף בתאריך 27.4.1989, על משמורת, מזונות ילדים, חלוקת רכוש וכיו"ב. כמו כן, תחת כותרת "מזונות אישה" הסכים הבעל לשלם לאישה סך של 1,915 ₪ כדמי מזונות כוללים, כל חודש וזאת למשך כל ימי חייה. הוסכם כי דמי המזונות יהיו צמודים למדד יוקר המחייה ויועלו כל 3 חודשים. כמו כן, התחייב הבעל להעביר לאישה סכום נוסף בסך של 1,223 ₪ לחודש וזאת בעבור פוליסת ביטוח חיים בה האישה היא המוטבת.

 

מזונות זמניים לגבר ידוע בציבור

בית המשפט חייב אישה בתשלום מזונות זמניים לבן זוגה במשך 15 שנים, אשר חיו כידועים בציבור, וקבע כי לאור נסיבות המקרה, האישה היא זו שתשא בתשלום המזונות הזמניים כלפי בן זוגה לאור הפערים הכלכליים שהיו בין השניים.

 

זכאות למזונות אישה לאישה שעזבה את ביתה

בית המשפט לענייני משפחה דחה תביעתה של אישה למזונות אישה, בנימוק כי היא לא הוכיחה כי סיבת עזיבתה את הבית הייתה מוצדקת וכי לא הייתה כל אשמה מצידה.

 

גם בנות זוג מאותו המין צריכות לשאת בתשלום מזונות

בפסק דין מעניין של בית משפט לענייני משפחה במחוז תל אביב, התקבלה תביעה של אם לתשלום מזונות כנגד בת זוגתה לשעבר, עמה חיה משך שנים וניהלה מערכת יחסים משפחתית, הכוללת ילד שהביאה התובעת לעולם במהלך החיים המשותפים.

 

הפחתת מזונות לילד קודם עקב הולדת ילד נוסף

בית משפט לענייני משפחה דחה תביעתו של אב להפחתת מזונות לבנו הקטין, בנימוק כי הוא לא עמד בנטל הנדרש להפחתה המבוקשת.

 

הכל על מזונות זמניים

29.8.13

מאמר זה עוסק בזכאות למזונות זמניים, המצב המשפטי בנושא זה ושיעור המזונות הזמניים שבתי המשפט פוסקים לרוב.

 

מזונות ילדים ובהם חייל

מאמר זה עוסק בשיעור המזונות של חייל על ידי אביו, אשר נקבעים לרוב בהתאם לגובה השתכרותו של האב ובתנאי הנזקקות של החייל.

 

תשלום דמי מזונות ע"י הביטוח הלאומי-אימתי?

חוק המזונות (הבטחת תשלום) נועד לסייע לאישה ולילד, תושבי ישראל, שבידיהם פסק דין לתשלום מזונות, והם אינם מקבלים את התשלום מן החייב במזונות. המוסד לביטוח לאומי משלם לזוכה במזונות תשלום חודשי, וגובה מן החייב במזונות את הסכום שחויב בו בפסק דין למזונות. הסכום שמשלם המוסד לביטוח לאומי לאישה הוא הסכום שנקבע בפסק דין למזונות או הסכום שנקבע בתקנות -  הסכום הנמוך מביניהם. אם גבה המוסד לביטוח לאומי מן החייב את מלוא סכום המזונות שנקבע בפסק הדין, וסכום זה גדול מדמי המזונות שהביטוח הלאומי שילם לאישה, מקבלת האישה את ההפרש.

 

 

 

מזונות זמניים לגבר ידוע בציבור

כבוד השופטת שלי איזנברג מבית המשפט לענייני משפחה בחיפה, חייבה במסגרת התיק תמ"ש 12818-08-11, אישה אלמנה, בתשלום מזונות זמניים חודשיים בסך 2,000 ₪ לחודש, לגבר שהתגורר אצלה במשך כחמש עשרה שנים, כידוע בציבור שלה, זאת בנימוק, כי מדובר בבני זוג  שזוהי מערכת יחסים שנייה בחייהם,  הם חיו יחדיו מזה 15 שנים, בדירתה של האישה  וכי לבן הזוג אין דירה משלו והוא עודנו חולק מגורים משותפים עמה, משמע פרידת הצדדים טרם מומשה. העובדה שהגבר מובטל מעבודה, מחוסר הכנסות, שקוע בחובות וסמוך על שולחנה של האישה, מתגורר בביתה ומתקיים מהכנסותיה -  כל אלה, הצדיקו לדעת כבוד השופטת שלי איזנברג, חיובה של האישה במזונות זמניים של בן זוגה.

 

מזונות אישה פרודה ודמי טיפול בקטינים

בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, דחה במסגרת התיק תמ"ש  9727-06-10 , תביעת אישה למזונות, אך חייב את הבעל-האב, בתשלום מזונותיהם של ילדיו הקטינים ובדמי טיפול עבור ילדיו הקטינים.

