משרד עורך דין

תביעה לגמלת סיעוד

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

חוק ביטוח סיעוד מקנה למבוטחים זכאים שהנם גברים ונשים אשר הגיעו לגיל פרישה, גרים בביתם ונזקקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום גמלת סיעוד. פעולות יום יום כוללות, בין היתר: אכילה, לבישה, רחצה, שליטה בהפרשות, ניידות בתוך הבית וכיו"ב. גמלת סיעוד ניתנת כמו כן לקשישים הזקוקים להשגחה בביתם למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.

גמלת סיעוד הנה גמלת שירותים ולא גמלה בכסף. גמלת הסיעוד כוללת סיוע לזכאי הגמלה בביצוע פעולות היומיום ובניהול משק הבית וכן מקנה שירותי סיעוד המקלים על משפחתו של הזכאי בטיפול ובהשגחה עליו.

מהו גיל הפרישה המוגדר בחוק?

החוק מבחין בין גיל פרישה לגברים לבין גיל פרישה לנשים, בהתאם לתאריך לידתם:

גיל פרישה לגברים:

תאריך לידה גיל הפרישה
מתאריך עד תאריך
- 6/1939 65
7/1939 8/1939 65 ו-4 חודשים
9/1939 4/1940 65 ו-8 חודשים
5/1940 12/1940 66
1/1941 8/1941 66 ו-4 חודשים
9/1941 4/1942 66 ו-8 חודשים
5/1942 ואילך 67

 

גיל פרישה לנשים:

תאריך לידה גיל הפרישה
מתאריך עד תאריך
- 6/1944 60
7/1944 8/1944 60 ו-4 חודשים
9/1944 4/1945 60 ו-8 חודשים
5/1945 12/1945 61
1/1946 8/1946 61 ו-4 חודשים
9/1946 4/1947 61 ו-8 חודשים
5/1947 12/1949 62
1/1950 8/1950 62 ו-4 חודשים
9/1950 4/1951 62 ו-8 חודשים
5/1951 12/1951 63
1/1952 8/1952 63 ו-4 חודשים
9/1953 4/1953 63 ו-8 חודשים
5/1953 ואילך 64

 

מי זכאי לגמלת סיעוד?

 • תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.
 • גר בקהילה ולא במוסד.
 • יחיד או זוג שהכנסותיהם אינן עולות על הסכומים הבאים:
סכום ההכנסה סכום הגמלה
יחיד עד 7,928 ש"ח (החל מ-1.1.2009) גמלת סיעוד מלאה
יחיד מעל 7,928 ש"ח עד 11,892 ש"ח (החל מ-1.1.2009) גמלת סיעוד מופחתת בשיעור 50%
זוג עד 11,892 ש"ח (החל מ-1.1.2009) גמלת סיעוד מלאה
זוג מעל 11,495 ש"ח עד 17,243 ש"ח (החל מ-1.1.2009) גמלת סיעוד מופחתת בשיעור 50%

 

 • המבוטח אינו מקבל קצבה לשירותים מהמוסד לביטוח לאומי (קצבה מיוחדת לנכה עבודה או לנכה כללי), ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה, שאם כן עליו לבחור בינה לבין גמלת הסיעוד.
 • המבוטח נזקק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היומיום (לבישה, רחצה, אכילה, שליטה בהפרשות, ניידות בתוך הבית וכיו"ב) או זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו. את מידת תלותו של המבוטח בעזרת הזולת ומידת ההשגחה לה הוא זקוק, יקבע המוסד לביטוח לאומי על פי בדיקה של איש מקצוע כגון אחות, רופא וכיו"ב.

מהם שיעורי הגמלת סיעוד להם זכאי המבוטח?

שיעור גמלת הסיעוד נקבע לפי מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת או לפי מידת ההשגחה לה הוא זקוק.

החוק קובע 3 רמות לשיעורי הגמלת סיעוד:

 1. רמה א': מי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היומיום ובכל שעות היממה, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה מתמדת, זכאי לגמלת סיעוד מלאה בשווי של 18 שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 9 שעות טיפול שבועיות למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות בשיעור 50%.
 2. רמה ב': מי שנמצא תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היומיום ברוב שעות היממה, זכאי לגמלת סיעוד בשווי של 16 שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 8 שעות טיפול שבועיות למי שזכאי לגמלתסיעוד מופחתת עקב הכנסות בשיעור 50%.
 3. רמה ג': מי שנמצא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היומיום, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה, זכאי לגמלת סיעוד בשווי של 9.75 שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 5 שעות טיפול שבועיות למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות בשיעור 50%.

