משרד עורך דין

הסכם גרושין

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

מהו מטרתו של הסכם הגירושין?

מטרתו של הסכם גירושין היא לאפשר לבני זוג להיפרד בצורה מסודרת ומתוך הסכמה הדדית. ההסכם מסדיר את ענייני הגירושין בין בני זוג שמסכימים להתגרש - בכפוף לאישור משפטי שניתן ע"י בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני.
אם אחד מבני הזוג חוזר בו מהסכמתו להתגרש, יש לנהל הליכי גירושין רגילים בבית הדין הרבני.
הדרך להגיע לסיום הקשר באמצעות הסכם גירושין הינה מהירה ויעילה יותר מאשר  הליך המוגש דרך ערכאות משפטיות, ועל כן עדיפה כאשר יש הסכמות בין בני הזוג.


בנוסף גורלם בני הזוג  אינו נתון להחלטתו הבלעדית של בית המשפט או בי"ד הרבני. כך יוצא שלדוגמא: חלוקת הרכוש, והסדרי הראיה של הילדים  נעשית ע"י החלטתם של בני הזוג בלבד.

מהם הנושאים העיקריים בהסכם גירושים?

כאשר בני זוג חותמים הסכם גירושין בינהם, יכלול הסכם זה בדרך כלל סעיפים רבים המסדירים את כל העניינים השנויים במחלוקת בין בני הזוג.

רכוש וממון- חלוקת הרכוש המשותף אותו צברו בני הזוג במהלך חייהם .הסכם הגירושין יכלול את פירוט נכסיהם המשותפים של בני הזוג, ואת חלוקתם המדויקת בתום הגירושין.

ילדים- ברוב המקרים בהם מדובר בקטני קטינים (ילדים עד גיל 6) יתנו בתי המשפט ובתי הדין בארץ זכות אחזקת ילדים לאישה, אלא אם קיימת אצלה בעיית מסוגלות הורית חמורה.

דמי מזונות- במידה ולבני הזוג יש ילדים, יש לקבוע את מידת התמיכה של הגבר בילדיו. תמיכה זו תבוצע בצורת דמי מזונות ילדים. בנוסף, יש לקבוע את דרך מימון הוצאות חריגות העלולות להיווצר במשך הזמן (כמו הוצאות רפואיות, הוצאות לימודים וכו').

הסדרת גט- על הסכם גירושין לכלול את הסכמת שני הצדדים להיפרד בהסכמה ומתוך רצון חופשי, כאשר הגבר מצהיר כי הוא מוכן לתת לאישה גט, והאישה מצהירה כי היא מוכנה לקבל את גיטה.

כיצד יש לאשר את הסכם הגירושין?

סעיף 2(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג (1973) קובע כדלקמן:

2.אישור ואימות .

(א) "הסכם-ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה (להלן - בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן - בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור".

כל הסכם ממון בין בני זוג יש לאשר על-ידי בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. ללא אישור כאמור אין כל תוקף משפטי מחייב לכל הסכם ממון, גם אם הוא חתום בידי שני הצדדים. הסכם גירושין שונה בצורה ברורה מחוזה רגיל הנחתם בין שני צדדים. בחוזה הרגיל די בחתימת שני הצדדים כדי לתת לחוזה תוקף מחייב.
בית המשפט או בית הדין נותנים תוקף של פסק דין להסכם.

האם בימ"ש לענייני משפחה רשאי לאשר את כל הסכם הגירושין?

כאשר בית משפט לענייני משפחה מאשר הסכם גירושין, האישור תקף לכל סעיפי ההסכם, למעט הסעיפים הנוגעים לעצם הסכמת הצדדים להתגרש. לשם אישור סעיפי הגירושין, יש להגיש את הסכם הגירושין אל בית דין רבני, לו מוגדרת סמכות עניינית לעסוק בנושא הגירושין עצמם, והוא זה שיוציא פסק דין גירושין.

האם בימ"ש יאשר כל הסכם גירושין?

בית המשפט בוחן את ההסכם ומוודא ששני הצדדים הבינו אותו ואת משמעותו. הסכמות שנוגדות את טובת הקטינים או את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מהסיבה שהן בלתי סבירות בעליל לא יאושרו ע"י בית המשפט.

 

דוד סער, עו"ד

מאמרים נוספים בנושא:

הבעל ביקש לבטל הסכם גירושין שנחתם וביהמ"ש דחה בקשתו

בית המשפט לענייני משפחה באילת דחה בקשתו של בעל לבטל הסכם גירושין, בטענה כי חתם על ההסכם בהעדר רצון חופשי, תוך ניצול מצוקתו, הטעייתו וכפייה מצד אשתו לשעבר. הבקשה הוגשה כעבור כשנה ממועד אישר ההסכם בבית המשפט. בית המשפט קבע כי במקרה זה לא מתקיימות נסיבות חריגות לביטול הסכם הגירושין שקיבל תוקף של פסד דין והמבקש לא עמד בנטל הראייה הנדרש.

