משרד עורך דין

תביעות ביטוח חיים

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

משרדנו בעל ניסיון עשיר בניהול וייצוג בתביעות ביטוח חיים. כבעל ניסיון רב בתחום הביטוח מכל היבטיו, ולאחר מילוי תפקידים בכירים במשך שנים רבות בהם שימש עורך דין דוד סער בענף הביטוח בכלל ובביטוח חיים בפרט, מיטיב עורך דין סער להבין את הבעייתיות והמורכבות העומדת בפני מבוטח בבואו לממש זכויותיו מול חברות הביטוח ומציע ללקוחותיו את הדרכים הנכונות והיעילות למימוש זכויותיהם, תוך שילוב של ניסיון וידע נרחב בתחום הביטוח, לרבות בענף ביטוח חיים.

מהו ביטוח חיים?

מטרתו הבסיסית של ביטוח חיים היא להגן על היקרים לנו מפני קשיים כלכליים במקרי מוות, נכויות או מחלות קשות של המפרנס העיקרי- המבוטח, הגורמים לשינויים קיצוניים באורח חיי המשפחה ופוגעים בהכנסותיה.

קיימים סוגים שונים של ביטוחי חיים המשלבים גם מרכיבי חיסכון ומטרתם, בין היתר, הנה שימור רמת החיים גם לאחר יציאה לגמלאות.

ביטוח חיים הנו חוזה בין בעל הפוליסה- המבוטח לבין חברת הביטוח המבטחת, במסגרתו חברת הביטוח מסכימה לשלם למוטבים שנקבעו בפוליסה סכום כסף במקרה של פטירת בעל הפוליסה.

סוגי פוליסות ביטוח

קיימים סוגים שונים של פוליסות הכוללים מרכיב של ביטוח חיים. פוליסות ביטוח משכנתאות הן ברובן פוליסות ביטוח חיים המיועדות להבטיח את פירעון מלוא יתרת ההלוואה במועד פטירת המבוטח. במרבית המקרים המוטב בפוליסות מסוג זה הנו הגוף שהעניק את ההלוואה- וברובם הבנקים.
פוליסות ביטוח מנהלים כוללות בדרך כלל מרכיבי חסכון, ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.
סוגים נוספים של ביטוחי חיים הם ביטוחי בריאות למיניהם, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח נכות, ביטוח סיעודי וכיו"ב.

האם קיימת תקרה לסכום הפיצויים?

בביטוח חיים אין גבול לקביעת סכום הפיצויים והדבר תלוי בנכונות המבוטח לשלם את עלות הביטוח ובהסכמת חברת הביטוח למכור את הביטוח בסכום המבוקש.

חשוב לדעת! ניתן לרכוש מספר פוליסות ביטוח חיים בחברות ביטוח שונות, ובמקרה של מוות או נכות ישולמו הסכומים שנקבעו על פי כל הפוליסות שנרכשו במצטבר.

 

סירובן של חברות הביטוח לשלם פיצויים בקרות מקרה הביטוח

הדרך לקבלת פיצויים וקצבאות מחברות הביטוח מתחילה בהמצאת הפוליסה. רוב המשפחות שאיבדו את יקיריהן אינן מודעות לקיומו של ביטוח חיים שהותיר אחריו המנוח. לכן, יש לערוך חיפוש מקיף במסמכיו של המנוח, שכן ייתכן וקיימים מסמכים המעידים על כך שמנוח היה מבוטח בביטוח חיים או בביטוח מנהלים. כמו כן, מומלץ לפנות למעסיק במקום עבודתו של המנוח, סוכן הביטוח של המשפחה, עורכי דין, רואי חשבון, בנקים במקרה של ביטוח משכנתא וכיו"ב, ולבדוק אם ידוע לכל אחד מגורמים אלו על קיומו של ביטוח חיים או מנהלים שהוצא למנוח.

אם חשבתם כי די בהמצאת פוליסת ביטוח חיים לחברת הביטוח על מנת לקבל את הפיצוי המגיע לכם עקב קרות מקרה הביטוח, הרי שטעות גדולה בידכם!

איך מתחמקות חברות הביטוח מחובתן?

