משרד עורך דין

חילופי מעסיקים

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

הזכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעבידים הינו נושא אשר לא נהיר לרבים וערפל רב אופף אותו. ראוי כי יובהרו הדברים כך, שלא תהיינה טעויות ואשליות אצל העובדים הנוגעים בדבר. 

ככלל חוק פיצויי פיטורים, סעיף 1(א) לחוק קובע את זכותו של העובד במקרה של רציפות זכויות. החוק נוקט במילים " מי שעבד שנה אחת ברציפות... אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים". הווה אומר במקום עבודה אחד גם אם התחלפו המעסיקים, האחרון שפיטר הוא הנושא בחיוב. מכאן שאם התחלפו המעסיקים והעובד ממשיך בעבודתו אצל המעסיק החדש, ללא כל שינוי, לא בהכרח שיהיה זכאי לפיצויי פיטורים. 

נשאלת השאלה מתי בכל זאת יהיה זכאי לפיצויים למרות שממשיך באותה עבודה. התשובה לכך ניתנה בשורה ארוכה של פסקי דין בהם נקבע כי במקרה שהמעסיק האחרון פיטר את העובד לפני שזה החל או המשיך לעבוד אצל המעסיק החדש, או אז יהיה חייב המעסיק הקודם בפיצויי פיטורים בגין תקופת העבודה אצלו, גם אם המשיך העובד באותו מקום עבודה אצל המעסיק החדש ללא כל שינוי. בפסק דין מעניין שניתן על ידי בית הדין הארצי ב 21 לאוגוסט ש.ז. בעניין א. דינמיקה נ' טטיאנה וורונין, קבע בית הדין כי גם אם המעסיק הקודם לא הציע עבודה חילופית לעובדת לאחר שהפסיד במכרז לעבודות ניקיון, ובשל כך המשיכה העובדת לעבוד במקום העבודה הקיים אצל המעסיק החדש הזוכה במכרז, גם אז ייחשב הדבר כפיטורים ע"י המעסיק הקודם ויהיה חייב הוא בפיצויי פיטורים. כדאי לציין עוד, כי ישנם סקטורים מסויימים אשר מסדירים את פיצויי הפיטורים בחילופי מעסיקים באמצעות הסכמים קיבוציים מתאימים.

לסיכום: כל מקרה צריך שייבחן לגופו ובטרם רצים להגיש תביעה יש להיוועץ עם עורך דין הבקיא בדיני עבודה.

מאמרים נוספים בנושא:

הודעה מוקדמת גם בחילופי מעבידים

30.8.2015

 

בפסק דין חדשני ומעניין שניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה, פסק הוא שיש ליתן הודעה מוקדמת גם במקרה של חילופי מעבידים במקום עבודה.

 

 

זכאות עובד לפיצויי פיטורין בעת התחלפות המעסיק במקום העבודה

חזון נפרץ במקומותינו כאשר מעביד, בדרך כלל בתחום שירותי האבטחה והניקיון, מפסיד במכרז להפעלת שירותים אלו במקום עבודה מסויים, ותחתיו זוכה במכרז מעביד חדש.

נשאלת השאלה, האם ובאיזה מקרים יהיו זכאים עובדי המעביד הקודם, המפסיד במכרז, לתשלום פיצויי פיטורים, שעה שהם ממשיכים לעבוד אצל המעביד החדש, הזוכה במכרז, באותו מקום עבודה פיסי.

