משרד עורך דין

עורך דין אובדן כושר עבודה

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

אובדן כושר עבודה - מידע כללי

נפגע או חלה אדם ואיבד את כושרו לעבוד, מן הסתם מצב זה יביא לירידה דראסטית בהכנסותיו, עד כדי היעדר הכנסות לחלוטין. במקרה כזה יש לבחון את כל המקורות אשר מהם יוכל הנפגע לקבל סעד כספי, מכח הדין ו/או מכח פנסיה ו/או פוליסה בחברת ביטוח. לא אחת קורה, כי נפגע כזה אינו מודע לזכויותיו ועקב כך נמנעת ממנו הכנסה אשר תסייע לו להמשיך את שגרת חייו במינימום זעזועים. יתרה מכך, גם אם מודע הוא לזכויותיו, פעמים ניתן לראות כי אינו יודע לתבוע זאת בצורה מקצועית וחלקה ללא חכוכים, דבר אשר תוצאתו במקרים רבים קבלת זכות כספית מופחתת בעוד שאילו היה נעזר בגורם מקצועי כגון עורך דין תביעות ביטוח, קרוב לוודאי שהיה נמנע ממנו כאב ראש מיותר וזכויותיו היו מתקבלות במלואן.

כידוע, חברות הביטוח הינן מוסדות לכוונת רווח, וככאלו, הן אינן ממהרות לאשר תביעות שמוגשות על ידי מבוטחיהן. לכן לא ייפלאו המבוטחים כי לא פעם תגובת חברות הביטוח לתביעות המוגשות על ידם, הנה קשיחה ובלתי מתפשרת, ואף דוחות הן על הסף תביעות אלו. במקרה הטוב חברות הביטוח מאשרות סכום חלקי בלבד ומנסות כל שלאל ידן להתחמק מתשלום כלשהו למבוטח בטענות כאלה ואחרות, כאשר הפופולאריות שבהן הנן : טענת "אי גילוי" וטענת "אי עמידה בתנאי הפוליסה".

התייעצות עם ערוך דין אובד כושר עבודה מנוסה

מכשולים רבים ודרך חתחתים לא קלה מציבה חברת הביטוח בפני התובע בביטוח אובדן כושר עבודה. ביטוח זה שהינו מן החשובים ביותר למבוטח, רצוי שייעשה בדרך המקצועית ביותר שאם לא כן יעמוד המבוטח בפני שוקת שבורה או במקרה הטוב סיכון חמור של משענת חשובה זו.

ראוי להדגיש כי פקידי חברות ועורכי דינם מיומנים מאוד בדחיית תביעות מסוג זה, והאזרח הקטן אשר לא מצוי כלל ועיקר בנבכי הפוליסה וחוק חוזה הביטוח, כמו גם תקנות המפקח על הביטוח, עלול לעשות את מלאכתה של המבטחת קלה, ולוותר על הכנסה עתידית שאמורה לכלכלו בעתות משבר.

ברשימה זו אעמוד על מקצת שבמקצת על מכשולים שעל המבוטח להיזהר לא ליפול בהם.

 1. הראשון הוא: החרגות הקיימות בפוליסה, או החרגות שיוזמת חברת הביטוח מיד עם הגשת התביעה. במקרה זה, כוונתי לאותם מקרים בהם מבוטחים רכשו פוליסה בהיותם לוקים כבר בבעיה רפואית כלשהי. במקרה כזה, חברת הביטוח "שותלת" החרגה בפוליסה, שמטרתה להקטין את חבותה עקב בעיה רפואית קיימת. ואולם, לא פעם החרגה כזו נרשמת בצורה גורפת למדי, לחילופין נרשמת באופן שמחריג רק באופן חלקי את הבעיה. אין להיבהל מהחרגות ואין להפסיק את התביעה עקב תגובת המבטחת על היעדר כיסוי. עניין אחר הוא, המו"מ שיש לנהל עם המבטחת בעניין ניסוח ההחרגה טרם ההצטרפות לביטוח, אך לא זה המקרה הנדון כאן. בפס"ד עתאמלה ראמי נ' הפניקס הישראלי חב' לביטוח בע"מ ( הפ 001013/04 ), שניתן בבימ"ש השלום בנצרת ע"י כב' השופט אשר קולה, הובא עניין החרגת הגב ועמוד השדרה שהיתה בפוליסה של עתאמלה. המבוטח עתאמלה ראמי, נפגע בגבו בתאונה ותביעתו לאובדן כושר עבודה נדחתה ע"י "הפניקס" בטענה שקיימת החרגה לבעיות גב בפוליסה. לאחר שהשופט ניתח את ההחרגה ומקרה הביטוח נפסק כי ההחרגה אינה תופסת והמבטחת חייבת בכיסוי המקרה. פסק דין זה אינו היחיד הדן בהחרגות והפוסק לטובת מבוטחים.
 2. המכשול השני הוא: טענת חברת ביטוח לאי גילוי עובדות רפואיות בהצהרת הבריאות. על מכשול זה, נשברו קולמוסים הרבה ואין ספור תביעות הוגשו לביהמ"ש בסכסוכים שבין מבטחות למבוטחים. על מכשול זה בלבד, ניתן לכתוב רבות, אך כקליפת האגוז ממש, עצה טובה למבוטח לא, להיבהל מטענה כלפיו שלא הצהיר עובדות רפואיות כאלה ואחרות, במקרים רבים גם אם לא הצהיר המבוטח, יהיה זכאי הוא לתגמולי הביטוח.