חברות הביטוח דואגות להעלות טענות כאלו ואחרות על מנת להתחמק מתשלום תגמולי הביטוח:

  1. טענות לגבי בטלות חוזה הביטוח- כגון שהפוליסה אינה בתוקף מחמת אי תשלום פרמיות או בעקבות בקשתו של המנוח-המבוטח לבטל את הפוליסה.
  2. טענות לגבי קרות מקרה הביטוח- למשל שלא התרחש אירוע ביטוחי, או שהאירוע שהתרחש לא נופל בגדר האירועים המכוסים בפוליסה.
  3. טענת אי-גילוי- טענה שעולה תכופות על ידי חברות הביטוח, לפיה בעת שהתקבל לביטוח, הסתיר המבוטח פרטים ומידע אודות מצבו הרפואי, שאילו חברת הביטוח היתה מודעת להם, לא היתה מבטחת מלכתחילה את המבוטח.
  4. טענות לגבי חוסר זהירות ואשם תורם של המבוטח, טענות לגבי אי הקטנת נזק וטענות לגבי גרימת האירוע המתכוון.

כמובן שקיימות טענות רבות אחרות הנטענות על ידי חברות הביטוח, לכן כדי לא ליפול במלכודות שטומנות חברות הביטוח, מומלץ לפנות במהרה לקבלת ייעוץ אצל עורך דין ביטוח חיים בקיא ובעל ניסיון בדיני ביטוח, אשר מכיר מקרוב את התחום ואת "הטריקים" של חברות הביטוח, אשר עושות כל שביכולתן על מנת להתחמק מתשלום תגמולי הביטוח.

חשוב לדעת! להבדיל מתביעות נזיקין אשר מתיישנות אחרי תקופה של 7 שנים, תביעות על פי פוליסת ביטוח מתיישנות כבר לאחר תקופה של 3 שנים.

מאמרים נוספים בנושא:

אי זכאות לתגמולי ביטוח לחולה לב מכוח פוליסת ביטוח חיים

בית משפט המחוזי קיבל את ערעורה של חברת הביטוח ודחה את תביעתו של מבוטח לשיפוי בגין הוצאות רפואיות ומחלת רב ממנה סבל.

 

תגמולי ביטוח חיים לאחר פטירת חייב - לנושיו או למוטב?


לא אחת, דנו בתי המשפט השונים בשאלה למי שייכים תגמולי ביטוח חיים של חייב בתיק הוצאה לפועל לאחר פטירתו, במקרה בו הוטל עיקול על כספים אלו על ידי נושיו של החייב לפני הפטירה - למוטב על פי פוליסת ביטוח החיים או לנושיו של החייב?

 

כספי חיסכון בביטוח חיים לאחר פטירת חייב שייכים למוטב

בית משפט השלום בבש"א (ירושלים) 8991/06 כלל חברה לביטוח בע"מ נגד אלכסנדרוביץ רבקה גיטל ואח', מתאריך 16/07/2007 קבע כי כספי חיסכון בפוליסת ביטוח חיים של חייב בתיק הוצאה לפועל לאחר פטירתו, במקרה בו הוטל עיקול על כספים אלו על ידי נושיו של החייב לפני הפטירה – שייכים למוטב על פי פוליסת ביטוח החיים ולא לנושיו של החייב ואין מקום לחלק בין תגמולי ביטוח החיים, לבין אלה שנצברו כחיסכון המשולם למוטבים בעת פטירה.

 

האם עיקול על תגמולי הביטוח גובר על זכות המוטב בפוליסה ?

בע"א (ת"א) 2155/09 תדמיר אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נגד יעל ירון, מתאריך 29/05/11, דן בית המשפט המחוזי בזכאות לכספי ביטוח חיים בפוליסת ביטוח, עליה הוטל עיקול על ידי נושי המבוטח. במקרה דנן, הוטל עיקול כנגד מבוטח בביטוח חיים של חיילים בשירות קבע למקרה מוות בלבד, במסגרת תיק הוצאה לפועל שנפתח נגדו.

 

רשלנות קופת תגמולים בעריכת פוליסות ביטוח קבוצתי לעמיתים

קופת תגמולים חויבה בפיצוי נזקי מבוטח בשל רשלנותה באי דיווח לעמיתיה בדבר העדר רצף ביטוחי בחברת הביטוח בה היו מבוטחים.

 

חובת הגילוי הנאות של מבוטח כלפי המבטח

 

בית המשפט קיבל תביעה של אלמנה בפסק דין ת"א 3507/05 עמית נדלר נ' סהר חברה לביטוח בע"מ ואח' (פורסם בנבו), שהגישה כנגד חברת הביטוח לסילוק יתרות שתי ההלוואות הבלתי נפרעות שלקחו היא ובעלה המנוח בבנק במסגרת פוליסת ביטוח חיים שנעשתה אגב לקיחת משכנתא, וזאת בעקבות מות בעלה כתוצאה מאירוע לב פתאומי.