מהם השירותים הניתנים במסגרת גמלת סיעוד?


מי שנמצא זכאי לגמלת סיעוד יקבל שירותים המעניקים לו עזרה ישירה בביצוע פעולות היומיום ובניהול משק הבית, ומקלים על משפחתו בטיפול ובהשגחה עליו, והנם כוללים:

 • עזרת מטפלת בבית המבוטח
 • טיפול במרכז יום לקשישים
 • אספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים
 • משדר מצוקה
 • שירותי מכבסה

כיצד מגישים תביעה לגמלת סיעד ?

על המבוטח למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד ולמסור אותו בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב לאזור מגוריו.

 

התובע נדרש לצרף לתביעתו את האישורים הבאים

 1. אישור מרופא מטפל אשר נדרש למלא את התעודה הרפואית בסוף טופס התביעה.
 2. אישורי הכנסות של המבוטח ושל בן/בת זוגו מכל המקורות: יש לצרף אישורים על הכנסה ל-3 חודשים אחרונים לפני הגשת התביעה.
 3. במידה והמבוטח מתגורר בבית אבות או מוסד, על בית האבות או המוסד למלא אישור הנמצא בטופס התביעה.

כיצד נקבעת הזכאות לגמלת סיעוד?

 • לשם קביעת הזכאות נבדק תחילה אם התובע עונה על ארבעת התנאים הראשונים הקובעים את זכאותו לגמלה.
 • כמו כן, נבדקים אישורים שונים שהתובע נדרש לצרף לטופס התביעה.
 • נערכת בדיקה של התפקוד על ידי מעריך/ה מקצועי (אחות, פיזיוטרפיסט ועוד) המבקר בבית התובע תוך כשבועיים מיום הגשת התביעה. המעריך יראיין את הזקן ובני ביתו במקום מגוריו ויבקש הדגמה של ביצוע פעולות היומיום.
 • הזכאות נקבעת על סמך כל הנתונים שהצטברו, כולל הערכת המעריך. על פי תוצאות הבדיקה של המעריך יחליט המוסד לביטוח לאומי אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד, יקבע את שיעור גמלת הסיעוד שהוא זכאי לה ואת תקופת הזכאות.
 • הזכאות לגמלת סיעוד אינה נקבעת לצמיתות, ומזמן לזמן יבדוק המוסד לביטוח לאומי את מצבו של המבוטח, את זכותו להוסיף ולקבל גמלת סיעוד ואת שיעור הגמלה המגיעה לו. אם החמיר מצבו של המבוטח, הוא ומשפחתו רשאים לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולבקש בדיקה מחודשת.
 • פרק הזמן המקסימלי עד סיום תהליך הטיפול בתביעה הוא כ-60 יום.

כיצד נקבעים שירותי הסיעוד?

ועדה מקומית שבראשה עומדים עובד סוציאלי, אחות ועובד המוסד לביטוח לאומי קובעים אילו שירותים יינתנו לזכאי לגמלת סיעוד ומי ייתן לו אותם, וזאת בהתאם לשיעור הגמלה שקבע המוסד לביטוח לאומי ועל פי חוות דעתם של העובדים המקצועיים המטפלים במבוטח (העובד הסוציאלי והאחות).
על מנת לבדוק מהם שירותי הסיעוד המתאימים למבוטח ולבני משפחתו ומי יטפל בו, יבקרו בביתו עובד סוציאלי מטעם שירותי הרווחה במקום או אחות קופת חולים.
את שירותי הסיעוד יספקו חברות וארגונים שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כנותני שירותים.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי ועל החלטת הועדה המקומית

 • על החלטת המוסד לביטוח לאומי בדבר הזכאות לגמלת סיעוד ושיעור הגמלה ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה תוך 6 חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי על ההחלטה.
 • על החלטת הועדה המקומית המקצועית לענייני הסיעוד בדבר השירותים ונותניהם ניתן להגיש ערר בפני ועדה לעררים בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב לאזור מגורי העורר, בתוך 60 יום מיום קבלת ההודעה הכתובה על ההחלטה.
מאמרים נוספים בנושא:

כיצד לבחור מטפלת סיעודית מתאימה?