בכל מקרה, מומלץ ואף כדאי לפנות מיד לעורך דין מנוסה בתביעות ביטוח מהסוג הזה.

עשה ואל תעשה בעת פניה לחברת ביטוח בתביעה

 1. במקרה של אובדן כושר עבודה שיכול להתמשך מעל 3 חודשים, מומלץ לפנות לחברת הביטוח לא יאוחר מחודשיים לאחר קרות מקרה הביטוח. איחור במועד הפנייה פותח פתח בידי חברת הביטוח לצמצם את הזכות ואף לבטלה, ולרוב ללא כל הצדקה.
 2. מומלץ להצטייד במסמכים רפואיים מתאימים המעידים על אובדן כושר העבודה. מומלץ להצטייד בחוות דעת רפואית מאת רופא המומחה בתחום הבעיה הרפואית שגרמה לאובדן כושר העבודה.
 3. במקרים קשים יותר, מומלץ להצטייד בחוות דעת נוספת של רופא תעסוקתי.
 4. במקרה של דחיית התביעה על ידי חברת הביטוח או הקטנת תגמולי הביטוח מסיבה כזו או אחרת, אין לקבל זאת כ"כזה ראה וקדש", ומומלץ לפנות לעורך דין שעוסר בתחום, לצורך קבלת ייעוץ משפטי מקצועי באשר להחלטת חברת הביטוח, ובמידת הצורך לייצגו מול חברת הביטוח.
 5. יש להיזהר מליפול במוקשים ובמכשלות שחברות הביטוח טומנות למבוטחיהם. לדוגמה: יש להיזהר מחוקרים מתחזים שנשלחים מטעם חברת הביטוח ולא לשתף עמם פעולה.
 6. במקרים רבים כאשר מבוטח איבד את כושרו לעבוד ולעסוק בעיסוקו הספציפי, טוענת חברת הביטוח כי המבוטח יכול לעבוד כמאבטח בקניונים או בחניונים למיניהם ועוד כיו"ב. אין לקבל טענות אלו של חברת הביטוח ויש לבחון את תנאי הפוליסה ובעיקר את הגדרת " אובדן כושר עבודה" כנספח לפוליסה.
 7. יש לשים לב לכך, כי ישנן פוליסות ביטוח הכוללות כיסוי מורחב של אובדן כושר עבודה, אשר מקנה למבוטח זכות לקבלת תגמולי ביטוח גם במקרה של אובדן כושר חלקי. לרוב התשלום הוא בשיעור 50% מסכום הפיצוי המלא.
 8. חשוב לדעת כי בפנייה הראשונה לחברת הביטוח לצורך תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, יש למלא "טופס תביעה", אשר מכיל שאלות רבות אודות מקרה הביטוח, בצירוף מסמכים רפואיים ומסמכים נוספים. את הטופס ניתן למצוא באתרי האינטרנט של חברות הביטוח. רצוי למלא טופס זה עם עורך דין שמכיר את הסוגיות, על מנת שלא להיכשל במענה לתשובות שעלולות להיות מכשילות, דבר אשר עלול לפגוע בסיכויי התביעה.
 9. גם לאחר שחברת הביטוח תאשר את התביעה, בדרך כלל ייעשו ניסיונות מצידה לבחון את התובע מעת לעת ואת כושרו לעבוד, לרבות מעקב על ידי חוקרים מטעמה, וכן בדיקת התובע על ידי רופאים מטעמה. לצורך המשך אישור תגמולי הביטוח, תדרוש חברת הביטוח מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על העדר שינוי במצבו הרפואי ואף החמרה. מומלץ להיענות לדרישות אלה רק לאחר היוועצות עם עורך דין אובדן כושר עבודה מנוסה.

