משרד עורך דין

גמלת ניידות

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

 

גמלת ניידות מוענקת לפגועי ברגליים המוגבלים בניידות. הגמלה משולמת מכספי אוצר המדינה מכוח הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי.


במסגרת גמלת הניידות נכללים מספר סוגי הטבות שהמוסד לביטוח לאומי מעניק:

  • הלוואה עומדת לקניית רכב חדש - ההלוואה משמשת למימון המיסים החלים על הרכב.
  • קצבת ניידות חודשית לבעל רכב - להשתתפות בהוצאות השימוש ברכב.
  • קצבת ניידות חודשית למי שאין בבעלותו רכב וגם אם הנו שוהה במוסד- למימון הוצאות הניידות.
  • תוספת קצבה למי שהמרחק מביתו למקום עבודתו וחזרה הינו לפחות 40 ק"מ - להשתתפות בהוצאות הנסיעה הנוספות.
  • הלוואה מקרן הלוואות לקניית רכב חדש - בנוסף להלוואה העומדת המממנת את המיסים.
  • הלוואה לרכישה והתקנה של אביזרים ברכב לאביזרים מיוחדים - הכוונה לרכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכיסא גלגלים, או שניתן לנהוג בו תוך ישיבה בכיסא גלגלים.
  • הלוואה לרכישה והתקנה של מתקן הרמה לכיסא גלגלים לרכב.
  • החזר הוצאות לרכישה והתקנה של אביזרים ברכב פרטי.

משרדנו בעל ניסיון עשיר בייצוג וטיפול משפטי מקצועי ומקיף בנושא הביטוח הלאומי ולשכות הבריאות בכלל ובנושא גמלת הניידות בפרט.

עורכי הדין במשרדנו מטפלים בתביעות מול הביטוח הלאומי החל מהשלב הראשון של מילוי הטפסים ושליחתם על ידנו למוסד לביטוח לאומי ו/או ללשכת הבריאות המחוזית ועד לשלב האחרון, לרבות ייצוג בוועדות רפואיות בלשכות הבריאות המחוזיות.


מאמרים נוספים בנושא:

גובה ההלוואה העומדת לזכאים לקצבת ניידות

ב"ה                                                                                                                                                                                                                        26.5.2014

 

אדם שנבדק ע"י הוועדה הרפואית מטעם משרד הבריאות לבחינת מוגבלותו בניידות, ונקבע כי הינו בעל שיעור של לפחות 40% מוגבלות בניידות, יהא זכאי בתנאים מסוימים להלוואה עומדת מטעם המוסד לביטוח לאומי, לשם רכישת רכב כלשהו, לצורך התניידותו.

 

 

חישוב אחוזי נכות על פי הסכם הניידות

מאמר זה יעסוק בשאלה כיצד יקבע אחוז המוגבלות בניידות במקרה בו קיימים מס' ליקויים המופיעים ברשימת הליקויים - האם באופן משוקלל או סכום של כל הנכויות?

 

ביטול החלטת המוסד לביטוח לאומי לשלילת קצבת ניידות והטבות נלוות באופן רטרואקטיבי

 

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בבל' (חי') 2799-07 זידאן בסאם נגד המוסד לביטוח לאומי מתאריך 12/12/2011, קבע כי החלטת המוסד לבטוח לאומי לביטול קצבת ניידות ודרישתו להשבת הכספים וכן השבת ההלוואות אשר ניתנו למבוטח מכוח הסכם הניידות, לא הייתה כדין.

 

 

קצבת ניידות - סכומי קצבאות לחסרי רכב

מוגבל בניידות חסר רכב יהא זכאי לקצבה בסכום השווה לקצבת ניידות המשולמת למוגבל בניידות בעל רישיון נהיגה בר-תוקף, משתכר, אשר נקבעה לו דרגת מוגבלות בניידות בשיעור 100% ורכבו בעל נפח מנוע של עד 1,800 סמ"ק.

סכום הקצבה שתשולם לו הינו : 2,049 ש"ח. 
 

קצבת ניידות חודשית - סכומי קצבאות לבעלי רכב

א. למוגבלים בניידות בעלי רישיון נהיגה בר-תוקף

 

רשימת הליקויים בניידות

לפניך רשימת הליקויים בניידות. הרשימה הינה סגורה בהתאם לפגימות המופיעות להלן:

 

תנאי הזכאות לגמלת ניידות

מי זכאי לגמלת ניידות?


הסכם הניידות מגדיר מיהו "מוגבל בניידות":

"מוגבל בניידות" ייחשב למי שהנו תושב ישראל הנמצא בישראל ועונה על שני התנאים הבאים:

 

הקשר שבין זכאות לגמלת שירותים מיוחדים וגמלת ניידות


השאלה היא האם ניתן לקבל גמלת ניידות וגמלת שירותים מיוחדים גם יחד?

 

 
לראש העמוד ↑