משרד עורך דין

זכויות עובד כוח אדם/עובד קבלן/עצמאי

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

כל השאלות על זכויות של עובדי כוח אדם ועובדי קבלן.

 • מיהו עובד כוח אדם?
 • במשך כמה זמן יכול עובד לעבוד ע"י קבלן כוח אדם באותו מקום?
 • מהו ההבדל בין "עובדי קבלן" לעובדי חברות כוח אדם ?
 • מהו שכרו של עובד כוח אדם?
 • מהן שעות העבודה של עובד כוח אדם?
 • איזו עבודה תחשב לעבודה זמנית עבור עובד כוח אדם?
 • האם מעביד מחויב לשלם לעובד כוח אדם נסיעות / דמי הבראה / פנסיה וקופת גמל?
 • נסיעות
 • דמי הבראה
 • פנסיה וקופות גמל
 • קרן השתלמות

לעמוד התשובות ולהמשך קריאה

מאמרים נוספים בנושא:

דין תורה – לא מילה גסה!

כידוע, המשפט העברי הוא שורש ויסוד שאר המשפטים הקיימים בעולמנו, בכללם המשפט הישראלי. המשפט העברי, כונן ויוסד ע"פ התורה האלוקית, וככזה מתאים הוא לכל שעה ועת, ומסוגל לתת (לדורש אותו) מענה לכל בעיה, מחלוקת או מריבה, שצצה בין תובעים ונתבעים בכל עניין ועניין.

 

האם לרופאי שיניים במרפאה יש יחסי "עובד מעביד"?

18.12.2013

 

כנגד חברה אשר העסיקה מס' רופאי שיניים, ניתן צו פירוק ומונה לה מנהל מיוחד לבדיקת תביעות חוב שונות (לאחר שחברה מתפרקת, ביהמ"ש ממנה לה מנהל, אשר אמור להחליט "ולעשות סדר" בין נושי החברה ובין החובות של החברה, למי משלמים קודם- לספקים, עובדים וכיו"ב). במסגרת זו, הגישו רופאי השיניים אשר עבדו במרפאת החברה תביעת חוב בגין שכר עבודה שלא שולם ופיצויי פיטורים. התביעות הללו נדחו ע"י המנהל המיוחד, בטענה שבין הצדדים לא התקיימו יחסי "עובד- מעביד".

 

 

מתמחה ברפואה לא תוכר "כעובדת" לעניין יחסי "עובד – מעביד"

13.7.14

 

ביה"ד האזורי לעבודה בתל אביב, דחה את תביעתה של רופאה, המתמחה ברפואת שיניים, אשר רכשה מומחיות נוספת על הרישיון לעסוק ברפואת שיניים (לעיתים רופאים רוכשים, מלבד התואר "דוקטור", מומחיות ספציפית, כגון: מומחית ברפואת שיניים לילדים, מומחית באורתודנטיה וכיו"ב). התובעת הגישה תביעה להכיר בה כעובדת בית החולים ולהכיר ביחסי העבודה כיחסי "עובד – מעביד" ותבעה לקבלת שכר עבודה וזכויות סוציאליות.

 

 

עובד סירב לחתום על הסכם הקובע "העדר יחסי עבודה" ופוצה בסך של 375,992

13.7.14

 

העובד, היה נהג מונית אשר היה מספק עבודה למוניות "פלטין" בע"מ (להלן: "המעסיקה") וזאת משנת 1969 ועד למועד התביעה. במהלך עבודתו נתן העובד שירותי הנהלת חשבונות ושירותים כנהג מונית.

כנגד התמורה אותה היה מקבל, היה העובד מוציא חשבונית ומעביר למעסיקה. לרשויות המס היה העובד מדווח כנהג מוניות עצמאי. יחד עם זאת, היו מס' חודשים בהם שולם לעובד שכר באמצעות תלושי שכר. החל משנת 1986 מחזיק העובד בשתי מוניות.

 

 

הכללים לביצוע קיזוז והשבה בעת הכרה בקיומם של יחסי עובד מעביד בדיעבד

בית הדין הארצי לעבודה קבע מבחני עזר לעובד עצמאי שתובע קיומם של יחסי עובד מעביד, זאת על מנת למנוע תשלומי כפל בין הסכומים שהשתלמו לו כעובד עצמאי לבין התשלומים שהיו אמורים להשתלם לו כעובד שכיר.

