משרד עורך דין

עורך דין ירושה וצוואות

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

עריכת צוואה מהווה היום נוהג שכיח בקרב אנשים רבים. יתרונותיה של עריכת צוואה נוגעים לתחומים רבים, ובעיקר להשכנת שלום בית בקרב היורשים, אך בעיקר למלא אחר רצונו של הנפטר בנוגע לחלוקת רכושו לאחר פטירתו.

חוק הירושה עבר ועובר שינויים תכופים עם השנים בכיוון של הגמשתו והתאמתו למצבים משתנים ודינאמיים, כך שנותן הוא יותר ויותר כח בידי בית המשפט לפרש את הצוואה כחוזה לטובת צד שלישי לכל דבר ועניין, ועל פי אומד דעתו של המצווה.

ייעוץ של עורך דין ירושה מנוסה

מומלץ מאד להקפיד על התנאים היסודיים שקבע המחוקק בעניין עשיית צוואות, שאם לא כן תהיה הצוואה בטלה ומבוטלת. רצוי מאד להיוועץ עם עורך דין צוואות ואף להפקיד את עשיית הצוואה בידי עורך דין. טעויות בעריכת צוואה טומנות בחובן עוגמת נפש רבה למוריש וליורשים, דבר שניתן למנוע על ידי קבלת ייעוץ של עורך דין ירושה.

אפוטרופסות

באשר לאפוטרופסות, לדאבוננו, קיימים במדינתנו לא מעט מקרים של אנשים שמפאת גילם הרך או מצב בריאותם או מחמת ליקויים שכליים אינם מסוגלים לדאוג לעצמם. הדבר בולט בעיקר במקרים של קשישים, אשר עליהם אנו שומעים חדשות לבקרים בדבר ניצולם על ידי מטפלים, שכנים, קרובי משפחה או זרים. מינוי אפוטרופוס על רכושם וגופם, יאפשר ניהול נאות ותקין של חייהם,  ובכך ימנעו ניסיונות לנישול ועושק. חוק הכשרות והאפוטרופסות מסדיר את נושא מינוי האפוטרופוס, תפקידיו וסמכויותיו. ויצוין, האפוטרופוס אינו אדון לעצמו, אלא קיימות עליו חובות מכח החוק לדווח מידי תקופה לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים על ההוצאות שהוציא ועל פעולותיו ביחס לחסוי. אפוטרופוס הפועל שלא כדין צפוי בעצמו ליתן את הדין על כך.

מאמרים נוספים בנושא:

האם הוראת מוטבים בקופת גמל גוברת על צוואה?

על פי סעיף 147 לחוק הירושה

 

הקשישה נתנה את דירתה במתנה ובית המשפט ביטל זאת

קבלת דירה במתנה מקשישה – האם זה עושק?

 

 

ביטול צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

לאחרונה (מרץ 2016) ניתן פסק דין חשוב של ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, המיישם את ההלכה הפסוקה בעניין חזקת ההשפעה הבלתי הוגנת, לפיה קיימים ארבעה מבחני עזר, אשר בהתקיימם, עלול ביהמ"ש לבטל צוואת הנפטר, ואלו הם:

 

מינוי של "תומך החלטות" לנכה נפשי במקום אפוטרופוס

 

 

האם ראוי למנות "תומך החלטות" לאדם שהינו חולה סכיזופרניה, מפאת חשש לניצול ו/או קשיים בניהול ענייניו הכספיים, או שמא עדיף למנות אפוטרופוס כאמור בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסית, התשכ"ב-1962?

 

 

ביטול צוואה בהתאם לסעיף 49 לחוק הירושה

18.3.14

 

במקרה מעניין אשר הגיע לפתחו של ביהמ"ש לענייני משפחה בתל אביב, ערכה המנוחה צוואה בה רשמה כך: כל הירושה תועבר לבתה וקבעה אף מה יעשה בירושה לאחר מות בתה.

