משרד עורך דין

חלוקת רכוש

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות
מאמרים נוספים בנושא:

העדר כוונה בשיתוף והפרדה מוחלטת בנישואין

 

האם חלה חזקת השיתוף על נכסי בני הזוג, לרבות אלו שניתנו כמתנה או בירושה שקיבלו בני הזוג במהלך נישואיהם?

 

זכות עתידית לפנסיה הנה זכות קניינית הנובעת מעצם השיתוף

 

4.2.2014
בתמ"ש (חיפה) 50219-03-11 י.ק. נגד עיזבון המנוח מ.ק וחברת חשמל מתאריך 19/05/2013, דן בית משפט לענייני משפחה בחיפה בתביעת אישה כנגד עזבון בעלה שנפטר והמעביד שלו לשעבר, לחייב את המעביד לשלם לה את מחצית הזכויות הפנסיוניות, מכוח הסכם גירושין שנחתם בינה לבין הבעל המנוח.
 

ממתי נקבע מועד הקרע בין בני זוג?

8.4.2014

 

בד"כ, נהוג לראות בני זוג כפרודים /או כגרושים מיום מתן הגט – שאז הם גרושים ואין כל ספק בכך. הבעיה מתחילה להיווצר, כאשר ביהמ"ש נדרש לשאלה מתי הוא מועד הפירוד / הקרע בין בני זוג אשר טרם התגרשו.

 

האם תמיד מאזנים את הדירה בעת הגירושין?

5.6.14

 

 

בד"כ במקרה בו בני הזוג מתגרשים, מחלקים ומאזנים את כל הרכוש אשר נצבר במהלך נישואיהם. אולם מה עושים עם דירת הצדדים? אם הדירה נרכשה במהלך החיים המשותפים, גם אותה מאזנים, ואם הדירה הייתה שייכת לאחד מבני הזוג עוד קודם לנישואים, באופן עקרוני היא שייכת לאותו צד שהגיע עמה לנישואין, אך כיום, בהתאם לפסיקה ישנה אפשרות לאזן גם דירה זו וביהמ"ש בוחן פרמטרים נוספים כגון: משך החיים המשותפים, האם הצדדים התגוררו באותה הדירה וכיו"ב.

 

פיצויים בגין נזקי גוף, אינם כלולים באיזון המשאבים בין בני זוג

10.3.2014

 

האם פיצויים שקיבל הבעל בגין נזקי גוף אשר אירעו לו כתוצאה מתאונת דרכים אותה עבר, עוד טרם נישואיו, נכללים באיזון המשאבים של בני הזוג? מקרה זה, הגיע לפתחו של ביהמ"ש לענייני משפחה בתל אביב.

 

זכויות בדירה מלפני הנישואין – מה הדין?

בית המשפט העליון קיבל ערעורה של אישה, וקבע כי היא זכאית לזכויות בדירה שנרכשה על ידי הבעל מלפני הנישואים וקבע כי האישה הוכיחה שנוצר שיתוף בנכס, לאוד העובדה שהבעל הציג מצגים כי בכוונתו למכור את הדירה ולרכוש דירה חדשה משותפת.

 

השפעת בגידת הבעל על איזון המשאבים

בית משפט לענייני משפחה סטה מהכלל של חלוקה שווה של הנכסים, וקבע כי לאור בגידתו של הבעל באישה, חלקה של האישה בזכויות יהיה גבוה יותר מחלקו של הבעל.

 

האם דירת מגורים מתחלקת בעת הגירושין?

בית משפט לענייני משפחה דחה תביעת רכוש שהגיש בעל כנגד אישה, בנוגע לדירת מגורים שרכשה האישה לפני נישואיהם, וקבע כי דירה זו הנה בבעלותה המלאה של האישה.

 

חיוב גבר בפיצוי פילגשו

 

עסקינן בתביעה ממונית (בית דין אזורי 344858/3) של ידועה בציבור לקבלת זכויות רכושיות ופיצוי ממוני מבן זוגה. בני הזוג הכירו זה את זה בשנת 1968, עת היה הגבר נשוי ואב לששה ילדים. מערכת היחסים האינטימית והבלתי ממוסדת, נמשכה והתקיימה בין הצדדים עד שנת 1982, קרי משך 14 שנה.