למרות שטיפול סיעודי יכול מאד לעזור, לא כל אדם זכאי לקבל אותו. אם עשיתם את המחקר וגיליתם כי אתם מברי המזל הזכאים (בעלי גמול סיעודי, ביטוח משלים, הפעלתם את הביטוח הסיעודי שלכם וכדומה) כל שעליכם לעשות עכשיו הוא לבחור את המטפל הנכון עבורכם ולצאת לדרך חדשה של החלמה.

 

מהם תנאי הזכאות למטפל זר בביטוח לאומי?

מאמר זה סוקר בקצרה את תנאי הזכאות למטפל זר בענף הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי, בהתאם לגיל המבוטח וקריטריונים נוספים.

 

האם דמי שכירות מהווים "הכנסה" לצורך זכאות לגימלת סיעוד

האם קיים מבחן הכנסות לקבלת גמלת סיעוד, ובמידה וכן, מה תיחשב כהכנסה?

 

גמלת סיעוד בכסף

 

על פי תיקון בחוק גמלת סיעוד, זכאי לגמלת סיעוד, יוכל בתנאים מסוימים, לבחור אם לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ולהעסיק את המטפל באופן בלעדי, ללא תיווך של חברת סיעוד, או להמשיך את ההסדר הקיים כיום, בו גם חברת הסיעוד וגם מקבל הגמלה מעסיקים את המטפל. אפשרות זו, ניתנת על פי התיקון לחוק, במסגרת ניסוי שנעשה בתשעה סניפים והם: נהריה, טבריה, רמת גן, בני ברק, ירושלים, אשדוד, אשקלון, חולון ונתניה וזאת עד לתאריך 31/12/2012.

 

 

מהם המבחנים ל"תלות המבוטח" לעניין גמלת סיעוד?

18.2.2011

 

מאמר זה יעסוק בשאלה מהם המבחנים להגדרת "תלות המבוטח" אשר מופיעה בחוק הביטוח הלאומי בפרק של גמל סיעוד, וכיצד בית הדין בחן זאת במקרה הספציפי?

 

 

כיצד בוחן בית הדין את קביעת פקיד התביעות?

18.2.2011

 

התובע, מר ישי מרדכי, יליד 1924, הגיש בחודש 3/08 תביעה לקבלת גמלת סיעוד בביטוח לאומי. לתובע נעשה דו"ח הערכת תלות ביום 31.3.08 שבהסתמך על ממצאיו, לפיהם נקבע כי התובע עצמאי בכל פעולות היום יום, ולפיכך נדחתה תביעתו לגמלת סיעוד בהתאם לסעיף 224 לחוק. על החלטה זו הוגשה תביעה לבית הדין לעבודה [בל (י-ם) 10808/08, מרדכי נ' המוסד לביטוח לאומי].

 

 

זכאות לגמלת סיעוד מביטוח לאומי

ערעור על החלטת ביה"ד האיזורי, בה נקבע כי אין מקום להתערב בהחלטת פקיד התביעות לפיה אין המערערת תלויה במידה רבה בעזרת הזולת בביצוע רוב פעולות היום יום, ולפיכך איננה זכאית עוד לגמלת סיעוד [עבל (ארצי) 1165/04, סילביה בן דוד נ' המוסד לביטוח לאומי].

 

 

מהו מבחן ה- ADL לעניין גמלת סיעוד?

כלי ה-ADL הוא למעשה מבחן תלות שעורכת אחות בריאות הציבור נוסף על מבחן האמצעים. מבחן התלות מורכב משלושה מרכיבים אלה:

 

 

מה הן פעולות יום יום לעניין גמלת סיעוד מביטוח לאומי?


עניינו של הערעור [עב"ל 50358/97, עיזבון המנוחה חנה ליבוביץ ז"ל נ' המוסד לביטוח לאומי, הוא בפרשנות המונח "פעולות יום יום", כמשמעו בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי.

 

 

קבלת גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים מחברת הסיעוד למי שמעסיק מטפל צמוד


בימים אלה, המוסד לביטוח לאומי עורך ניסוי, לפיו יוכל מקבל גמלת סיעוד, המעסיק מטפל צמוד, לקבל את גימלת הסיעוד בכסף לחשבון הבנק שלו, ולהעסיק את המטפל באופן בלעדי, ללא תיווך של חברת סיעוד.

 
לראש העמוד ↑