יחסי עורך דין לקוח

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

 

במערכת היחסים בין עורך דין ללקוחו, קיימים חוקים וכללים המחייבים את הצדדים.

 

מערכת זו אינה דומה להתקשרות בין אדם לחברו בחוזה או בעל פה, אלא מהווה היא התקשרות מיוחדת ומוקפדת יותר.

 

במסגרת זו, חלים על עורך הדין כללי התנהגות אשר יונקים את תקפותם מחוק לשכת עורכי הדין ומכללי לשכת עורכי הדין אשר הוסדרו באופן ספציפי במערכת היחסים בין עורך דין – לקוח.

 

עורך הדין מחויב להתנהגות ברמות הגבוהות ביותר של יושר, הגינות, זהירות, תום לב, סבירות, מידתיות ועוד כיו"ב, הן כלפי הלקוח והן כלפי כולי עלמא.

מאמרים נוספים בנושא:

רשלנות עו"ד בעסקאות מקרקעין

בפסק דין של ביהמ"ש השלום בחיפה (ת"א 25410-11-09 גלמן ואח' נ' רונן ואח'), חוייבו שני עורכי דין לפצות לקוחותיהם, לאחר שנקבע כי התרשלו באופן רישום העסקאות שביצעו עבור לקוחותיהם בלשכת רישום המקרקעין.

 

פסיקת הוצאות משפט ריאליות

3.5.12

 

 

בפס"ד ת.א 20078-07-09 התקיים דיון בין נ' (להלן: "התובע") לבין חברת הפניקס (להלן: "הנתבעות") בעניין קרנות פנסיה. הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים קיבל תוקף של פסק דין ונותרה מחלוקת בין הצדדים לעניין פסיקת הוצאות ושכר טרחת עו"ד.

 

עורך דין השולח עורך דין 'טרי' ממשרדו לדיון חשוב – מתרשל

 

לקוח שכר את שירותיו של עורך דין בתחום דיני עבודה לייצגו בבית הדין לעבודה, ולקראת הדיון החשוב בו דברים אמורים להיות מוכרעים, עורך הדין שלח עורכת דין זוטרה ממשרדו, במקומו, אשר אינה בקיאה בדיני עבודה ובפרטי התיק, לבית הדין, תוך שהוא מנחה את הלקוח "שלא להופיע לדיון" כי מדובר ב"דיון מקדמי בלבד".

 

עורך דין שלא למד את החומר - התרשל

סוהר פוטר מהשב"ס. לטענתו, פיטוריו מן השב"ס היו בלתי מוצדקים. עם פיטוריו, קמה לו זכאותו לגמלה מכוח חוק הגמלאות, אך מפאת כבודו, סירב הסוהר לקבלה, וביקש לנהל מאבק משפטי על פיטורים בלתי מוצדקים. בד בבד, הוא סבל ממצוקה כלכלית. לצורך כך, הוא פנה לקבלת ייצוג אצל עורך דין.

 

תביעות נזיקין כנגד עורכי דין בגין התרשלות ובגין הפרת חובות אתיות


סעיף 54 לחוק לשכת עורכי דין, תשכ"א-1961 קובע כי "במילוי תפקידו יפעל עורך דין לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות", ואילו סעיף 2 לכללי לשכת עורכי דין (אתיקה מקצועית) תשמ"ו-1986 קובע כי "עורך דין ייצג את לקוחו בנאמנות, במסירות, ללא מורא, תוך שמירה על הגינות, על כבוד המקצוע ועל יחס של כבוד לבית המשפט".

 

שכר טרחת עורך דין בתיק נזיקין, לאחר החלפת ייצוג

במהלך תביעת נזיקין, לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מחליף הלקוח ייצוג. כמה יצטרך לשלם בסופו של יום לעורך דינו הראשון? שאלה זו נדונה בתא (חי') 1872-07 מאיר ברק, עו"ד נ' דליה אטס (ניתן ביום: 6.04.09).

 

ביהמ"ש הורה לעו"ד להשיב ללקוחו שכר טרחה שנגבה ביתר

 

עורך דין מייצג לקוח בתיק נזיקין שאינו תאונת דרכים ושכר הטרחה המוסכם הוא 15% מסך הפיצוי שיפסק. בסופו של יום פוסק בית המשפט לתובע פיצוי, ובנוסף שכר טרחה + מע"מ. עורך הדין מבקש גם את שכר הטרחה שפסק בית המשפט, וגם לקזז את שכר הטרחה מתוך הפיצוי. הלקוח מבקש לשלם אך ורק 15% מסך הפיצוי, כפי שסוכם מלכתחילה. עם מי הדין? שאלה זו נדונה בתא (ראשל"צ) 4334/07  אביבי פנחס נ' עו"ד מור דניאל (ניתן ביום: 5.10.09).

 

פרמטרים לפיצוי לקוח שעורך דינו התרשל

29.4.2011


 

עורכת דין נמנעה מהגשת סיכומים בתיק מזונות. כשנתבעה בהתרשלות, טענה כי זו "טעות בשיקול דעת". האמנם? כמו כן , כיצד מתמחרים את נזקו של לקוח בגין התרשלות עורך דינו? שאלות אלו נדונו בפסק הדין בעניין ל' נ' עו"ד ל' (ניתן ביום: 1.11.09).

