משרד עורך דין

דמי תאונה

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

כל תושב ישראל, מגיל 18 ומעלה, אשר נפגע בתאונה וכתוצאה ממנה הנו באובדן כושר עבודה, זכאי לתשלום דמי תאונה מאת המוסד לביטוח לאומי, למעט במקרה של תאונת עבודה או תאונת דרכים.

זכאות זו הנה, גם במקרה בו התאונה אירעה בחוץ לארץ ואולם, אך ורק בעד פרק הזמן שהנפגע נמצא בישראל ואינו מסוגל לתפקד. על הנפגע להיבדק בדיקה רפואית בתוך 72 שעות משעת התאונה, למעט אם אישר המוסד לביטוח לאומי, שתוצאות התאונה יכולות להתגלות לאחר 72 שעות ואז, זכאי הנפגע לתשלום דמי תאונה, אם נבדק בתוך שבועיים מיום התאונה.
את טופס התביעה לתשלום דמי תאונה, על הנפגע להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו וזאת בתוך 90 ימים מיום התאונה. אל הטופס, יש לצרף את המסמכים הבאים: תעודה ראשונה לנפגע בתאונה חתומה על ידי רופא וכן אישור מעביד על שכר עבודה, היעדרות מן העבודה ומספר ימי המחלה העומדים לרשות הנפגע, באם הנפגע הנו עובד שכיר. דמי תאונה ישולמו לכל היותר לפרק זמן של 90 ימים רצופים, החל ביום שלאחר יום התאונה ושיעורם הנו בשיעור 75% מהשכר, לעובד שכיר או ההכנסה לתשלום דמי ביטוח, לעובד עצמאי וזאת ברבע השנה שקדם ליום  התאונה, לחלק ב-90.
נפגע אשר ביום התאונה, לא היה עובד שכיר או עובד עצמאי, שיעור דמי התאונה, נכון לתאריך 01/01/09 הוא 64.82 ₪. נפגע לא יהא זכאי לתשלום דמי תאונה במקרים הבאים: בזמן שהוא זכאי, בעד אותו אירוע, לתשלום בשל אבדן כושר עבודה על פי תקנון של קופת גמל, קרן ביטוח או קרן פנסיה, חוזה עבודה, חוק או הסכם קיבוצי וכן אם התאונה אירעה תוך כדי ועקב העבודה וכן אם נמצא במוסד לטיפול רפואי או סיעודי, שניתנים בו אחסון וכלכלה שלא עקב התאונה, או בשירות צבאי או במאסר.
דוד סער, עו"ד

מאמרים נוספים בנושא:

עברה "תאונה חלקית" ותקבל מהביטוח לאומי "פיצוי חלקי"

25.6.14

 

 

במקרה זה, מורה לחינוך גופני נסעה לחו"ל ונפגעה בפעילות סקי. היא שבה לארץ, אך לא יכולה הייתה להמשיך בכל עבודותיה. לפני התאונה, עבדה המורה בשלושה מקומות עבודה שונים: בשניים מהם עבדה כעצמאית- בעבודה פיסית, ובמקום השלישי, לימדה שיעורים בשיטת "פלדנקרייז" כשכירה וכעצמאית. לאחר התאונה, המורה הייתה מסוגלת לעבוד רק במקום עבודתה האחרון כמדריכת "פלדנקרייז", היות ועבודה זו לא דרשה מאמץ גופני ושתי העבודות הקודמות בהן עבדה נדרשה עבודה פיסית. המורה הגישה תביעתה למוסד לביטוח לאומי.

 

 

תגמול בגין תאונה שאינה תאונת עבודה

אדם נפגע במשחק כדורגל, בבית, בטיול ביום חול, בשבת או בחג והדבר אינו במסגרת עבודה, לא תוכר פגיעה זו כתאונת עבודה. אם כך, נשאלת השאלה כיצד יפוצה נפגע זה?

 

האם מישהו יודע מתי יוכל לקבל דמי תאונה מביטוח לאומי?

 

במסגרת הסבך הגדול בחוקי הביטוח הלאומי ותקנותיו, מתחבאים להם סעיפי חוק אשר רבים לא נותנים בהם את דעתם.  סעיפים 150 עד 157 לחוק הביטוח הלאומי מבטיח קבלת פיצוי כספי לנפגע בתאונה אשר ריתקה אותו לבית ומנעה ממנו לשוב לעבודה במשך תקופה של עד 90 ימים רצופים.

 

התנאים לפיצוי מביטוח לאומי גם בתאונה שאינה תאונת עבודה

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, בפרק ו' שכותרתו "ביטוח נפגעי תאונות", נקבעו התנאים לתשלום "דמי תאונה" ל"מבוטח" תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל פרישה, שאירעה לו "תאונה" המוגדרת כ"אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה לאבדן כושר התפקוד" (סעיף 150 לחוק).

 

 

 

 

 

 
לראש העמוד ↑