שאלה זו נדונה בבית הדין הארצי לעבודה בעדמ 1011/04 א. דינמיקה שירותים 1990 בע"מ נ' טטיאנה וורונין ואח' (פורסם באתר "נבו"). בתיק זה דובר על עובדות ניקיון, אשר החברה בה עבדו הפסידה את המכרז לאספקת שירותי ניקיון במקום בו עבדו. משלא קיבלו מאת המעביד הקודם הצעה ממשית לעבודה חילופית, המשיכו לעבוד באותו המקום אצל המעביד החדש.
פסק הדין קבע כי יתכנו מקרים בהם העובד הממשיך לעבוד באותו מקום עבודה פיזי, בעת החלפת ספקי שירות, ימצא זכאי לפיצויי פיטורים ממעסיקו הקודם, וזאת על שום שרואים את החלפת ספקי השירות כפיטורים. פסק הדין מונה רשימה לא סגורה של מקרים כגון אלה. למשל, אם ספק השירות הקודם אינו מציע לעובד מקום עבודה חילופי סביר וממשי, או אם נקבע בהסכם קיבוצי, כי כל ספק שירות נדרש לשלם לעובדיו פיצויי פיטורים עבור התקופה בה העסיקם, או במקרים בהם יש חשש כי המעביד החדש לא יעמוד בתשלום פיצויי הפיטורים בעד התקופה הקודמת לזכייתו במכרז לאספקת שירותיו.

בעניין חובת המעביד הקודם להציע מקום עבודה חילופי, הפסיקה קובעת כי על המעביד הקודם חלה החובה להציע לעובד מקום עבודה חילופי סביר וממשי. אם המעביד הקודם מציע מקום עבודה שהינו בבחינת הרעה בתנאי העבודה, ניתן יהיה להחיל את סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, הקובע את הנסיבות בהן נראה התפטרות כדין פיטורים, המזכים בפיצויי פיטורין.

בפס"ד  עב 2828/05 יצחק יעקב נ' י.א. מתן שירותי ניקיון אחזקה וכח אדם בע"מ (פורסם ב"נבו") דובר על עובד אשר החברה בה עבד הפסידה במכרז לאספקת שירותי אחזקה לעיריית קרית אונו. הנתבעת הציעה לעובד מקום עבודה חילופי, לא בהתאם למקצועו בתחום האינסטלציה ובשכר נמוך מהשכר ששולם לו בעיריית קרית אונו. בית הדין קבע כי מאחר והתפקיד המוצע כלל עבודה שונה באופן מהותי מהעבודה אשר ביצע התובע במשך שלוש וחצי שנים ומאחר והשכר המוצע היה נמוך מהשכר אשר שולם לתובע, יש להחיל על התובע את הוראות סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים ולקבוע כי מדובר בהתפטרות כדין פיטורין, המזכה את העובד בפיצויי פיטורין.

 

דוד סער, עורך דין

 

זכאות עובדי קבלן לפיצויי פיטורין בעת החלפת מעביד

דובר במקרה בו התובעים הועסקו ע"י הנתבעת, חברה קבלנית לשירותי כח אדם, במטבח של חברת החשמל, לאחר שהנתבעת זכתה במכרז להפעלת המטבח. במכרז הבא הנתבעת הפסידה, אולם התובעים המשיכו לעבוד בפועל במטבח תחת הזוכה החדש במכרז. המעסיק החדש הרע את תנאי עבודתם של התובעים, ולכן אלה טענו כי יש לראות בם כמפוטרים של המעסיק הקודם ולקבל ממנו פיצויי פיטורים ושאר הזכויות. הנתבעת טענה כי לאחר ההפסד במכרז, הציעה להם עבודות חלופיות, אולם התובעים סירבו. משכך, אין לראות בהם כמפוטרים על ידה.

בית הדין קבע כי מקום בו מועסקים עובדים ע"י קבלן משנה במקום עבודה מסויים, ובשלב כלשהו מתחלף קבלן המשנה, והעובדים נותרים באותו מקום עבודה ותנאי שכרם משתנה ע"י המעסיק החדש – יש לראות בהם כמי שפוטרו ע"י מעסיקם הקודם, ובכך זכאים הם לתשלום פיצויי פיטורים ושאר הזכויות, אלא אם סירבו להצעת המעסיק הקודם לעבודה חלופית ממשית. במקרה של התובעים, קבע בית הדין כי הנתבעת לא הוכיחה כי הציעה למי מהתובעים מקום עבודה חלופי קונקרטי, אלא פטרה את פניותיהם ב"לך ושוב". לפיכך, חייבת הנתבעת בתשלום פיצויי פיטורים ושאר הזכויות לתובעים.

דוד סער, עו"ד

 
לראש העמוד ↑