 

אפליה בקבלה לעבודה

 

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעתו של התובע, בן העדה האתיופית, לפיצוי על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק שוויון הזדמנויות"), וזאת לאור דחיית מועמדותו לקבלה לעבודה על רקע מוצאו.

 

זכויות עובדי קבלן לפיצויי פיטורים בעקבות הפסד במכרז

מאמר זה עוסק בזכאותם של עובדים המועסקים באמצעות חברות כוח אדם או חברות קבלניות אצל חברות ומוסדות שונים, לפיצויי פיטורים בעת חילופי ספקי שירות.

 

זכאות עובד קבלן להפרשות לקרן השתלמות

 

משאת ליבם של עובדים רבים בישראל היא לקבל הטבה בדמות הפרשות המעסיק לקרן השתלמות. מדובר בהטבה גרידא, לפיה המעסיק מפריש מדי חודש 7.5% מהשכר לקרן השתלמות, אשר בתום 6 שנים מפתיחתה, יכול העובד למשוך את הכספים הצבורים בה, ללא תשלום מס כלשהו.

 

הכללים להשוואת תנאי עובדי קבלן לתנאי העובדים של המעסיק

לראשונה בית הדין הארצי לעבודה התווה כללים כיצד יש ליישם את הוראות סעיף 13(א) לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם, הקובע כי על הקבלן להשוות את תנאי העבודה של עובדי- הקבלן לתנאי עובדים אחרים המועסקים באותו המקום.

 

הכללים לביצוע קיזוז והשבה בעת הכרה ביחסי עובד - מעביד בדיעבד

בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 110/10 רפי רופא נגד מרקם סוכנות לביטוח בע"מ וד.נ.ר סוכנות לביטוח בע"מ, דן בשאלה כיצד יש לחשב את זכויותיו של מועסק שהוגדר בדיעבד כ"עובד".

 

קיזוז סכומים ששולמו לקבלן עצמאי בעקבות הכרתו כעובד

11/08/2011

 

בפס"ד תעא 11182/08 עליזה שפירא נגד לוח 3 פלוס בע"מ נדון מקרה בו התובעות היו עובדות במערכת עיתון בתפקיד מפרסמות, וסוכם ביניהן לבין המעסיק שהן יעבדו במתכונת של "פרילנסריות". משמעות הדבר היא שאלו לא יהיו זכאיות לתשלומים הסוציאליים מהם נהנה אדם בסטאטוס של "עובד", אך מנגד התשלום בעבור עבודתן יהיה גבוה משל פרסומאים שכירים באותה חברה.

 

השוואת זכויותיו של עובד קבלן לשל עובד קבוע – הכיצד?

סעיף 13 לחוק העסקת עובדים עלי ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996 מחייב את קבלני כוח האדם להשוות את תנאיהם של עובדי כוח האדם לאלו של העובדים 'מן המניין'. עולה השאלה- עובד קבלן המגיש תביעה כנגד קבלן כוח האדם, כיצד ידע מהם תנאי ההעסקה של עובדים אחרים באותו מקום עבודה אשר עוסקים בסוג עיסוק הזהה באופיו לשלו, כפי שנקבע בחוק? שאלה זו נדונה בעע (ארצי) 14274-10-10 גלעד גולדברג נ' אורטל שירותי כוח אדם בע"מ, פורסם בנבו (2011).

 

זכאות עובדי קבלן לתנאים זהים לעובדים קבועים

 

סעיף 13 לחוק העסקת עובדים עלי ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996 מחייב את קבלני כוח האדם להשוות את תנאיהם של עובדי כוח האדם לאלו של העובדים 'מן המניין'.