 

 

על מירוץ הסמכויות – חלק א'

 

הסמכות המקבילה של בית המשפט לענייני משפחה ושל בית הדין הרבני בנושאי הרכוש המשפחתי מייצרת מאבק סמכויות בין הערכאות ובין הצדדים במשפחה: בעוד הבעל מעדיף כי ענייני הרכוש ידונו בבית הדין הרבני, המיטיב יותר עם הבעל מבחינה זו, האישה מעדיפה, לרוב, כי נושאי הרכוש ידונו בבית המשפט לענייני משפחה, אשר גישתם ליברלית יותר כלפי האישה.

 

 

כיצד יבחן בית המשפט את תחולתה של הלכת השיתוף בקרב ידועים בציבור?


הלכת השיתוף, כאמור, חלה על זוגות אשר נישאו טרם 1.1.1974, ועל ידועים בציבור, אולם ככל שחזקה זו תחול עליהם, הדבר יעשה במשנה זהירות ומתוך ניסיון אמיתי לברר אם אכן הייתה כוונת שיתוף. הוכחת הכוונה אינה פשוטה, שהרי העניין נדון בבית המשפט כאשר אחד מבני הזוג מבקש להחיל את החזקה לאחר פרידה, ועל כן, יש ללמוד על כוונת הצדדים מתוך התנהגותם בזמן אמת. דוגמא לאופן שבו בית המשפט בחן את חזקת השיתוף נלמדת בתמש (כ"ס) 24981/04 פלוני נ' פלונית (ניתן ביום: 30.12.07).

 

הלכת השיתוף


 

הלכת השיתוף חלה על בני זוג אשר נישאו טרם ה"תאריך הקובע" שהינו ה- 1.1.1974 (המועד בו נכנס לתוקפו חוק יחסי ממון) וכן על ידועים בציבור, בהתקיים הנסיבות המתאימות לכך, כלומר בחלוף זמן ובהתייצבות הקשר בין בני הזוג, כל עוד אינם שומרים על הפרדה רכושית (כך למשל: ע"א 52/80 שחר נ' פרידמן, פד"י לח (1)  443; רע"א 1468/96, יקותיאלי נ' יקותיאלי [פורסם בנבו]).

 

השלכות התנהגות האישה על "איזון המשאבים"

31.7.11


בתיק 301551/4 של ביה"ד האזורי בת"א, נדון המקרה הבא: צדדים גרושים ולהם ילדים בני 15 ו- 18 והם חיים בנפרד החל משנת 2000. הואיל והצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה בענייני הרכוש לפני סידור הגט (4.7.2002), הוסכם כי הם יתגרשו והדיונים בענייני הילדים והרכוש יתקיימו לאחר מכן.

 

פרשנות הסכם על פי עקרון תום הלב

27.5.11

 

בפס"ד תמ"ש 8731/09 בית המשפט לענייני משפחה קבע, כי הוא אינו מכיר בהתחייבות חוזית של גבר שיכור ושתיין לוותר על זכויותיו בדירת המגורים שלו ושל אשתו ומגדיר "כחוסר תום לב" את עמידתה של האישה לקבלת הזכויות בדירה. במקרה זה, עקרון תום הלב גובר על עקרון חופש החוזים והחוזה החתום אשר בידי הצדדים.

 

האם ניתן לכלול חובות הימורים של אחד מבני הזוג במסגרת חלוקת רכוש בגירושים?

 

התשובה לכך, היא שלילית.

הפסיקה קבעה כי, משנוצרו חובות ע"י מי מבני הזוג שלא "בדרך הרגילה" (כמשמעות הדבר בהלכת בן צבי נ' סיטין, פ"ד מט(3) 5), הרי חובות בן זוג זה יוחרגו מאיזון המשאבים שבין הצדדים.
 

עיקול מגורי חייב כאשר הוא נשוי


האם ניתן לעקל בית מגורים הרשום על שם אשת החייב כאשר חוק יחסי ממון, תשל"ג – 1973 מסדיר את זכויותיהם הרכושיות ונישואי בני הזוג לא פקעו?

 

כספים שהועברו על ידי הורי בן הזוג שייכים לשני בני הזוג

במהלך הנישואין הורי הבעל או האישה מקובל שעוזרים ותומכים בבני הזוג. באחת המשפחות, הוריו של הבעל תמכו ועזרו לבני הזוג במהלך החיים המשותפים, והכל התנהל על מי מנוחות, הבעיה החלה להתעורר כאשר יחסיהם של בני הזוג החלו להתערער ואף עלו על שרטון.

