משרד עורך דין

מחיקת חוב לביטוח לאומי

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות


מתי וכיצד ניתן להקטין חובות לביטוח לאומי?

חוק הביטוח הלאומי קובע כי כל תושב ישראל מגיל 18 ומעלה חייב להיות מבוטח בביטוח לאומי ולשלם דמי ביטוח, פרט לעקרת בית נשואה ולתושב ישראל שעלה ארצה לראשונה מעל לגיל 62. גובה דמי הביטוח נקבע בהתאם להכנסותיו ומעמדו של כל מבוטח ומבוטח. כמו כן, עם כניסתו לתוקף של חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995, חלה חובה גם לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח בנוסף לדמי ביטוח לאומי (פרט לעקרת בית שאינה מקבלת קצבת זקנה).

 

אופן התשלום

 • במקרה שמדובר בעובד שכיר, חובת תשלום דמי הביטוח מוטלת על המעסיק, אשר חייב לדווח על שכרו של העובד ולשלם את דמי הביטוח בעבורו, לרבות סכום שמנוכה משכר העובד.
 • לעומת זאת, החוק מחייב מבוטח עצמאי או אדם שאינו עובד, לשלם בעצמו את דמי הביטוח.

צבירת חובות לביטוח לאומי

במידה והמבוטח העצמאי, המעסיק או מבוטח שאינו עובד אינם משלמים דמי ביטוח במועדם, המוסד לביטוח לאומי רואה בפיגורים אלו כחוב לכל דבר ועניין, על כל המשתמע מכך, לרבות חיוב בהצמדה וריבית ואף הטלת קנסות הנצברים לחובתו של המבוטח כתוצאה מאי תשלום דמי הביטוח באופן סדיר ורציף.


מבוטח או מעסיק שנצבר להם חוב בביטוח הלאומי בגין אי תשלום דמי ביטוח, יכולים בתנאים מסוימים, להגיע להסדר תשלומים מול הביטוח הלאומי, כגון פריסה בכרטיס אשראי, הסדר של הוראת קבע, המחאות ועוד כיו"ב. המוסד לביטוח לאומי רשאי במקרים מסוימים גם לוותר על הקנסות שהטיל על בעל החוב וכן על תוספת הריבית וההצמדה, כולם או חלקם, בתנאי שיתרת החוב לביטוח לאומי שולמה. לשם כך על המבוטח או המעסיק להגיש בקשה מנומקת ומפורטת לביטול הקנסות ולצרף מסמכים רלוונטיים לתמיכתה, על פי טופס מיוחד אותו ניתן לקבל מהביטוח הלאומי.

 

שאלות נפוצות בנושא חוב לביטוח לאומי

 1. מהם דמי הביטוח הלאומי לעובד ישראלי שמעסיקו הוא תושב חוץ?

  התשובה תלויה בשאלה האם מקום העבודה הוא בישראל או בחו"ל.

   

  במידה ומקום העבודה הוא בישראל, אזי על פי תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971, ישלם עובד את דמי הביטוח בעצמו אם מעבידו אינו תושב ישראל ומתקיים התנאי הבא:

  "(א) מקום מגוריו של המעביד אינו בישראל ואין לו בישראל מען למסירת מסמכים משפטיים".

  כלומר, אם יש למעסיק מען למסירת מסמכים משפטיים בישראל, יחולו עליו הכללים לתשלום  דמי ביטוח מלאים, כמו על מעסיק ישראלי. אם אין למעסיק מען למסירת חומר משפטי, ישלם המבוטח בעצמו דמי ביטוח, ויהיה מבוטח כעובד שכיר.

   

  לעומת זאת, תושב ישראל המועסק בחו"ל על ידי מעסיק תושב חוץ, ישלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על פי השיעורים שחלים על מבוטח   שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי, כל עוד לא הוצאה לו שומה במס הכנסה. התשלום   יהיה על פי המינימום. ובמידה והעסקת העובד נעשית במדינה שחתומה עם ישראל על הסכם אמנה לביטוחן סוציאלי, יהא העובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות.

 2. האם גבר יחשב "עקר בית" לשם פטור מדמי ביטוח הלאומי וביטוח בריאות?
  גבר העובד במשק ביתו ואינו עובד שכיר או עצמאי, לא ייחשב כ"עקר בית" לשם פטור מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, המוטלים עליו.

  כך קבע בית הדין הארצי בעב"ל 519/06 יחזקאל מני נגד המוסד לביטוח לאומי ולאחר מכן, אף בית הדין האזורי לעבודה בב"ל 4453-05 שקד שלמה נגד המוסד לביטוח לאומי. במקרים הנדונים, דובר בגברים, אשר עבדו במשק ביתם ולא היו עובדים שכירים או עצמאיים ולפיכך ביקשו לפרש את המונח "עקרת בית" שבחוק הביטוח הלאומי, כמתייחס גם לגברים וכפועל יוצא מכך, לקבל פטור מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות המוטלים עליהם.

  בתי הדין דחו את התביעות וקבעו, כי ישנה הבחנה ברורה בין עקרת בית לבין שאר המבוטחים על פי החוק ומוטלות עליהם חובות שונות כמו גם זכויות שונות ומדובר בהבחנה מותרת. לאור האמור, אין לפרש את המונח "עקרת בית", שבחוק הביטוח הלאומי, כמתייחס גם לגברים ואין מקום לפטור גבר, שאינו עובד שכיר או עצמאי, העובד במשק ביתו מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות המוטלים עליהם.

לסיכום

ברור כי המצב האופטימאלי המשרת את כל הצדדים, הוא לשלם את דמי הביטוח במועדם. אולם ייתכנו מקרים בהם המבוטח או המעסיק נקלעים לקשיים כלכליים, עד כי אינם מסוגלים לעמוד בתשלום המינימאלי של דמי הביטוח.

במקרים אחרים אף חלה טעות מצד המוסד לביטוח לאומי, ויש לדאוג לתיקון הטעות בהקדם. לכן מומלץ לכם מאוד לפנות לעורך דין בקיא ומנוסה בנושא של חובות לביטוח לאומי, אשר יוכל לסייע לכם להגיע להסדר תשלום החוב מול הביטוח הלאומי, תוך מזעור הנזק וצמצום החוב ככל שניתן, ואף במקרים מסוימים, יביא למצב של
מחיקת החוב לביטוח לאומי.

מאמרים נוספים בנושא:

האם כוחו של המוסד לביטוח לאומי הינו בלתי מוגבל

האם הביטוח הלאומי רשאי להשיב כספים ששולמו בטעות?

 

דמי ביטוח לאומי לעובד ישראלי שמעסיקו הוא תושב חוץ

מהי חבות תשלום דמי ביטוח לאומי על ידי עובד, המועסק באמצעות מעביד שהינו תושב חוץ ?

 

התיישנות חוב ביטוח לאומי

האם חוק ההתיישנות חל גם על חובות של הביטוח הלאומי?

 
לראש העמוד ↑