 

הסכם גירושין שטרם אושר: זכויותיו של המעקל גוברות על זכויות הגרושה

יחסיהם של בעל ואישה עלו על שרטון והם התגרשו, ובין היתר נחתם בין בני הזוג הסכם גירושין שטרם הובא לאישור בית המשפט.

במהלך תקופת הנישואין ניהל הבעל תקופה מסוימת עסק עם שותף והבעל נותר חייב לו כספים, ולפיכך הטיל השותף עיקול על זכויות הבעל בדירת בני הזוג.

במקרה זה התעוררה השאלה : זכויותיו של מי יגברו - של המעקל או של הגרושה שנחתם עימה הסכם שטרם אושר על ידי בית המשפט?

 

האסורה לבועלה

בית הדין הרבני באשקלון, קיבל תביעת בעל לגירושין, בה דרש שייכתב  במסמך הגירושין, כי האישה בגדה בו ושהיא אסורה על אותו אדם שבגדה בבעלה עימו.

 

אלימות אישה שוללת כתובתה

04/08/2011


לבית הדין הרבני האזורי בחיפה הוגשה תביעתה של אישה כנגד בעלה לקבלת כתובתה בסך של 360,000 ₪.

 

הקושי בהפחתת מזונות שנקבעו בהסכם גירושין בין בני הזוג

מאמר זה יעסוק בקושי הקיים בהפחתת סכום המזונות שנקבע בהסכם גירושין ובאילו מקרים ישונה הדבר.
 

האם ניתן לבטל הסכם גירושין בטענה של תרמית בכריתתו?

מעשה היה בכך. בני הזוג נישאו בשנת 1974. במהלך הנישואים רכשו בעלות בשלושה בניינים בתל-אביב. בשנת 1992 התגרשו בני הזוג, לאחר שחתמו על הסכם גירושים, לפיו, שלושת הבניינים ירשמו בבעלות כל אחד משלושת ילדיהם, באמצעות העברה ללא תמורה.

 

האם ניתן לבטל הסכם גירושין לאחר מתן גט ולאחר שקיבל תוקף של פסק דין?

כבוד השופטת סיוון מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, נעתרה לתביעת גירושים שהגיש הבעל כנגד אשתו, והכריזה על ביטולו של הסכם גירושים בעילות של עושק, הטעיה וטעות, ופסקה לזכות הבעל השבת כל הסכומים ששולמו על ידו בתיקי ההוצאה לפועל השונים שנפתחו נגדו על ידי גרושתו, למעט מזונות הילד אשר "נאכלו". ( תמ"ש 203797/95 פלוני נגד פלונית, כבוד השופטת סיוון ), וזאת בעיקר נוכח העובדה כי תנאי ההסכם היו בלתי סבירים ומנוגדים למקובל.

 

 

זכות גרושה גוברת על מעקל מקרקעין

מה גובר - זכותה של גרושה על פי הסכם גירושין או זכותו של מעקל מקרקעין?

נראה כי זכותה של הגרושה תהא על העליונה בהיותה בעלת זכות אובליגטורית (חוזית) והיונקת זכויותיה הנוספות מכח דיני היושר, זאת כפי שנפסק בפסק הדין תא"ק 09- 11 – 17401 אנגל אירופה בע"מ נ' ס.ע.מ.ר. נכסים ואחזקות בע"מ ואח' (מחוזי-חיפה), נקבע כי מעקל אינו יכול לתפוס יותר מאשר יש לחייב. העיקול אינו מקנה למעקל כל זכות מהותית בנכס המעוקל, והוא מכוון יותר כנגד החייב, במעמדו כבעל הנכס, מאשר עלפי הנכס עצמו. העיקול מהווה סעד דיוני בלבד, אשר בא למנוע מבעל הנכס או המחזיק בו מלסכל את פירעון החוב על ידי הברחת הנכס או העברת הזכויות בו לאחרים.

 

 

ביטול הסכם גירושין שאושר על ידי בית המשפט בשל עושק

האם אישורו של הסכם ממון על-ידי בית המשפט, מונע מאחד המתקשרים בהסכם לטעון לפגם בכריתת ההסכם, תוך בחינת הוראות הסעיפים הדנים בכך בחוק החוזים?

 
לראש העמוד ↑