 

חיוב בת זוג בפיצוי בן זוגה בגין צו עיכוב יציאה מן הארץ שהוציאה נגדו

6.3.2012

 

בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, חייב במסגרת תיק תמ"ש 31679-09-10, אישה בתשלום למעלה משמונה עשר אלף שקלים לגרוש שלה, שנישא מחדש, בגין צו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הליך הוצאה לפועל מזונות וקבע כי : " כאשר מדובר בפגיעה בזכות חוקתית לחופש התנועה, על בת הזוג היה לנהוג בתום לב, תוך גילוי נאות של העובדות, להודיע לבן זוגה על כך שהוצא נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ, לפעול במסגרת מטרת העיכוב ואם המטרה פגה, חלה על בת הזוג חובה לבטל את הצו".

 

דוד סער, עו"ד

 

ביהמ"ש: אין עדיפות מוחלטת למזונות בתיק הוצאה לפועל

 

על פי סעיף 76 לחוק ההוצאה לפועל, כאשר מספר נושים 'מתקוטטים' על נכסיו של חייב אחד, ואותו חייב חב, בנוסף, חוב מזונות לגרושתו ו/או לאשתו, הרי שחוב המזונות יקבל עדיפות ראשונה. הטעם לכך הוא שמאחורי חוב המזונות עומדים ילדים, התלויים לקיומם בחוב זה. אולם נשאלת השאלה, האם כאשר לקופת ההוצאה לפועל מתקבלים כספים מן החייב, על הרשם להעביר כספים אלו באופן אוטומטי לתיק המזונות, וזאת מבלי להפעיל כל שיקול דעת? שאלה זו נדונה בתיק הוצל"פ מס' 1699828021 הזוכה נ' החייב (ניתן ביום : 1.1.12).

 

ביהמ"ש: ניתן להטיל עיקול מזונות גם לתקופה של מעבר לשנתיים

הדין קובע כי חובתו של האב לזון את ילדיו הינה חובה אבסולוטית. לרוב, בהליכי גירושין, האם היא זו שמקבלת את החזקה על הילדים ולאב נפסקים מזונות (ישנם מקרים הפוכים אך מדובר במיעוט), והיות ובמקרים לא מעטים אבות אינם משלמים מזונות (לעיתים מפאת היעדר יכולות כלכלית), לאם עומדת הזכות להטיל עיקול על חשבון האב.

 

מזונות - בית דין רבני או משפחה

מזונות אישה וילדים – בית הדין הרבני לעומת בית המשפט לענייני משפחה

הגם שלבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין, וכן בנושאים אחרים שנכרכו בתביעה כגון: מזונות אישה ומזונות ילדים, הרי שמכוח סעיף 4 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג -  1953, אישה רשאית לבחור כי מזונותיה ידונו בבית המשפט לענייני משפחה. בכל מקרה אחר, אם קיימת הסכמה בין הבעל לאישה, או אם הבעל הגיש תביעת גירושין וכרך בה את מזונות האישה, ידונו מזונותיה של האישה בבית הדין הרבני.

 

אימתי ישללו מזונותיו של ילד מורד?

 

‏04/08/2011


לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. המערערות הינן אישה ו-2 בנותיה, על החלטתו של בימ"ש לענייני משפחה, במסגרתו פנה המשיב, אביהן של הבנות,בבקשה לפטור אותו מתשלום מזונות הבנות משום שהן מסרבות לקיים איתו כל קשר, עובדה שאינה שנויה במחלוקת בין הצדדים.

 

 

חיוב תורם זרע במזונות ילדיו

האם גבר אשר הסכים לספק זרע לאישה שאינה זוגתו, חייב לשלם לקטינות שנולדו מזרעו דמי מזונות ?

 

בית המשפט לענייני משפחה בת"א בעניין  ט.ר. ואח'  נגד  ק.פ. ( בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב של כבוד השופטת עליסה מילר, מיום 30.05.2010 קבע, כי בנסיבות בהן אם פנויה מחליטה להביא ילד לעולם מחוץ למסגרת הנישואין, כאשר נוכחות האב בחיי הקטין אינה וודאית, יש לראותה כמי שביודעין לקחה על עצמה אחריות גדולה יותר, ולכן חובת האב מצטמצמת למזונות ההכרחיים בלבד.

 

 

מזונות הסתגלות לאישה


בית משפט לענייני משפחה בתל אביב פסק לאישה שתבעה דמי מזונות מבעלה למעלה מ-7,000 ₪  כ"דמי הסתגלות" למשך שנתיים, במסגרת תביעתה לקביעת מזונות זמניים ודמי מדור זמניים, זאת עד למתן פסק דין במזונות קבועים.