 

זכאות עובדי קבלן לזכויותיהם של עובדים קבועים

בעוד שבימים עברו, בדור ההורים, אדם נכנס למקום עבודה מיד לאחר תום לימודיו הגבוהים, ועוזב את מקום העבודה בגיל הפנסיה, תוך שמקום עבודתו היווה את העוגן היציב בחייו, ופיטורין היוו את החריג, בימינו אנו החלפת מקומות עבודה באופן תדיר מהווה עניין שבשגרה, עד שהישארות באותו מקום עבודה במשך שנים נתפסת כחריג לכלל.
בנסיבות שכאלו, לא פלא שחברות כוח האדם לעובדים זמניים צצו בישראל כ"פטריות אחרי הגשם".
במקור, חברות אלו נועדו למלא חסרים בכוח אדם על רקע זמני, כגון מילואים, הריון או עבודה עונתית. בפועל, הפכו חברות כוח האדם לאמצעי אשר באמצעותו מתנער המעביד מחובותיו כלפי העובד לתשלום זכויותיו הסוציאליות.
ראה המחוקק כי רע, וחוקק את חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996.

 

 

זכויות עובד כוח אדם

כל התשובות על זכויות עובדי כוח אדם

 

עצמאי שהוכר בדיעבד כשכיר לא יחוייב בהשבת התשלומים שניתנו לו ביתר


הלכה חדשה אשר נקבעה בבית הדין הארצי לעבודה, וביטלה הלכה קודמת בנושא, קבעה כי עובד שהועסק כעצמאי והוכר בדיעבד כשכיר, לא יחוייב בהשבת תשלומים שניתנו לו ביתר אלא בנסיבות חריגות (ע"ע 570/07 פיליפ טיברמן נ' מקורות חברת מים בע"מ).

 

הועסק בחוזה מיוחד והוכר כעובד מדינה לצורך חוק הגמלאות


בית הדין הארצי בפסק דינו בעניין ע"ע 168/05 שלמה נקש נ' מדינת ישראל- משרד התקשורת ורשות הדואר, קבע כי יש לראות בעובד שהועסק כדוור בחוזה מיוחד ברשות הדואר על ידי המדינה, והמשיך לעבוד במתכונת זו גם לאחר הפיכת רשות הדואר לגוף סטטוטורי, כעובד מדינה לצורך חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970, המעניק לו זכויות הנגזרות מחוק זה.

 

קליטת עובדי כח אדם אצל המעסיק לאחר 9 חודשי וותק


עובדות ורקע כללי


בפס"ד עבדאללה חגאזי ואחרים נ' בריק ניהול וייזום פרוייקטים בע"מ רשות העתיקות מבצעת חפירות הצלה ארכיאולוגיות ברחבי הארץ. הרשות נזקקת מדי יום לפועלים רבים, אשר מגויסים על בסיס יומי לביצוע החפירות.חברת "בריק" הינה חברת כוח אדם אשר גייסה עובדים לביצוע החפירות באתרי רשות העתיקות.

 

פיטורי עובד קבלן כוח אדם


סעיף 12 א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, קובע כי עובד של קבלן כוח אדם לא יועסק אצל מעסיק בפועל תקופה העולה על 9 חודשים רצופים.

 

קביעת משתמש בשירותיו של עובד קבלן כח אדם, כמעביד במשותף עם הקבלן


כבוד השופט סופר בפסה"ד עב' 2883/07, יענקל טרופ נ' שטרית ובניו ועיריית באר שבע ( שניתן ביום 05.01.2010, בבית הדין האזורי לעבודה), קבע כי במקרה בו המשתמש בשירותי עובד הקבלן, במודע או ברשלנות עוצם עיניים או מתעלם מתנאים הקשורים להבטחת זכויות העובדים, כלומר : כי עובדי הקבלן אינם מקבלים את המגיע להם על פי כל דין או הסכם, יהיה המשתמש חייב בתשלום זכויות אלו, ללא קשר להיותו או אי היותו מעסיק במשותף.

 

האם מעמד מפיץ סחורה הוא כקבלן עצמאי או כעובד שכיר?

פעמים רבות עובר גבול דק בין הגדרתו של עובד כקבלן עצמאי או כעובד שכיר. הנפקות לכך היא ברורה.

עובד אשר הגדרתו הינה כשכיר, זכאי לכל הזכויות המוקנות לו על פי חוק כגון: חופשה, הבראה, ימי מחלה בתשלום, פיצויי פיטורים ועוד כיוצ"ב. בכל מקרה יש לבחון את העובדות לגופן בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה כמו: מבחן ההשתלבות, מבחן הפיקוח והשליטה הנקראים בשם המבחן המעורב ועוד מבחני משנה אחרים.

 
לראש העמוד ↑