משרד עורך דין

ביטוח מחלות קשות

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

ביטוח מחלות קשות הינו ביטוח אשר במסגרתו ניתן פיצוי כספי חד פעמי ע"פ סכום ביטוח שהוסכם מראש, במקרה של מחלות או אירועים רפואיים חמורים שאירעו למבוטח, המנויים בפוליסת הביטוח. ביטוח זה בא לענות על הצורך הכספי בכיסוי הוצאות רפואיות או הוצאות אחרות שנגרמו עקב מצבו הרפואי של המבוטח.

כיסוי הפוליסות

מרבית פוליסות הביטוח מכסות מחלות כגון סרטן מסוגים מסוימים, התקפי לב קשים, איידס (כתוצאה מעירוי דם נגוע), אלצהיימר, פרקינסון, אובדן גפיים ועוד כיו"ב.
בביטוח מחלות קשות קיימת בדרך כלל "תקופת אכשרה" בת מספר שבועות או חודשים, הקובעת כי רק בחלוף תקופה זו נכנס הכיסוי הביטוחי לתוקף.
הפרמיה לביטוח מחלות קשות אינה אחידה לכל המבוטחים, והיא נקבעת בהתאם למספר פרמטרים המאפיינים את המבוטח, כגון: גיל, מצב בריאותי, מעשן או לא מעשן וכיו"ב.

קשיים מול חברות הביטוח

לכאורה, חברות הביטוח מבטיחות למבוטחיהם יציבות כלכלית בזמנים הקשים ביותר בעת התגלות מחלה קשה, אולם במקרים רבים, ברגע האמת, במקום לרכז את עיקר המאבק וההתמודדות עם המחלה הקשה, מוצאים עצמם המבוטחים נלחמים על זכויותיהם הכספיות מול חברות הביטוח, אשר מנסות בדרך זו או אחרת להתחמק מתשלום.

סיוע של עורך דין מנוסה

על כן, באם חברת הביטוח דחתה את תביעתך לתשלום תגמולי הביטוח, מומלץ לך לפנות לעורך דין מנוסה ובקיא בתחום הביטוח ובנבכי הפוליסות על הגדרותיהן השונות, על מנת שזה יבטיח את קיום מלוא זכויותיך.

 

במידה ותהיה מעוניין, תוכל לפנות למשרדנו לתיאום פגישת ייעוץ ונשמח לסייע לך!

מאמרים נוספים בנושא:

ביטוח מחלות קשות – הנחיות המפקח על הביטוח

8.5.2014

 

במסגרת חוזר ביטוח 2013-1-6 פרסם המפקח על הביטוח את הנחיותיו כלפי חברות הביטוח המבטחות, לגבי אופן עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות.

 

קבילותו של כתב ויתור בביטוח מחלות קשות – האם נדרשת ידיעה בפועל?

 

22.5.2014

 

 

התובע היה מבוטח בפוליסת ביטוח חיים אותה הנפיקה הנתבעת, חברת איי.דיי.איי חברה לביטוח בע"מ. בין יתר הכיסויים שנכללו בפוליסת ביטוח החיים אותה רכש התובע, נכלל כיסוי בגין "מחלה קשה", כאשר בעת רכישת הפוליסה הובטח לתובע על ידי נציג הנתבעת, כי הפוליסה אותה הוא רוכש תהיה זהה לפוליסה שהייתה לו עד לאותו מועד, ואשר הונפקה לו על ידי חברת הביטוח "מגדל".

 

למרות אי הגילוי חברת הביטוח תשלם

בית משפט השלום בחדרה קיבל תביעה של מבוטח כנגד חברת ביטוח, וחייב את חברת הביטוח לשלם למבוטח, וזאת חרף העובדה שעדותו הייתה בלתי אמינה.

 

הרחבת נימוקי דחייה על ידי חברת ביטוח

 

בת.א (ת"א) 54649-05-11 ליאור דהן נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ, דן בית המשפט בבקשה להוצאת חוות דעת מומחה מתיק בית המשפט שהוגשה מטעם חברת הביטוח, בטענה כי חרגה מנימוקי הדחייה, כפי שהועלו במכתב הדחייה הראשוני.

 

ביטול סייג המרוקן מתוכן את הכיסוי הביטוחי בפוליסה

3.8.2011

 

בפס"ד ת"א 2701-06 תמר פרנקו נ' איילון חברה לביטוח בע"מ חייב ביהמ"ש את חברת הביטוח בתשלום פיצויים על פי פוליסה לביטוח מחלות קטלניות, למרות טענת חברת הביטוח לפטור מתשלום פיצויי עקב קיומו של סייג בפוליסה.

 

 

הקף חובת הגילוי של חברת ביטוח במסגרת ביטוח קבוצתי

בית משפט השלום בת"א( יר') כהן שלמה נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ, דן בהיקף חובת הגילוי של חברת ביטוח במסגרת ביטוח קבוצתי. במקרה הנדון, היה התובע מבוטח אצל חברת הביטוח בחוזה ביטוח קבוצתי לביטוח מחלות קשות של עובדי בית חולים הדסה ולימים, חלה בסרטן.

 

אי גילוי בביטוח מחלות קשות

בית משפט השלום בת"א (ראשון לציון) מלול יניב נגד כלל חברה לביטוח בע"מ, דן בסוגיית אי גילוי מידע רפואי מהותי בביטוח מחלות קשות. במקרה הנדון, אובחן התובע כסובל ממחלת טרשת נפוצה ופנה אל חברת הביטוח בה היה מבוטח, בדרישה לקבלת תגמולי הביטוח.
 

גידול שפיר בקרום המוח האם נכלל במסגרת הכיסוי הביטוחי למחלות קשות

בית המשפט בת"א (חי) 2701/06 תמר פרנקו נגד איילון חברה לביטוח, דן בשאלה האם גידול שפיר בקרום המוח הנו "מחלה קשה" בהתאם לתנאי והגדרת הפוליסה.

 

איסור העלאת נימוקים לדחייה לאחר הודעת המבטחת על דחיית הבקשה


עובדות המקרה

מר נעים קודחה, ביטח עצמו בביטוח מחלות קשות בחברת "מנורה". הרציונל של הביטוח הנ"ל, בעת גילוי המחלה, בהתאם לרשימת המחלות  בפוליסה, חברת הביטוח משלמת את הסכום הנקוב.

 

 
לראש העמוד ↑