 

 

גם כשנפתחת חזית בין עו"ד ללקוחו – אסור להפשיל שרוולים


לקוח מגיש כנגד עורך דינו תלונה לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין. האם לעורך הדין מותר "להפשיל שרוולים" ולגלות את כל מה שהלקוח סיפר לו בחדרי חדרים, וזאת במטרה להכפיש את הלקוח ולצאת נשכר? שאלה זו נדונה בעל"ע 5160/04 אילן אשד, עו"ד נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים.

 

פרמטרים לפיצוי לקוח שעורך דינו התרשל

עורכת דין נמנעה מהגשת סיכומים בתיק מזונות. כשנתבעה בהתרשלות, טענה כי זו "טעות בשיקול דעת". האמנם? וכיצד מתמחרים את נזקו של לקוח בגין התרשלות עורך דינו? שאלות אלו נדונו בתאמ (קריות) 3017-07 ל' נ' עו"ד ל' (ניתן ביום: 1.11.09).

 

 

נתבע שאינו משתף פעולה עם חברת הביטוח – לא יוכל לקבל הגנתה

ביטוח אחריות מקצועית מבטיח לעורך הדין הגנה מפני תביעות בגין אחריות מקצועית. וזאת, רק בתנאי שישתף פעולה עם חברת הביטוח. כך נפסק בתא (חי') 19554/06  מאיר ביטון נ' תמר פלד (ניתן ביום: 7.4.11).
 

על כלל הגילוי המאוחר בהקשר של תביעת לקוח כנגד עורך דינו

כלל הגילוי המאוחר שבסעיף 8 לחוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958 קובע כי מקום בו נעלמו מידיעת התובע עובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה.

 

 

עבירות אתיות של עו"ד כעילה לתביעה נזיקית

 

עבירה אתית של עורך דין כלפי לקוחו יכולה להוות עילה לתביעה נזיקית. כך נפסק בע"א 2008/07  נ.ל נ' עזבון המנוח ד.י ז"ל (ניתן ביום: 14.02.11).

 

 

עורך דין הפסיק ייצוג שלא כדין וחויב בהשבת שכר הטרחה


כבוד השופטת יעל קלוגמן, מבית משפט השלום בנתניה חייבה עו"ד, במסגרת התיק ת"א 3417/03 חזן אסתר נ' אלתר אברהם , בהשבת שכר טירחה בגין הפסקת ייצוג שלא כדין.

 

זכויותיו וחובותיו של עו"ד כלפי לקוחו

 

סעיף 54(א) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א- 1961, קובע כי "במילוי תפקידו יפעל עורך דין לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות, ויעזור לבית המשפט לעשות משפט".

 

 

כל טעות של עו"ד היא רשלנות –האומנם?

 

בפס"ד ע"ע 9022/08 אהובה מגורי נ' כהן ואח' נ' עו"ד משה קמר נדון המקרה הבא: מדובר במקרה בו טענו התובעים כי עורך דינם, אשר ייצג אותם בהליך שיפוטי בענייני תכנון ובנייה, התרשל בעבודתו המקצועית ובשל כך נגרם להם נזק כספי גדול.  התובעים טענו כי עוה"ד- אשר ייצג אותם בביהמ"ש, נמנע מלשאול שאלות מהותיות את השמאי  ולאור אי פעולותיו אלו של עוה"ד- הם קיבלו סכום פיצוי קטן משמעותית ממה שלדעתם היו אמורים לקבל ולפיכך תבעו את העו"ד אשר ייצג אותם, בתביעת רשלנות. תביעתם נדחתה ומכאן הערעור.

 

האם עו"ד יכול להגיש תביעת לשון רע בגין תלונת שווא ללשכת עורכי הדין?

 

התשובה היא חיובית.

 

 

תביעת "פיצויי ציפייה" במסגרת שכר טרחת עו"ד

 

עניין זה נדון בפסק דינו של ביהמ"ש בפס"ד ת"א 1468-06 עו"ד יוסף גרנות ואח' נ' בנייני המשתלה בע"מ. ככלל, "פיצויי ציפייה" הינם פיצוי בגובה שכר הטירחה המלא אילו המשיך עורך הדין לייצג את לקוחו למרות שפוטר מהמשך ייצוג בחלוף זמן קצר ובטרם הסתיים הייצוג.

 

 

הגשת בקשה חסרת בסיס תוביל לתשלום מלוא ההוצאות לצד שכנגד


בית המשפט המחוזי נדרש להכריע לגבי הסוגיה בדבר גובה חיוב שכר טרחה שיש לפסוק לעורך דין של נתבע. בתיק בש"א 1692/05 עובד מזרחי ואח' נ' אליהו חסיד ואח', ביקש התובע צו מניעה, ולאחר מכן מחק את ההליך משום שהצדדים האחרים הגישו תגובות מפורטות לבית המשפט, והתייצבו לדיון. בית המשפט פסק שיש לשלם לצד הזוכה רק חלק משכר הטרחה ששילם לעורך הדין, וקבע כי מקרים בהם הצד הזוכה בדין יקבל את מלוא שכר הטרחה ששילם לעורך דינו, מהצד השני, יהיו כל עוד סכום זה סביר ומשקף את הסכומים הנהוגים בין עורכי דין ולקוחות באותו התחום המשפטי.

 

רשלנות עורך דין במקרה בו אבדו זכויות לקוחותיו בשל התיישנות התביעה


בית משפט השלום בירושלים בפסק דין נבילה ג'מג'ום נגד האני טאנוס, שניתן בתאריך 24/12/09, דן באחריותו של עורך דין כלפי הלקוח.

 
לראש העמוד ↑