משרד עורך דין

הרעת תנאים בעבודה

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

אם אתם סבורים שחלה הרעה בתנאי עבודה במקום עבודתכם תוכלו למצוא בעמוד זה מידע כיצד לנהוג.


עובדים רבים חשים לא פעם כי החלטות המונחתות עליהם, במקום עבודתם אינן צודקות, ותחושתם של עובדים אלה כי הם נפגעו מהרעת תנאים בעבודה.

במצבים כאלו קורה שהעובד אינו שבע רצון לחלוטין מהוראות חדשות במקום העבודה או מהחלטות שעניינם תנאי עבודה חומריים כאלה או אחרים והוא יוצא חוצץ נגדם ומתקומם בכל מאודו לקיומם.
ובכן חוק פיצויי פיטורים סעיף 11 (א) לקח בחשבון מצבים כאלו ונתן בידי העובד את הזכות להתפטר בדין מפוטר ולזכות בפיצויי פיטורים כחוק.

אלא שעובדים רבים לא מודעים לדרך בה עליהם לנהוג בטרם תתגבש זכותם לקבלת פיצויי הפיטורים.

עוד יש לדעת כי לא ניתן למנוע מהמעסיק לקבל החלטות אשר יש בהם הרעת תנאים לעובד בהיות הדבר פררוגטיבה של מעסיק לעשות בעסקו כטוב בעיניו לרווחתו. דא עקא שרבים מהעובדים נוטים לא פעם לפרש החלטות שונות ככאלה כהרעת תנאים בעבדוה בעוד שאינן כאלה, ולהיפך.

כל אלה ועוד מהווים הרעת תנאי עבודה ויש בהם כדי לתת זכות בידי העובד להתפטר בדין מפוטר.

יחד עם זאת, יש לזכור כי במקרה של הרעת תנאים בעבודה, בטרם יממש העובד את זכותו להתפטר חובה עליו להודיע למעסיקו על כך ולתת לו את ההזדמנות לתקן את המעוות. דבר זה עולה מכוונת החוק ומחובת תום הלב שהצדדים מחויבים בהם. (ראה עב'( תא) 300032/98 אינון מקס נ' קיבי מערכות לניקוי בע"מ).

 

הגדרתה של הרעת תנאים בעבודה

הפסיקה בשורה ארוכה של פסקי דין הכירה במספר רב של החלטות כלפי העובד, כעונים על הגדרת הרעת תנאים בעובדה, כך למשל:

 • הורדה בשכר ו/או ביטול רכיב שכר שהיה נהוג להשתלם.
 • דרישה מעובד לשינוי המיקום הגיאוגרפי של מקום העבודה כדי מרחק העולה על 40 ק"מ.
 • דרישה מעובד כי ישנה את שעות עבודתו הקבועות.
 • קללות כלפי עובד וניבולי פה מצד מעסיקו.

שאלות נפוצות בנושא הרעת תנאים בעובדה

 1. האם דרישת מעביד מעובד להחתים כרטיס נוכחות מהווה הרעת תנאים מוחשית?
  בית הדין האזורי לעבודה בנצרת קבע בפסק דין בעניין עב' 1786/09 ג'דעון יינה נ' מועצה מקומית עילבון, כי העובד לא הוכיח שחל שינוי מהותי בצורת העסקתו או בשכרו, ומשכך לא מדובר בהרעת תנאים מוחשית. במקרה הנדון דובר ברופא שיניים שעבד במועצה המקומית בחצי משרה, והוא דאג לדווח על שעות עבודתו בצורה ידנית.

  בשלב מסוים נדרש ממנו על ידי מעסיקתו להחתים כרטיס נוכחות מגנטי. העובד התנגד לשינוי זה, וסירב להחתים. מנגד, המעסיקה עמדה על דרישתה זו, ומשלא ביצע את דרישתה, לא שילמה לו את השכר בגין אותן שעות בהן היה אמור להדפיס כרטיס נוכחות מגנטי.

  בית הדין דחה את תביעתו של העובד בקובעו כי השינוי היחיד שחל היה בצורת דיווח שעות עבודתו, דבר אשר בבחינת הפררוגטיבה של המעסיק לדרוש זאת מעובד, כל עוד הדבר אינו פוגע בהוראות החוק או בזכות יסוד, דבר אשר אינו חל בנסיבות המקרה.