הבת היתה חסויה, מונתה לה אפוטרופא והבת נפטרה עוד לפני מות המנוחה. אק"ים הגישו בקשה לצו קיום צוואה וטענו כי בהתאם לצוואה, רכושה של המנוחה אמור להגיע אליהם, היות וכך היה אמור להיות בהתאם לצוואה, לאחר מות בתה של המנוחה ואין כל קשר אם בתה של המנוחה נפטרה לפניה.

 

 

התנגדות לצוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת

19.3.14

 

ביהמ"ש לענייני משפחה בתל אביב, קיבל התנגדות לצוואה, שהגישו נכדיה של המנוחה, שנפטרה בגיל 92. בתה של המנוחה (להלן: "התובעת") הגישה בקשה לקיום צוואתה של המנוחה, צוואה בה המנוחה הורישה לה ולבנותיה של התובעת (נכדותיה של המנוחה) את כל רכושה.

 

האם קופת גמל שייכת למוטב או לעיזבון?

 

שאלה זו נדונה בביהמ"ש המחוזי והוחלט כי כספי קופת גמל שייכים למוטב ולא לעיזבון.

 

האחים יורשים ולא האישה?

בית משפט לענייני משפחה קבע כי אשתו של המנוח, עמו חיה משך 4 שנים, אינה זכאית לרשת אותו והיורשים הנם אחיו בלבד.

 

ביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת מצד המטפלת במנוח

בית משפט לענייני משפחה קיבל התנגדות לקיום צוואה שהותיר המנוח לטובת המטפלת שלו, אשר הוגשה על ידי בני המשפחה, בקובעו כי הייתה השפעה בלתי הוגנת בין המטפלת לבין המנוח.

 

ביטול תוספת לצוואה

ביהמ"ש לענייני משפחה בת"א  בתיק ת"ע 101130-09 ג' נ' האפוטרופוס הכללי, החליט לבטל תוספת לצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת של עורכי הדין.

 

הוצאת ראיה מתיק בדיני משפחה בעילה של פגיעה בפרטיות

גרושה הגישה בקשה לקיום צוואתו של המנוח משנת 1988, כאשר היא והמנוח התגרשו על פי הסכם בשנת 2004.

בתו של המנוח מתנגדת לצוואה.

 

האם ניתן לקבוע בצוואה כי אב לא יגדל את ילדיו?

18.01.2012

אישה בדמי ימיה הולכת לעולמה בייסורים קשים עקב גידול סרטני גרורתי שהתפשט בגופה, והיא רק בת 35. היא מותירה אחריה צוואה, אשר מפקיעה את גידול הילדים מידי האב ומטילה את מלאכת הגידול על אמה, תוך שהיא מצווה להרחיק את האב מן הילדים. בית המשפט עומד בפני דילמה קשה, מחד: עליו לקיים את רצון המנוח בצוואה, אך מאידך, כיצד ניתן להרחיק אב מילדיו הקטנים?

 

 

ניסיון להגיש תביעה באמצעות אדם אחר – לא יצלח בבית המשפט

הקול קול יעקב, והידיים ידי עשו. סיטואציה תנ"כית זו יכולה להתרחש גם בבתי המשפט. משפחה אשר חפצה בנכס מקרקעין של קרובת משפחתם, החליטה כי מלאכתם של צדיקים צריכה להיעשות בידי אחרים, והגישה תביעה, תוך שתחת "שם התובע" ציינה את שמו של סב המשפחה, איש זקן, בא בימים, אשר זכרונו מטעה אותו ואשר אין לו כל עניין בתביעה. התביעה נדחתה.

 

 

האם בית המשפט יכול לקיים צוואה חרף הפגמים בה?


חופש הרצון בצוואה מקודש, שכן צוואה באה לבטא את רצון המצווה, ובית המשפט ידקדק קלה כחמורה באותם כללים אשר נועדו לבחון את כשרות הצוואה. פגמים פורמליים וצורניים בצוואה עלולים להוביל לפסילתה.

