משרד עורך דין

הבטחת הכנסה

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

בפסק דין המקיף ביותר שניתן על ידי ביה"ד הארצי לעבודה בירושלים ביום 15.3.05 בעניינה של גב' זהבה עמר נגד המוסד לביטוח לאומי, נסתם הגולל על נושא הימצאותו של רכב בידי אדם וזכאותו להבטחת הכנסה.  

בפס"ד זה ניתח כב' הנשיא השופט אדלר את הסוגיה ובחן אותה בחון היטב ובסופו של דבר הגיע הוא למסקנתו כי הימצאותו של רכב בידי תובע גימלה, לא תזכה אותו בגימלת הבטחת הכנסה. מקוצר היריעה אתייחס אך ורק לטענות החוזרות על עצמן שוב ושוב על ידי תובעים ובאי כוחם על רקע סעיף 9 א (ג) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980. ובכן, הטענות החוזרות והנשנות הם: 

1. הרכב אינו בבעלותי ואינו שלי.
2. השתמשתי ברכב רק מספר פעמים בודדות.
3. אינני משלם את הביטוח ואת הטסט לרכב.
4. אני משתמש ברכב לצורכי הסעה של בן משפחה חולה .
5. הרכב אינו שווה הרבה, פעמים אף שוויו כ- 2,000 ,3,000 ₪ בלבד.

ועוד כיוצ"ב.

כבוד השופט אדלר קבע כי המבחן העיקרי בסוגיית השימוש ברכב הינו, הפקת טובת הנאה מהשימוש ברכב. " טובת הנאה" פירושה תועלת או הנאה מהשימוש ברכב ולאו דווקא כספית.  כמו כן נקבעה רשימה של מבחנים וחזקות שיכולים ליתן מרשם ולו חלקי למקרים שונים.

מבחן ראשון : תשלום עבור השימוש ברכב ויצויין כי גם הוצאות דלק מהווים הוצאות אחזקת הרכב.

מבחן שני: כאשר הרכב עומד על יד ביתו של המבוטח, ההנחה היא שהמבוטח משתמש ברכב בקביעות. או אם הרכב נמצא ליד ביתו של המבוטח ובעל הרכב האמיתי לא נמצא במקום באופן קבוע, גם אז ייחשב כמשתמש  ברכב באופן קבוע.

מבחן שלישי: עדות של חוקר הביטוח הלאומי או עד אחר, לפיו המבוטח נהג ברכב לפחות פעמיים תוך פרק זמן קצר.

מבחן רביעי: כאשר נסיבות השימוש ברכב מצביעות על הפקת הכנסה או סביר להניח כך.  לעניין זה גם טובת הנאה תיחשב.

מבחן חמישי: מקום בו המבוטח עושה מאמצים להסתיר את השימוש ברכב עשוי להוביל למסקנה שהינו משתמש בו באופן קבוע. 

ראוי להדגיש כי לא משנה מי הבעלים של הרכב, די בשימוש כדי לקבוע שהמבוטח לא זכאי לגימלה.

המסקנה:  כמעט כל שימוש ברכב בכל צורה שהיא ולכל מטרה שהיא,  יוכר כשולל זכאות לגימלה. יחד עם זאת כל מקרה הוא לגופו ויש להיוועץ עם עורך דין בטרם יוחלט כיצד לפעול.

דוד סער, עו"ד

מאמרים נוספים בנושא:

עזרה בשכר דירה לא תיכלל כהכנסה לצורך הבטחת הכנסה

 

2.12.2015
בפסק דין עקרוני וחדש (20.11.2015), קבע בית הדין הארצי לעבודה כי מבוטח שמקבל סיוע ממשפחה או מחברים לצורך מימון שכר דירה לא תיחשב הכנסה זו כהכנסה לצורך מבחן ההכנסות לזכאות בהבטחת הכנסה.
עד כה מי שקיבל עזרה במימון שכר דירתו, קבע הביטוח הלאומי שעזרה זו מהווה הכנסה והדבר גרם לשלילת הבטחת הכנסה למבקש. לא עוד.
 

המבחנים לקיומו של משק בית משותף לצורך זכאות להבטחת הכנסה


12.2.2014

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, דחה תביעתה של אישה שהוגשה כנגד הביטוח הלאומי, בשל החלטת הביטוח הלאומי להפסיק לשלם לה גמלת הבטחת הכנסה ומזונות.

 

הבטחת הכנסה- ביטוח לאומי

28.8.13

מאמר זה עוסק בזכאות המבוטח לקצבת הכנסה במקרה בו מופקדים לחשבונו סכומי כסף מדי חודש בחודשו על ידי קרוב משפחה.

 

חישוב סכומי הבטחת הכנסה

 

הבטחת הכנסה זוהי קצבה המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי ומטרתה להבטיח לזכאים לה רמת חיים מינימאלית.

גובה הקצבה מחושב עפ"י מס' פרמטרים, כגון: הרכב משפחה, גיל, יחיד, בני זוג, מס' ילדים ועוד כיו"ב.

 

ביהמ"ש אישר שלילת הבטחת הכנסה מעולה חדשה שמקבלת סיוע מאחותה

עולה חדשה הגיעה ארצה מצרפת. בעלה לקה באירוע מוחי ומטה לחמה של המשפחה נגדע. היא עצמה לא הצליחה למצוא פרנסה, ולפיכך פנתה למוסד לביטוח לאומי לקבלת גמלת הבטחת הכנסה. בשנת 2005 החליטה לרכוש דירה במקום לשלם דמי שכירות, וזאת בסיוע אחותה אשר שילמה עבורה את המקדמה לדירה, והמשיכה ושלחה לה כל חודש סכומים לכיסוי המשכנתא. המוסד לביטוח לאומי שלל מן העולה החדשה את גמלת הבטחת ההכנסה שלה, וזאת חרף טענתה כי מדובר במקור הכנסה שאינו קבוע ואשר עלול להפסק בכל שלב. האם זכאית התובעת להמשיך וליהנות מגמלת הבטחת ההכנסה? שאלה זו נדונה בבל (י-ם) 10439-09 ויקטוריה אוחיון נ' בטוח לאומי-סניף ירושלים (ניתן ביום: 1.11.10).

 

האם רנטה מגרמניה באה בגדר הכנסה לצורך תשלום הבטחת הכנסה?

התובע נולד בצפון גרמניה בשנת 1932. האזור נכבש ע"י הגרמנים ותושביו היהודים הובלו למחנות הריכוז וההשמדה. התובע שרד את המלחמה ובשנת 1949 עלה ארצה. בשנת 1983 הוא התאלמן. התובע מתקיים מקצבת זקנה ומרנטה אותה מקבל מממשלת גרמניה. התובע הגיש תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי בגין החלטת המל"ל לדחות את תביעתו לתשלום השלמת הכנסה, בנימוק שהכנסותיו מרנטה שהוא מקבל מגרמניה עלו על ההכנסה המירבית הקבועה בחוק הבטחת הכנסה.

 

 

זכות הסירוב להצעת עבודה ע"פ חוק להבטחת הכנסה

ע"פ סעיף 2(א) (2) לחוק להבטחת הכנסה התשמ"א- 1980 (להלן: חוק הבטחת הכנסה) זכאי מחוסר עבודה לגמלת הבטחת הכנסה. זכאות זו מותנית בכך שלא הוצעה לו עבודה מתאימה על ידי שירות התעסוקה.

 
לראש העמוד ↑