 

תוצאות אי מסירת פוליסה למבוטח

אין כמעט אחד מאיתנו שאינו מבוטח בפוליסה כזו או אחרת.  אם זה פוליסת ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, ביטוח רכב, דירה, עסק או כל ביטוח אחר.  כידוע, לכל ביטוח כזה מנפיקה חברת הביטוח פוליסה.  

 

טופס ההצטרפות לביטוח (ההצעה) והשפעתה על תביעות עתידיות

הפעולה הראשונית בטרם יצטרף אדם לקהיליית האנשים המבוטחים בביטוח חיים, הינה פגישה עם סוכן למילוי טופס ההצעה, הווה אומר טופס ההצטרפות.

 

כיצד מתמודדים עם טענת "היעדר גילוי" בביטוח חיים, אי כושר עבודה ונכות

קורה לא אחת, שאדם משלם במשך שנים רבות פוליסה לביטוח חיים ואובדן כושר עבודה כמו גם נכות מתאונה,  ובבוא יום פקודה, ולא עלינו, נזקק הוא לכיסויי הפוליסה, או אז חש הוא היטב כמה משענת קנה רצוץ היתה הפוליסה עבורו. 

 

כיצד מתמודדים עם טענת "היעדר גילוי" בביטוח חיים, אי כושר עבודה ונכות- כתבה שנייה בסדרה

בכתבה הקודמת סקרתי בקצרה מאוד את התירוץ השכיח של חברות הביטוח כלפי מבוטחים תובעים והוא: "היעדר הגילוי" כלומר: אי דיווח על מצב רפואי קודם. 

 

ביטוח חיים בהלוואות משכנתא

נושא זה הינו נושא כאוב ורגיש, שכן במקרים רבים נוטלי משכנתאות אינם יודעים לעמוד על זכויותיהם ועקב כך הנזקים הם עצומים.  אדגיש, כי הפעם אתמקד אך ורק בעוולות הנעשות במקרה מות אחד הלווים. 

 

לא קיבלתם הסבר על הביטוח –לחברת הביטוח יש בעיה

ראשית ייאמר כי המציאות היא שונה בתכלית ממה שמתארות חברות הביטוח בבתי משפט בעת תביעה. למה הכוונה, במציאות פוגש סוכן הביטוח את הלקוח וברוב המקרים בעיקר כשמדובר בביטוחי חיים, נכויות, אובדן כושר עבודה ואף בביטוחי רכוש, אין הוא מנדב הסברים ורק מבקש מהלקוח תחתום כאן, תחתום כאן, תחתום כאן וכך מסתיימת פגישה

 

הודעה על ביטול פוליסה לכתובת לא מדוייקת לא תביא לביטולה

חוק חוזה הביטוח מחייב את חברת הביטוח לשלוח מכתבי התראה בטרם ביטול פוליסה וכן מכתב ביטול לאחר ההתראה, בטרם תבטל פוליסה של מבוטח.  אין צורך להכביר מילים מה משמעות ביטול פוליסה מבחינת זכויותיו של המבוטח.  

 

אחריות סוכני ביטוח- תקציר פסק דין ארנון לוי

פס"ד ארנון לוי נ' דני סגמן ומנורה

ת.א. 55819/03 שלום ת"א

בפס"ד מהיחידים מסוגו שניתן בבימ"ש השלום בת"א ע"י כב' השופטת פלינר, נדונה סוגייה חשובה הנוגעת לסוכני ביטוח באשר הם.

 

אמור לי מי חברת הביטוח ואומר לך מה יהיה גורל תביעתך ממנה

הפעם בחרתי להתמקד בעניינים שבפרקטיקה,  כלומר: לא בעניינים משפטיים ספציפיים, אלא דווקא בעניין פרוזאי מאד אך מעשי מאין כמוהו.  

 

האם ניתן לעקל כספי ביטוח חיים המגיעים ליורשים לאחר פטירתו של המבוטח?

מבוטח שהוטלו על פוליסות ביטוח החיים שלו עיקולים, יכול להתנחם שלפחות במקרה פטירה חס וחלילה, לא יפגעו שאיריו.  הפסיקה עושה הבחנה בין כספים שנצברו לחסכון בפוליסה לבין מרכיב הריסק המהווה כיסוי ביטוחי המשולם למוטבים

 

חברת הביטוח לא הזהירה על התיישנות ונקבע שפעלה שלא בתום לב

כידוע, תביעות מול חברות ביטוח מתיישנות כעבור שלוש שנים מיום קרות האירוע. רבים נוטים לטעות ולחשוב שההתיישנות היא כעבור שבע שנים. יש לדעת כי בחלוף הזמן ולאחר ההתיישנות, לא ניתן לחזור ולתבוע את חברת הביטוח גם אם  הצדק עם הלקוח וגם אם ההפסד הכספי הוא רב.

