משרד עורך דין

גמלה לילד נכה

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

מהי גמלה לילד הנכה?

 

גמלה לילד נכה משולמת לילדים בגילאים שבין 91 ימים ל-18 שנים בהתאם לליקויים השונים ומידת תלותם בזולת, כאשר במקרים מסוימים תשולם הגמלה גם מיום היוולדו של הילד, כפי שיפורט בהמשך.

מי זכאי לגמלה?

  • ילד בן 91 ימים עד 3 שנים הסובל מעיכוב התפתחותי חמור, הוא אינו מבצע את רוב הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו שבני גילו מסוגלים לבצען.

  • ילד בן 91 ימים עד גיל 18 הזקוק להשגחה מתמדת, קיים סיכון ברור ומיידי לחייו, ויש צורך בפעילות והשגחה צמודה ומתמדת לצורך מניעת סיכון לו ולסביבתו.

  • ילד בן 3 עד  גיל 18 התלוי בעזרת הזולת הרבה יותר מבני גילו, הוא זקוק לעזרה בביצוע פעולות היומיום הרבה יותר מהרגיל אצל בני גילו. פעולות היומיום כוללות: לבישה, אכילה, רחצה, שליטה על ההפרשות וניידות בתוך הבית. כמו כן ייבדק הצורך בהשגחה קבועה כתוצאה מליקוי של הילד, ממחלה או מהבנה לקויה של הילד בדבר גורמי סיכון מיידי.

  • ילד בעל ליקוי מיוחד הכולל אחד מאלה:

 

- תסמונת דאון (מהלידה ועד גיל 18).
- ירידה בשמיעה (מהלידה ועד גיל 18) של לפחות 45 דציבלים בתדירויות הדיבור בכל אחת מהאוזניים ללא תיקון.
- ירידה בראייה (מ-91 ימים עד גיל 18), חדות ראייה פחותה מ-3/60 בכל אחת מהעיניים או שדה ראייה של פחות מ-20 מעלות בכל אחת משתי העיניים, והכל עם תיקון.
- פסיכוזה, אוטיזם או דומיהם (מ-91 ימים עד גיל 18).

  • ילד בן 91 ימים עד גיל 18 הזקוק לטיפול רפואי מיוחד בשל מחלה כרונית קשה, בתדירות שנקבעה בתקנות.

רשימת הטיפולים ותדירותם:

 

1. ילד הזקוק אחת לחודש לפחות, לעירוי דם, מוצרי דם, תחליפי דם או תכשירים נוגדי זיהום.


2. ילד המקבל טיפול קבוע בדיאליזה או הזקוק באופן קבוע (פעמיים ביום לפחות) לצינתור שלפוחית השתן.


3. ילד המקבל טיפול אימונוסופרסיבי קבוע יומיומי לאחר השתלת איבר מח עצם, והכול לתקופה שלא תעלה על שנה ממועד ההשתלה.

 

4. ילד הזקוק אחת לחודש לפחות לעירוי של תכשירים ציטוטוקסיים או המקבל טיפול בקרינה מייננת לפני או אחרי כריתה כירורגית של גידול ממאיר, והכול במשך כל תקופת הטיפול כאמור ובחצי השנה שלאחריה, וכן בתקופה שבה סובל הילד ממחלה משנית קבועה וקשה, שנוצרה, מטיפול כאמור.


5. ילד הזקוק להזנה תוך ורידית או להזנה בזונדה קטיפתית, או שכל האכלה שלו נמשכת שעה אחת לפחות, והכל בשל ליקוי גופני חמור.

6. ילד המקבל טיפול בחמצן ברוב שעות היממה, או שקיימת טרכאוסטומיה.

7. ילד הזקוק באופן קבוע, במשך חצי שנה לפחות, לשלושה מבין אלה:

א. טיפול באינהלציה או במשאפים (פעמיים ביום לפחות).
ב. טיפול יומיומי באנטיביוטיקה או בקרדיוטונים או במשתנים או בנוגדי פרכוסים או באימונוסופרסיה.
ג. פיזיותרפיה יומיומית, בשל ליקוי גופני, לפי הוראת רופא.
ד. מעקב במרפאת מומחים (תת-התמחות מתאימה למחלתו הכרונית של הילד), פעם אחת לפחות, בתקופה האמורה.
ה. אשפוז בבית חולים, בשל ליקוי גופני, למעט אשפוז בחדר מיון. לעניין זה, "אשפוז" - אשפוז במשך 30 ימים לפחות בחצי השנה שקדמה להגשת התביעה ובכל חצי שנה שלאחריה.
ו. החלפת תחבושות וטיפול מקומי פעמיים ביום לפחות, או שימוש בחליפת לחץ כאשר השטח הפגוע הוא חמישית משטח הגוף לפחות.
ז. השגחה מתמדת.