 

ירושה וצוואות בדיני משפחה

תחום דיני המשפחה שכולל גירושין, ירושה וצוואות הוא מורכב ושברירי. בחירת עורכי דין דיני משפחה זו בחירה שחורצת גורלם של תיקים אלה.

 

מה דינו של רכוש משותף הצמוד לדירה לעניין חוק הירושה

5.8.2011


מה דינם של חניה וגג הצמודים לדירה, האם הם מהווים חלק ממנה על פי חוק הירושה?

שאלה זו הובאה להכרעה בפני כבוד השופט יהורם שקד מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב (ת"ע 10-09-28029 א.ד. נ' ר.ט).

 

התחייבות לתת מתנה למול הוראת ביטולה בצוואה

10.6.2010

 

בית משפט לענייני משפחה בתל אביב בתמ"ש 59181/06 פלונית נגד אלמונית, דן בסוגיה - מתי התחייבות לתת מתנה גוברת על הוראות צוואה.  במקרה הנדון, דובר בצוואה שנערכה על ידי מנוח, ולפיה היורשת של עיזבונו, הנה הידועה בציבור שלו והיא, העבירה את הזכויות במקרקעין בחולון אשר היו בבעלותו, על שמה, מכוח צו קיום הצוואה.

 

 

האם מכתב התאבדות יכול להיחשב כצוואה?

13.6.10

 

במקרה זה דובר על אישה החולה במחלה קשה שהחליטה לשים קץ לסבלותיה והחליטה לשים סוף לחייה והתאבדה, לא לפני שכתבה מכתב  ובמכתב זה ציינה את הסיבות לביצוע מעשה ההתאבדות (הכאבים אשר לא יכלה לסבול אותם) והיחס הקשה  לו "זכתה" לקבל מבני משפחתה, מילדיה שלה ומצד אחיה ואחיותיה. האישה אף פירטה כי לא היתה לה כל תמיכה מילדיה שלה וממשפחתה וכן ציינה כי "חג הפסח האחרון" שבר אותה לגמרי. האישה  ביקשה במכתב ההתאבדות כי כל רכושה (חצי דירה, מכונית וכסף) יועבר לחברותיה אשר תמכו בה ולא לילדיה.

 

חוב של אדם שנפטר


להלן עובדות המקרה כפי שעלו בתמ"ש 55540/98:

 

המערער בנו של המנוח, הגיש לביהמ"ש לענייני משפחה, תובענה כנגד חוב שלטענתו חב לו המנוח.

התובענה הוגשה כנגד מנהל העזבון.

 

ביהמ"ש: "מצווה לקיים דברי המת", גם כשאינם ברורים דיים

 

מהו הדין כאשר מנהל העיזבון מתקשה לאתר את הזוכים על פי הצוואה? סוגיה זו הועלתה בת"ע (טב') 942-07-09 פלוני (מנהל עיזבון) נ' האפוטרופוס הכללי חיפה (ניתן ביום 26.10.10).

 

צוואה של אדם החשוד כלקוי בשכלו

עקרון חשוב בדיני ירושה הוא "עקרון חופש הציווי", על פיו, כל אדם רשאי לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו באמצעות צוואה. אנו יודעים שלכל כלל יש  יוצא מן הכלל והוא, שישנם אנשים/מצבים שונים בהם המחוקק הגביל/שלל את האפשרות לעריכת צוואה ברת תוקף משפטי.
 

ביטול צוואה מחמת השתתפות בעריכתה

 

בפס"ד ת"ע (משפחה ת"א) 105110-06, ביהמ"ש דחה תביעה לצו קיום צוואה שהגיש נהנה, אשר הכתיב למנוחה, אישה ערירית הסובלת מדמנציה, את הצוואה לטובתו.
 

ביטול צוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת


בפס"ד ת"ע (משפחה ת"א) 107591-05 ב' ואח' נ' א' ואח' דובר על "השפעה בלתי הוגנת" בעריכת הצוואה.