 

אם מפקידים עבורך לפיצויים בביטוח מנהלים – כדאי שתקרא כתבה זו

ביטוח מנהלים מכיל בתוכו זכויות רבות וטובות לעובד, אך יחד עם זאת מכיל הוא מלכודות לא מעטות, שההפסד בגינן יכול להגיע לכסף רב. בכתבה זו אעמוד על הפסד כספי רב שיכול להיגרם לעובד ברכיב פיצויי פיטורים במקרה של עזיבת מקום העבודה.

 

הגדרת עיסוק בטופס הצעה לביטוח חיים ואובדן כושר עבודה

הליך של ביטוח חיים פרטי או ביטוח מנהלים, מתחיל במילוי טפסים. יושב סוכן הביטוח מול הלקוח וממטיר עליו שאלות רבות, החל משאלות פשוטות של גיל, כתובת, מקצוע וכלה בשאלות הנוגעות למצב בריאותו בפרוטרוט. 

 

רשלנות סוכן ביטוח במקרה של אי עדכון מבוטח

חובה על סוכן ביטוח לעדכן מבוטח, בדבר דחיית תביעה לתגמולי ביטוח על ידי חברת הביטוח ובדבר תקופת ההתיישנות, שאם לא כן ובמקרה של התיישנות התביעה כנגד חברת הביטוח, עלול הוא להיות מחויב באופן אישי בתשלום תגמולי הביטוח!!!

 

האם קביעת מוטבים בחוזה ביטוח גוברת על הוראת צוואה מאוחרת?

סעיף 147 לחוק הירושה קובע את הכלל, לפיו כספי קופות גמל וביטוח אינם מהווים חלק מהעיזבון, כלומר הם אינם מתחלקים לפי דיני הירושה, אלא משולמים על פי הוראה שנתן המוריש בחייו לחברת הביטוח או לקופת הגמל, בטופס ההצטרפות או בדרך אחרת.

 

קביעת מוטבים בפוליסה לביטוח חיים תגבר על הוראת צוואה באם לא נשלחה הודעה לחברת הביטוח

פלוני עורך צוואה, לפיה מוריש את כל רכושו לשני ילדיו. לפלוני גם פוליסה לביטוח חיים,  בה המוטבים הם שני ילדיו גם כן. לאחר שנים רבות, הסתכסך פלוני עם אחד הילדים, ובטרם מותו שינה את צוואתו כך שנישל לחלוטין מכל רכושו את אחד הילדים.

 

האם קיים כיסוי ביטוחי כאשר מקרה הביטוח אירע בין מועד חתימת המבוטח על הצעת הביטוח לבין מועד חיתום הה

בית המשפט המחוזי בחיפה בפס"ד עא (חי') 150-08‏ כמיל חכים נגד מנורה ואח' , השיב בחיוב על שאלה זו, וקבע, כי חוזה הביטוח נכנס לתוקפו בטרם אירע מקרה הבטוח, ולפיכך, זכאי המערער לתגמולים על פי הפוליסה.

 

חובת חברות הביטוח למסור מכתב דחייה למבוטחים שאחרת לא תוכלנה להתגונן

חברת ביטוח אשר לא מסרה כלל מכתב דחייה למבוטח, לא תוכל להתגונן למול תביעה, אלא בטענות לגבי גובה הנזק ולגבי עובדות אשר לא יכולה הייתה לדעת במועד הדחייה. כך פסק בית משפט השלום בתל אביב בבש"א 163633/08 אלברט אלבז נגד הראל חברה לביטוח בע"מ.

 

האם הודעת ביטול פוליסה שלא נשלחה במועד הינה בתוקף?

בית המשפט קבע כי מנגנון ביטול הפוליסה מאפשר לצדדי פוליסה לערוך שינויים בהתקשרות ביניהם במהלך כל חיי הפוליסה.
בפסה"ד ת"א  74932-04 הניה בן צדוק, עו"ד נ' הראל חברה לביטוח בע"מ ואח' ( שניתן ביום 13.12.09 , ע"י כבוד השופט אביגיא מבית המשפט השלום בתל אביב) דובר בתובעת שביטחה את דירתה ותכולתה אצל חברת הביטוח באמצעות סוכן ביטוח.

 
לראש העמוד ↑