8. ילד הזקוק לטפול והשגחה, בשל שבירת עצמות פתולוגית או בשל דלקות כרוניות קשות בעצמות, שבעטיין חל איסור לבצע טיפול פיזיותרפי או טיפול שיקומי אחר.

9. ילד אשר על פי הוראת רופא, זקוק לבדיקות דם שלא ניתן לבצען בבית, בתכיפות של אחת לשבוע במשך חצי שנה לפחות.

10. ילד אשר מנהל השירותים הרפואיים במוסד או רופא ילדים בכיר, שהמנהל האמור מינהו לעניין זה, קבע כי הוא זקוק לטיפול מיוחד, בשל מחלה או תסמונות נדירות וקשות במידה המטילה עומס כבד ביותר.

חשוב לדעת! ילד העומד ביותר מתנאי זכאות אחד, יהיה זכאי לגמלה אחת בסכום הגבוה מבין הסכומים שהוא זכאי להם.

מהם שיעורי הגמלה?

 

גמלה לילד נכה מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים ומגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול התפתחותי. סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת נכות מלאה ליחיד העומדת כיום על 1,945₪ (החל מ-01.01.2009).
יצוין, כי מקבלי גמלה לילד נכה שאושרה להם גמלה מקסימאלית בהתאם לליקויים, יקבלו תוספת לגמלה בסך 331 ₪ (החל מ-01.01.2009).

 

 

גיל הזכאות בשנים

שיעור הגמלה לילד שאינו לומד ואינו בטיפול התפתחותי

שיעור הגמלה לילד לומד, כולל בטיפול התפתחותי

1. ילד התלוי בעזרת הזולת ילד התלוי לחלוטין*

14-3

1,945 ₪

1945 ₪

18-14

1,945 ₪

2,334 ₪

ילד הזקוק לעזרה רבה

14-3

584 ₪

973 ₪

18-14

584 ₪

1,362 ₪

2. ילד הזקוק להשגחה מתמדת

91 ימים-14

584 ₪

973 ₪

18-14

584 ₪

1,362 ₪

3. ילד עם תסמונת דאון

מהלידה עד גיל 14

584 ₪

973 ₪

18-14

584 ₪

1,362 ₪

4. ילד עם ירידה בשמיעה*

מהלידה עד גיל 18

1,167 ₪

1,945 ₪

5. ילד עם ליקוי ראייה*

91 ימים עד גיל 3

1,167 ₪

1,945 ₪

18-3

1,945 ₪

1,945 ₪

6. ילד עם עיכוב התפתחותי חמור*

91 ימים עד גיל 3

1,167 ₪

1,945 ₪

7. ילד עם אוטיזם או פסיכוזה*

91 ימים עד גיל 14

1,945 ₪

1,945 ₪

18-14

1,945 ₪

2,334 ₪

8. ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד* (זקוק לעירוי פעם בחודש דיאליזה או צינתור או השתלות)

91 ימים עד גיל 18

1,945 ₪

1,945 ₪

טיפול בתכשירים ציטוטוקסיים הזנה תוך ורידית; טיפול בחמצן, טראכוסטומיה; טיפולים קבועים בתקנות למשך חצי שנה; שבירות עצמות, דלקות כרוניות בעצמות; בדיקות דם מחוץ לבית בתכיפות של פעם בשבוע; תסמונות נדירות וקשות

91 ימים עד גיל 14

1,945 ₪

2,334 ₪

18-14

1,945 ₪

1,945 ₪* זכאות לתוספת גמלה בסך 331 ₪ (החל מ-01.01.2008).

מהם תנאי הזכאות לגמלה?

 

1. הילד הוא ילדו של מבוטח תושב ישראל, או ילדו של מי שהיה מבוטח ונפטר בהיותו תושב ישראל.

