בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה תביעתו של עובד, בין היתר, לתשלום תגמול עבור זמן נסיעה, וחייב את העובד בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.