 

 

צירוף ידועה בציבור לתביעת רכוש של בן זוגה הנשוי

ההכרעה בבקשה לצירוף צד ג' ידועה בציבור כצד נחוץ לבירור תביעה בבית המשפט לענייני משפחה, הינה הכרעה תלויית נסיבות והקשר. ככל שרואה בית המשפט לנכון, כי הצירוף חיוני לשם בירור והכרעה במכלול הסכסוך, הוא ישאף לצרף את הידועה בציבור כצד להליך ולהיפך.

 

היקף תחולתה של חזקת השיתוף על נכסים פרטיים של בני זוג

 

בפסה"ד תמ"ש 14072/07 מר א' ת' נ' גב' ד' ת' ( שניתן ביום 28.12.2009) נפסק כי חזקת השיתוף מהווה הסכם מכללא ומשתמע בין בני הזוג, לפיו הם שותפים שווים בזכויות ברכוש מסוים.

 

שיתוף בנכסים אצל ידועים בציבור


בתיק שהובא בפני ביהמ"ש לענייני משפחה, תמ"ש 4602/04 נדון מקרה בו בני זוג התגרשו, עשו הסכם אשר קיבל תוקף של פס"ד ובו אף סודרו ענייניהם הרכושיים. לאחר הגירושין שבו לחיות ביחד ואף נולדה ילדה משותפת. האישה (להלן: "התובעת") הגישה תביעה לפס"ד הצהרתי ובו דרשה מחצית מהזכויות  בבית ובעסקים אשר היו רשומים על שמו של הבעל לשעבר (להלן: הנתבע").

 

האם תיחשב אישה החיה עם גבר במשך כ-3 שנים ידועתו בציבור?


האישה והגבר הכירו בעת שהגבר היה גרוש והאישה היתה נשואה לאחר. מייד לאחר גירושיה, עברה האישה להתגורר עם הגבר. הזוג התגורר יחדיו במשך כ-3 שנים ונפרד. האישה עתרה לבית המשפט בתביעה למתן סעד הצהרתי, לפיו היא זכאית למחצית מנכסי הגבר. לטענתה, במשך תקופת החיים המשותפת, נוצר בין הצדדים קשר של ידועים בציבור, ולפיכך זכאית היא למחצית נכסים אותם צברו במהלך חייהם המשותפים.

 

היום הקובע לסיום השיתוף בין בני זוג

בתמ"ש 52912/04 נדונה שאלה מהו היום הקובע לסיום השיתוף בין בני זוג, אשר התחתנו בשנת 1965, כאשר בשנת 1996 עזב הבעל את הדירה המשותפת, בעקבות משבר שפרץ בין בני הזוג, ורק בשנת 2004 הגישו תביעות רכושיות הדדיות.

 

מועד פירוק השיתוף בדירת המגורים

 

דיון זה יעסוק בזוג המצוי בהליכי גירושין. האישה המבקשת הגישה לבית המשפט לענייני משפחה, תביעה לשמירת זכויות ברכוש ותביעת מזונות ומדור, ובעלה המשיב הגיש תביעה לפירוק השיתוף בדירת המגורים של בני הזוג ותביעה לשמירת זכויות ברכוש. בטרם נמשיך ונפרט את השתלשלות העניינים, נציין כי תביעה לשמירת זכויות ברכוש הינה מכח סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (החל על זוגות אשר נישאו לאחר יום 1.01.1974) המאפשר לבן הזוג המבקש לקבל צווים מבית המשפט, אשר מונעים מבן הזוג השני להבריח או לעשות כל דיספוזיציה בנכסים אשר נצברו במהלך הנישואין, עד לפקיעת הנישואין ועריכת הסדר איזון המשאבים בין בני הזוג.

 

חלוקת רכוש לא שוויונית בעת גירושין - אימתי?


בית המשפט לענייני משפחה בירושלים בפסק הדין תמ"ש 20964/02 ( שניתן ביום 28.12.09), נעתר לתביעת אשה נגד בעלה לשעבר,לפסק דין הצהרתי בו נקבע, כי אין לבעל זכויות כלשהן או לחלופין פחות ממחצית, בנכסים ובזכויות שצברה האשה משך שנות הנישואין ועד למועד הפירוד וזאת בהתבסס על סעיף 8ב' לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

 
לראש העמוד ↑