ילד עולה חדש שעלה ארצה בלי הוריו יהיה זכאי לגמלה בתנאי שעלה עם אפוטרופוס או בן משפחה אחר שהוא אחיו או אחותו או סבו או סבתו או ילד של כל אחד מאלה.


2. הילד נמצא בישראל. אם הילד נמצא בחו"ל, המוסד לביטוח לאומי ימשיך לשלם בעדו את הגמלה במשך 6 חודשים אם בחודשיים או יותר לפני יציאתו לחו"ל היה זכאי לגמלה. אם הילד יצא לחו"ל לצורך טיפול רפואי או לשליחות הוריו בחו"ל מטעם מעסיק ישראלי, המוסד לביטוח לאומי רשאי על פי שיקול דעתו להמשיך לשלם גמלת נכות עד 24 חודשים.

3. הילד אינו מוחזק במשפחה אומנת או במוסד. הכוונה לתנאי פנימייה שנותנים בו שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום. ילד המוחזק במוסד והוריו נושאים בכל הוצאות אחזקתו במוסד יהיה זכאי לגמלה.


4. ילד המקבל גמלת ניידות יהיה זכאי לגמלת ילד נכה רק אם מוגבל בניידות בשיעור של 80% לפחות, או שהוא זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים.

מהי תקופת הזכאות לגמלה?

 

גמלה לילד נכה משולמת מהחודש בו הוגשה התביעה, אולם המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם גם בעד התקופה שקדמה להגשת התביעה, אם על פי המסמכים הרפואיים שהוגשו התקיימו התנאים הבאים המזכים בגמלה:

עבור ילד הסובל מעיכוב התפתחותי- ניתן לשלם גמלה לכל היותר בעד 6 חודשים שקדמו להגשת התביעה.

עבור ילד התלוי בעזרת הזולת או הזקוק להשגחה מתמדת או זקוק לטיפול רפואי מיוחד, וכן עבור ילד עם ליקוי רפואי מיוחד שהוא תסמונת דאון, ירידה בשמיעה, ליקוי ראייה, אוטיזם או פסיכוזה ודומיהם- ניתן לשלם גמלה לכל היותר בעד 12 חודשים רטרואקטיבית לתקופה שקדמה להגשת התביעה.


כיצד מגישים תביעה לגמלת ילד נכה?

התביעה לגמלה תוגש על ידי ההורה שהילד נמצא עמו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורי הילד, ואם אינו נמצא אם הוריו, תוגש התביעה ע"י האפוטרופוס של הילד או מי שמחזיק בו בפועל.

בעת הגשת התביעה יש להציג את המסמכים הבאים:

1. תעודת זהות של התובע.
2. תעודת הזהות של הורי הילד שבה רשום הילד.
3. תעודת הזהות או תלוש הרישום של הילד.

אל התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

1. תעודות רפואיות וסיכומי מחלה הכוללים מועדי תחילת המחלה והטיפולים ב-4 השנים האחרונות.


2. אישור לימודים המצורף לתביעה לאחר שימולא ויוחתם ע"י מנהלת בית הספר או גן הילדים.

3. לילד עד גיל 6, אישור על "טיפול התפתחותי" ממנהל המכון שבו ניתן הטיפול.

4. מספר חשבון בנק (עו"ש) המתנהל על שם התובע או על שם אפוטרופסו. יש לצרף מסמך רשמי של הבנק המאשר את פרטי החשבון או המחאה ריקה עליה רשום "מבוטל".

כמו כן, בעת הגשת התביעה יש לשים לב לפרטים הבאים:

משפחה שבה שני ילדים נכים או יותר תהיה זכאית לגמלה לילד נכה בשיעור מוגדל בעד כל אחד מהילדים. התוספת לכל ילד תהיה בשיעור 50% מהשיעור המגיע.


משפחה שבה שני ילדים נכים המקבלת גמלה לילד נכה בעד ילד אחד בלבד, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל אם הילד השני אינו זכאי לגמלה מהסיבות הבאות:

1. הוא שוהה במוסד או בסידור אחר מחוץ לבית.
2. הוא מעל גיל 18, ושולמה בעדו גמלה עד הגיעו לגיל 18.