  מעביד יכול לשנות תניה בהסכם העבודה שאינה תנאי מהותי, במסגרת הפררוגטיבה הניהולית שלו לנהל את עסקו, ואם השינוי אינו שרירותי ולא מהווה פגיעה בלתי סבירה בזכויות העובד, אין בכך כל פסול. נקבע כי החתמת כרטיס נוכחות במקום הגשת דו"ח שעות בצורה ידנית, אינו מהווה הרעת תנאים ומשכך אינומזכה את העובד בפיצויי הלנת שכר.
 2. מתי תיחשב העברת עובד ממקום אחד למקום אחר כהרעת תנאים?
  ישנם מעסיקים אשר להם סניפים במקומות שונים בארץ, ומטבע הדברים מעסיקים הם עובדים אשר מקום מגוריהם הוא בקרבת מקום הסניף. אך מה קורה כאשר המעסיק פוקד על עובד לעבור לסניף אחר בעיר אחרת המרוחקת מאד ממקום מגוריו?

  אקדים ואומר, כי עובדים רבים סבורים כי אם המעסיק העבירם ממקום אחד בעבודה למשנהו, יש בכך הרעת תנאים, ולא היא. בפסק דין שניתן בעניינה של איווט סלאמה נגד בנק מסד, בביה"ד לעבודה בת"א בתיק עב 7327/06, הגישה הגב' סלאמה תובענה נ' הבנק בו טענה, כי הבנק פעל כלפיה בחוסר תום לב ומתוך שיקולים פסולים, בכך שהעבירה מסניף נתניה בו עבדה לסניף פתח-תקוה.

  עוד טענה, כי העברה זו מהווה הרעת תנאי עבודתה בכך שהדבר מאריך באופן ניכר את זמן נסיעותיה, ומעתה תזדקק היא לשלושה אוטובוסים במקום אחד שנזקקה לו קודם. כמו כן בהיותה אם לארבעה ילדים קטנים, הדבר מכביד עליה מאד.

  עוד טענה, כי גובה משכורתה אינו מצדיק מאמץ כה גדול מידי יום ביומו. בית הדין לא קיבל את טענותיה, ובין הנימוקים שציין הוא, שתנאי עבודה אינם מתייחסים לזמן נסיעה למקום החדש, אלא לתנאי השכר, מעמד, שעות עבודה וכד'.

  ביה"ד פסק עוד, כי מעבר כזה הוא בגדר הסביר הואיל ולמעביד זכות לנייד את עובדיו, אפילו אם מחייב הדבר העתקת מקום מגורים של העובד. בית הדין קבע, כי למרות כל הקשיים המצטברים עליהם הצביעה העובדת, עדיין הדבר הוא בגדר הסביר. יחד עם זאת, ביה"ד לא פסל לחלוטין את העמדת שיקול דעתו של המעביד, לביקורת ולשקילת סבירות ההחלטה.

  עוד ציין ביה"ד, כי העברת עובד לא תוכל להתבצע, מקום בו יש בהסכם בין העובד למעבידו סעיף המגביל את המעסיק בניודו. עוד קבע ביה"ד שכאשר ארגון העובדים, קרי וועד העובדים או גוף אחר מטעם העובדים, מתנגד להחלטה זו של המעביד, יש ליתן לעמדה זו משקל משמעותי בהערכת סבירות ההחלטה, מה שלא היה במקרה של הגב' איווט. סוף הדבר, עובד אשר ירצה למנוע את ניודו, טוב יעשה אם יעגן זאת בהסכם עבודה בכתב, לחילופין ישכנע את ארגון העובדים לעמוד לצידו, דבר שהוא קשה יותר.

 3. האם עמלות מהוות רכיב לתשלום דמי חג לעובד?
  בחוק ובפסיקה אין מענה ישיר על שאלה זו ונראה כי הן המחוקק והן בית הדין רואים בעמלות שכר לכל דבר ועניין לעניין חישוב דמי החג.
 4. האם המעביד רשאי לשנות לעובדיו את סדרי העבודה ואת שעות תחילת עבודה?
  בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קבע בפסק הדין בעניין נמל חיפה בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה – מרחב חיפה, כי המעביד בעל הפררוגטיבה הניהולית, הינו בעל הסמכות לקבוע את סדרי העבודה במפעל וכן את מועדי תחילת המשמרות, אולם מקום בו קיים הסכם קיבוצי, המעביד יהא רשאי לעשות כן בכפוף למגבלות שבהסכם הקיבוצי.

לסיכום: טוב יעשה עובד אם בטרם יסיק את מסקנותיו האישיות כלפי מעסיקו יפנה לייעוץ משפטי מקצועי לבל יצא וידיו על ראשו.

מידע רלוונטי נוסף

בנוסף תוכלו לקרוא דיונים על הרעת תנאי עבודה בפורום או לקבלת סיוע משפטי.