במקרה זה דובר על אדם אשר נפטר כתוצאה ממחלה סופנית. המנוח היה רווק עד גיל 50 ובמשך כל שנות רווקותו דאג לאחיותיו ולאחיניותיו (מאחיו אשר נפטר לפניו). למנוח לא היו ילדים משלו ובגיל 50 נישא לתובעת. בצוואה אשר הותיר ואשר ערך אותה בפני נוטריון הותיר את כל רכושו לתובעת – האלמנה ובנותיה.

 

צורת הצוואה

מהם הדרכים לעריכת צוואה?

צוואה נעשית בארבע דרכים: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה (שכיב מרע). המדובר ברשימה סגורה, ובתי המשפט לא הכירו בצורה אחרת ו/או נוספת כבצוואה.

 

מהי צוואה?

מהי צוואה?

סעיף 2 לחוק הירושה, תשכ"ח-1965 קובע כי היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה. במקרה שקיימת צוואה, יחולק עזבונו של היורש בין הזוכים על פיה וע"פ הוראותיה ולא על פי דין.

 

ירושה על פי דין


חוק הירושה, תשכ"ה-1965, קובע כי במות אדם עובר עזבונו ליורשו. כלומר, אם לא קיימת צוואה, העזבון מחולק על פי דין.
 

אפוטרופסות


החוק אשר מסדיר את עניין האפוטרופסות הינו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. החוק קובע בסעיף 1, כי כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו עד מותו, והוא כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרותו זו בחוק או בפסק דין של בימ"ש (סעיף 2).

 

האם מכתב שנכתב ביום ההתאבדות מהווה צוואה?


לכתיבת צוואה ישנם כללים ברורים ועל כן אנשים רבים המבקשים לערוך צוואה עוד בחייהם הולכים לעו"ד בתחום זה ומבקשים ממנו כי יערוך צוואה כדת וכדין על מנת להימנע מפגמים שיפסלו את הצוואה לאחר מותם.

 

מי זכאי לקבל החזר דמי פקדון בבית אבות?


אנשים מבוגרים רבים בוחרים להתגורר בבית אבות.

עם הגיעם לבית האבות מפקידים הם פיקדון לבית האבות, אולם השאלה הנשאלת היא למי שייך הכסף שהופקד עם פטירתו של הדייר בבית האבות?

 

קביעת מוטבים בפוליסה לביטוח חיים תגבר על הוראת צוואה באם לא נשלחה הודעה לחברת הביטוח

פלוני עורך צוואה, לפיה מוריש את כל רכושו לשני ילדיו. לפלוני גם פוליסה לביטוח חיים,  בה המוטבים הם שני ילדיו גם כן. לאחר שנים רבות, הסתכסך פלוני עם אחד הילדים, ובטרם מותו שינה את צוואתו כך שנישל לחלוטין מכל רכושו את אחד הילדים. בצוואה קיימת אף הוראה מפורשת כי כל כספי ביטוח החיים יועברו ליורש על פי הצוואה. הודעה בדבר שינוי הצוואה ושינוי המוטבים בפוליסה לא הועברה לחברת הביטוח. בינתיים פלוני נפטר, וצוואתו קיבלה תוקף של פסק דין.

 

האם אם שהרגה את תינוקה, זכאית לרשת אותו ? הרצחת וגם ירשת?

כלל עתיק הוא כי אין יוצא חוטא נשכר!
בית המשפט העליון קבע בפסק הדין בע"מ  9447/07  פלונית נגד פלוני (שניתן ביום 29/07/2009),כי אישה שגרמה למותו של תינוקה על רקע מצוקה נפשית קשה, פסולה מלרשת אותו וזאת מכוח סעיף 5(א)(1) לחוק הירושה שקובע , ברחל בתך הקטנה, כי:

" מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו" – פסול לרשת את המוריש.

 

מעורבות יורש בעשיית צוואה פוסלת את הצוואה

סעיף 35 לחוק הירושה, קובע כי :

"הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה".

השאלה שמתעוררת כאן, מתי יחשבו מעשים ו/או פעולות הקודמים לעריכת הצוואה כפעולות המהוות חלק בעריכתה?

 
לראש העמוד ↑