הגשת תביעה חוזרת


ניתן להגיש תביעה חוזרת עבור ילד שתביעתו הקודמת נדחתה, או עבור ילד המקבל גמלה חלקית, לאחר 6 חודשים ממועד הדחייה או ההודעה על הגמלה.
כמו כן, התובע יוכל לבקש דיון מחדש בתביעה בכל זמן, בתנאי שימציא אישור רפואי על החמרה במצב הילד. אם לדעת המוסד לביטוח לאומי נוצרו עובדות חדשות שיש בהן כדי להגדיל את שיעור הגמלה, הבקשה תידון גם אם לא עברו 6 חודשים מיום ההחלטה הקודמת.

ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי

  • ניתן להגיש ערר לוועדת העררים לילד נכה אם התביעה נדחתה עקב אחת מאלה: לא אושרה גמלה, אושרה גמלה חלקית או לא אושר תשלום רטרואקטיבי בעד התקופה המרבית.
  • החלטת ועדת העררים היא סופית, וניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה תוך 30 יום מקבלת ההחלטה בשאלות חוק או תקנות בלבד.

  • ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה תוך 6 חודשים מיום קבלת ההחלטה, אם התביעה נדחתה עקב שאלות חוק, כגון: ההורה אינו מבוטח בביטוח לאומי, הילד אינו נמצא בישראל, הילד נמצא במוסד או אצל משפחה אומנת וכיו"ב.

  • על החלטת בית הדין האזורי לעבודה ניתן להגיש ערר לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מקבלת החלטת בית הדין האזורי לעבודה.

מאמרים נוספים בנושא:

ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד

בית הדין האזורי לעבודה קיבל ערעור של ילדה כנגד החלטת הועדה לעררים לילד נכה, אשר דחתה את ערעורה לקבלת גמלת ילד נכה, בנימוק כי היא אינה עונה על דרישות החוק המזכה בגמלה, ותיקה של המערערת הוחזר לועדה לבחינת עניינה מחדש בהתאם לפסק הדין.

 

תביעה לגמלת ילד נכה השוהה במוסד

19.2.2011


מאמר זה יעסוק בדחייתה של תביעה שהוגשה על ידי אמו של ילד נכה כנגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת ילד נכה, בנימוק כי הואיל והילד שוהה בפנימיה הממומנת על ידי גוף ציבורי, הרי שעל פי החוק אינו זכאי לקבלת גמלה.

 

מהו המועד לערעור על החלטת הביטוח הלאומי בעניין גמלת ילד נכה

19.2.2011


בקשה לפסק דין הצהרתי כי המערער זכאי לתשלום גמלת ילד נכה בשיעור 100% מגיל 90 יום [בל (ת"א) 5427/02, אלטר נ' המוסד לביטוח לאומי].

 

המערער נולד ביום 2.1.1996 והוא סובל מהפרעה אוטיסטית. מחלת האוטיזם מקנה זכאות אוטומטית לגמלת ילד נכה מגיל 60 יום ואילך, וזאת ללא צורך בבדיקת התפתחותו ו/או בבדיקה רפואית רטרואקטיבית.

 

הזכאות לקבלת גמלת ילד נכה קמה גם כשההורים בחו"ל למטרה מוצדקת

 

ביתם של הורים השוהים בחו"ל לצורך שליחות לוקה בלוקמיה במהלך שליחות ההורים בחו"ל. המוסד לביטוח לאומי משלם להוריה 'גמלת ילד נכה' אך ורק עם שובם לארץ. האם מגיעה להורים ולילדה גמלת ילד נכה בהתייחס לתקופה בה שהתה המשפחה בחו"ל בשליחות המדינה? שאלה זו נדונה בבל (ת"א) 2444/05 אלקובי אלי נ' המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום: 10.05.06).

 

זכאות ילד בעל צרכים מיוחדים לשירותים בביתו לפי חוק חינוך מיוחד


בעת"מ 34429-12-09 ג' ואחרים נגד משרד החינוך והתרבות ועיריית חדרה בבית משפט המחוזי בחיפה, נדונה עתירה שעניינה, זכאות ילד בעל צרכים מיוחדים לפי חוק חינוך מיוחד, שהוא גם ילד חולה לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים, לכל השירותים הניתנים לפי חוק חינוך מיוחד, בביתו, חרף היעדרן של תקנות המסדירות עניין זה.

 
לראש העמוד ↑