משרד עורך דין

חלוקת נכסי קריירה

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות
מאמרים נוספים בנושא:

חלקה של אישה במוניטין של הבעל | תביעה רכושית

 

על פי פסיקת בית המשפט לענייני משפחה בחיפה, יש להכיר במוניטין אישי של אחד מבני זוג, וזאת לצורכי החישוב שנערך במהלך פירוק השיתוף בין בני זוג.

 

חישוב זכויות האישה בתשלומי הפנסיה של בעלה

 

כאשר בני זוג נפרדים, כחלק מחלוקת הרכוש ביניהם, מחלקים אף את הזכויות הפנסיוניות המתייחסות לשנים בהם חיו ביחד. כאן נשאלת השאלה, ממתי יחושב השכר ממנו זכאית האישה לחלקה בפנסיה של בעלה, האם ממועד הפירוד (משוערך) או ממועד זכאות הבעל לכספי הפנסיה – מועד פרישתו?

 

איזון משאבים של הפנסיה של הגרוש

בעל צפוי לפרוש כ-6 שנים לפני פרישת האישה לגמלאות. האם בנסיבות אלה, על מנת למנוע פער משמעותי בהכנסות הצדדים כיום ועד לפרישת האישה, יש לשנות את בסיס איזון המשאבים בין הצדדים, באופן שהזכויות הסוציאליות העודפות של הבעל, תאוזנה רק במועד פרישת האישה מעבודתה?

 

איזון משאבים בכספי פנסיה מוקדמת

בתמ"ש (ת"א) 48482/07 ש.מ נגד א.מ מתאריך 31/11/2011, נקבע כי פנסיה מוקדמת דינה כדין פנסיה לכל דבר ועניין ולא כדין שכר עבודה.

 

נכסי קריירה ומוניטין בחזקת השיתוף

חזקת השיתוף במשפט הישראלי, מכוחה נכסי בני הזוג יתחלקו שווה בשווה בעת פירוק קשר הנישואין, החלה דרכה בהתייחס לנכסים המשפחתיים, אולם אט אט התרחבה גם לנכסים עסקיים, נכסים עתידיים (פנסיה וכדומה), נכסים מלפני הנישואין, נכסים שנתקבלו ע"י בני הזוג במתנה וכו'.

 

האם אישה זכאית לתשלומי הפנסיה המוקדמת של הגבר?

27.6.2011

מאמר זה יעסוק בשאלה, האם במסגרת איזון משאבים בין בני זוג, זכאית האישה לתשלומי הפנסיה המוקדמת של הגבר?
 

אימתי נכסי הקריירה יהוו נכס בר איזון בין בני זוג?


בית המשפט לענייני משפחה שדן בתביעה רכושית, תביעה לפסק דין הצהרתי וסעדים לגבי נכסי קריירה שהגישה אישה נגד בעלה ( במסגרת תמ"ש 12453/05, שפורסם ביום 24.8.09), קבע כי על מנת שנכסי קריירה יהוו נכס בר איזון, צריך שיתגבשו לכדי "מסה קריטית". דהיינו, מדובר במקרים בהם הפער בהכנסות הוא פער גדול .

 

 

האם המוניטין האישי נכלל במסגרת איזון המשאבים שעורכים בני הזוג בעת גירושין?

 

התובעת טענה כי היא זכאית לחלק במוניטין של בעלה, הואיל ובמהלך שנות נישואיה ויתרה על התפתחותה האישית והמקצועית לטובת הטיפול בכל ענייני הבית וצרכי המשפחה ואיפשרה לתובע לרכוש "נכסי קריירה" – כישורים, מומחיות, ניסיון ומוניטין אישי בתחום עבודתו, המתורגמים לכושר השתכרות גבוה.

 

 

האם אישה תזכה לתשלומים בגין חלקה בנכסי הקריירה של בעלה גם לאחר הגירושין?

בית המשפט לענייני משפחה בקריות  בתמ"ש 9881/07, פלונית נ' פלוני, שניתן ביום 15.11.2009, קבע, כי במקרה של פערים ביכולת ההשתכרות הנובעים ממסגרת הנישואין, יש לחלק את נכסי הקריירה בין בני הזוג, ואין מניעה לעשות זאת בדרך של תשלומים עיתיים
 
לראש העמוד ↑