 

 

שימוש בטענת "פרעתי" בתביעת מזונות


ביהמ"ש המחוזי בת"א קיבל את ערעורו של אב על פסיקת מזונות לאם ולקטינה והורה על קיזוז סכומים ששילם, אם שילם, על פי החלטה למזונות זמניים, או פסק דין, מיום הגשת התביעה ועד למועד חסימת חשבון הבנק על ידו (עמ"ש (ת"א) 1064/08).

 

ביהמ"ש: חיוב האב במזונות ילדיו – לא במחיר פגיעה כלכלית בו

 

הדין העברי קובע כי האב חייב לזון את ילדיו עד גיל 15, וכי עליו לספק את כל צרכיהם הבסיסיים, בלא קשר ליכולת השתכרותו. מאידך, לא תמיד ניתן מוסרית לחייב אב במזונות ילדיו באופן שיביא אותו לחרפת רעב בעצמו. בנוסף, עיקרון השוויון החוקתי ולפיו – גם על האם לשאת בנטל – עומד ברקע. כיצד מאזנים בין המסורת, המציאות, ועיקרון השוויון? שאלה זו הועלתה בתמש (טב') 6489-08-09 י.ב.ס נ' ש.ב.ס (ניתן ביום: 5.12.10).

 

האם ידועה בציבור תוכל לתבוע מזונות מכוח עיקרון תום הלב?

 

בפסק הדין בש"א 2021/07 בעניין ד.ה. נ' א.ג. , קבעה כבוד השופטת גליק מבית המשפט לענייני משפחה שבחדרה, כי חובת מזונות הינה חובה הנובעת מן הדין האישי. הואיל ובני הזוג לא היו נשואים, אלא ידועים בציבור, אין בדין האישי כל חבות של הבעל במזונותיה של בת זוגו.

 

קביעת מזונות מהעזבון

 

מתי קמה הזכות והזכאות לאדם לזכות במזונות מהעזבון?

 

כבוד השופט שאול שוחט מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב נדרש לסוגיה זו בתע (משפחה ת"א) 105791/04 ע.ש. (חסוי פסול דין) באמצעות אקי"ם לאפוטרו' נ' עזבון המנוח ש.ש. ז"ל ואח'.

 

החיים הקלים של זוכה במזונות

 

במאמר זה אעמוד על "החיים הקלים" של הזוכה במזונות בהליכי הוצל"פ מול נושים אחרים.

 

 

חובת תשלום מזונות מאב אסיר


בתיק מס' 4455-22-8 פלונית נ' פלוני שניתן ע"י ביה"ד האזורי בחיפה, דובר על בקשה של האם, לחייב את האב במזונות ילדיה.

באופן כללי, ע"פ החוק, חייב אדם במזונות ילדיו עד שיגיעו לגיל בגרות, היינו עד גיל 18 (ומקובל כיום בפסיקה, לשלם שליש מגובה המזונות בעת השירות הצבאי/ השירות הלאומי).

 

 

ביטול חיוב מזונות לאב עקב התנכרות ילדיו כלפיו


בית משפט לענייני משפחה בירושלים קיבל חלקית את תביעתו החוזרת של אב בפסק דין בעניין ד.ל. נ' ל.ר. ואח' (תמ"ש 15303/04) לביטול חיובו במזונות שני ילדיו, אשר סרבו במשך שנים ליצירת קשר עימו. בית המשפט ביטל את חיוב המזונות לבתו בת ה-17, והותיר את החיוב במזונות לבנו בן ה- 13 לאחר הפחתה בסכום.

 

האם אב יכול לבקש מזונות ילדים מן האם


בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב דחה בקשה למזונות זמניים מן האם, בגין שני קטינים הנמצאים במשמורת האב.

בית המשפט ציין כי האב לא צירף לכתב תביעתו ואף לא לבקשתו למזונות זמניים, כל אסמכתא אודות ההוצאות של הקטינות. על פי הסכם הגירושין, חוייב האב במזונות שתי הקטינות בסך 2,700 ₪ בחודש.

 

זכאות לקבלת גמלת מזונות מביטוח לאומי

בית הדין לעבודה קבע מספר הלכות חשובות בעבל (ארצי) המוסד לביטוח לאומי נ' גאיה עאסי, בנוגע לזכאות לקבלת מזונות מהביטוח הלאומי, אשר חשוב להכיר.

פסק הדין בחן את השאלה מה הדין לגבי מקרה בו הורה חויב בפסק דין לשלם מזונות לילד אך אינו עושה כן – ובאילו מקרים המוסד לביטוח לאומי צריך לשלם במקום ההורה שאינו עומד בתשלום?

נסיבות המקרה היו מיוחדות ביותר, הואיל ודובר בקטינה שאינה גרה עם אימה אך הינה תושבת ישראל  ואילו האם אינה תושבת ישראל.

 

 
לראש העמוד ↑