כמו כן תוכלו למלא פרטים בתיבה שמשמאל, לתאר בקצרה את מה שנראה לכם כהרעת תנאי עבודה ונחזור אליכם תוך 24 שעות.

מאמרים נוספים בנושא:

שינוי בתנאי עבודה שהיוו עילה להתפטרות בתקופת ההודעה המוקדמת

עובד בשכר חודשי עבד במקום עבודה במשרה מלאה במשך כשנה. במשך כל תקופת עבודתו, עבד העובד 9 שעות ביום, 5 ימים בשבוע. עם סיום שנת עבודתו הראשונה של העובד, הודיע המעביד לעובד שהחל מאותה העת ואילך, תצומצם משרתו למשרה חלקית של 6.5 שעות ליום 3 ימים בשבוע.

 

 

העתקת מקום עבודה כהרעת תנאים מוחשית

צפו במקרה: מקום עבודתה הועבר לעיר אחרת ובית המשפט הכיר בכך כהרעת תנאים.

 

 

החזקת עובד בתנאי עבדות הינה עבירה פלילית מסוג פשע!

צפו במקרה: בני זוג הורשעו על החזקת אדם בתנאי עבדות לצורכי עבודה.

 

הקדמת יום העבודה בחצי שעה מהווה הרעת תנאים

צפו במקרה: מורה סירב לחתום על חוזה עבודה, פוטר וקיבל פיצוי בסך של 36,660 ₪.

 

 

הורדה בתפקיד מהווה "הרעה מוחשית" ומזכה בפיצויים

המאמר יעסוק בשאלה האם מקרה בו עובדת אשר עבדה כמנהלת בחנות בגדים והורדה לתפקיד של מוכרת, מהווה הרעת תנאים מוחשית בתנאי העבודה המזכה בפיצויי פיטורים?

 

 

תיקון מס' 15 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

מידע רלוונטי בנושא תיקון מס' 15 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

 

 

פיצויי פיטורים לעובדת שהתפטרה עקב הרעת תנאים

מאמר זה יעסוק בעובדת שהתפטרה בשל הרעה בתנאי עבודתה, אשר תבעה את מעסיקה בתשלום פיצויי פיטורים וזכתה למלוא פיצויי הפיטורים.

 

אסור לשנות תנאי העסקתו של עובד באופן חד צדדי

צפו במקרה: תבעו השבת סכומים שנוכו משכרן מהאגודה לבריאות הציבור, בית הדין האזורי קיבל את התביעה.

 

 

חשפת שחיתות בעבודה והבוס מתנכל לך? אתה זכאי לפיצוי!

צפו במקרה: "חושף שחיתויות" במשרד ממשלתי הגיש תביעה וקיבל פיצוי 150,000 ₪.

 

המעסיק מנע מהעובד לשבת וחויב בפיצוי


בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל תביעתו של עובד כנגד מעסיקו, מועדון כושר, בפסק דין בעניין יעקב זואילי נגד דיזינגוף קלאב בע"מ, לקבלת פיצויים לדוגמה מכוח חוק הזכות לעבודה בישיבה, תשס"ז-2007.

 

שינוי משמעותי בזמן הנסיעה מהבית לעבודה ייחשב להרעת תנאים מוחשית


בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בפסק דין בעניין עב 3264/06 הדס ליאני נ' גיא פרוביזור ואח', קיבל את תביעתה של עובדת לתשלום פיצויי פיטורים, בשל הרעת תנאים מוחשית עקב העברתה לעבוד במקום מרוחק באופן משמעותי ממקום עבודתה הקודם, עד כי נאלצה היא להאריך את משך זמן הנסיעה מביתה למקום העבודה.

 

חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תיקון מס' 7

 

כללי

תפיסת העולם שעליה החוק מבוסס היא שאנשים עם מוגבלות, שווים לכל אדם אחר. החוק אוסר אפליה של אנשים עם מוגבלות ודורש מהחברה לבצע פעולות של ממש כדי להתאים את עצמה לצורכיהם.

 

 

שיוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 15), התש"ע – 2010

 

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה מסדיר, בין היתר, בסעיף 2 איסור הפליה מצד מעביד כלפי עובדיו ו/או דורשי עבודה בהתאם לרשימה הנזכרת בסעיף, וכלשון הסעיף כדלקמן:

 

 

התפטרות עובד בשל הרעת תנאי עבודה המזכה בפיצויי פיטורין

צפו במקרה: העובד התפטר בטענה לתנאי עבודה ירודים וקיבל פיצוי פיטורין.

 

 
לראש העמוד ↑