לסיכום

תחום דיני הביטוח והכיסוי הביטוחי של אובדן כושר עבודה בפרט, הינו תחום מורכב ומסובך, אשר טומן בחובו התמצאות בנבכי פוליסות הביטוח, שלרוב מנוסחות באופן מורכב ובלתי מפורש על ידי חברות הביטוח, דבר אשר עלול להכשיל את המבוטח בסופו של יום. על כן, חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד מקצועי ומנוסה, בטרם פנייה בדרישה לתשלום תגמולי ביטוח לחברת הביטוח. עו"ד מקצועי יוכל למקסם את זכויותיו של המבוטח, להנחותו בדרך המיטבית ואף לייצגו בהתאם לצורך.

מידע הרחבה

מאמרים נוספים בנושא:

ניכוי תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה מתוספת קצבה בגין תלויים

מה הוביל להצעת החוק תיקון – הכנסה מביטוח אובדן כושר עבודה?

 

אובדן כושר עבודה למנהל מלון

צפו במקרה: מנהל מלון איבד את את כושר עבודתו וחברת הביטוח סירבה להמשיך לשלם.

 

חברת הביטוח לא הוכיחה כי התובע חזר לכושר עבודה

צפו במקרה: איבד את כושר עבודתו וחברת הביטוח הפסיקה לשלם על דעת עצמה.

 

טענת התיישנות בתביעה נגד חברת ביטוח וסוכן ביטוח

צפו במקרה: לקה בהתקף לב, איבד את כושר עבודתו ולכשהחליט לדרוש את המגיע לו נענה בסירוב.

 

מהו "עיסוק סביר אחר" בפוליסת ביטוח אבדן כושר עבודה?

מאמר זה יעסוק בתנאי שקיים בפוליסות רבות בכיסוי של אובדן כושר עבודה, אשר קובע כי נבצר מהמבוטח לעסוק בעיסוק סביר אחר - מהו "עיסוק סביר אחר", כיצד הפסיקה מפרשת תנאי זה ועוד כיו"ב.

 

קבלת תגמולי ביטוח בגין אוטם שריר הלב

צפו במקרה: בית משפט השלום קיבל תביעה של מבוטח לתגמולי ביטוח בגין אוטם שריר הלב, וזאת חרף אי עמידה באחד מתנאי הפוליסה.

 

חברת הביטוח לא שילמה ונענשה ע"י בית המשפט

בית משפט השלום בתל אביב קיבל תביעתו של מבוטח לתשלום תגמולי ביטוח בגין היותו באובדן כושר עבודה ודחה את כל טענות חברת הביטוח, תוך חיובה בריבית עונשית.

 

ייעוץ שנתן סוכן ביטוח כמוהו כייעוץ חברת הביטוח

בית המשפט המחוזי קיבל תביעתו של מבוטח כנגד חברת ביטוח לקבלת תגמולי ביטוח, וקבע כי ייעוצו של סוכן ביטוח לבטל פוליסה, כמוהו כייעוץ חברת הביטוח.

 

ביטוח נכות בקרן פנסיה או בחברת ביטוח – מה עדיף?

לרשותכם עמוד השוואה בין ביטוח נכות בקרן פניסה וחברות הביטוח.

 

"אובדן כושר עבודה" – ההגדרה בחוזה ביטוח ספציפי גוברת על ההגדרה בחוק

האם יתכן חוזה ביטוח ייחודי אשר מתאים עצמו לעובדים במקום עבודה ספציפי?

 

ביטול פוליסה – מתי ייחשב לתקף?

ביטול פוליסת ביטוח, אם זה ביטוח חיים, נכות, אובדן כושר עבודה או ביטוח רכב דירה או עסק, כל אלה דין אחד להם. חשיבות עניין הביטול הוא באובדן הזכויות המוקנות למבוטח מכח הפוליסה.

 

חיוב חברת ביטוח בריבית עונשית בשל התנהגות בחוסר תום לב

פעמים אנו עדים לשרירות לב בוטה ביותר מצד חברת ביטוח בסירובה לשלם תגמולי ביטוח לניזוקים. הכוח והכסף מצוי אצלם וככאלה לא פעם נסחפים הם בתירוצים בלתי הגיוניים ובלתי מקובלים בסירובם לשלם את המגיע.

 

 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

חשיבותה של הצהרת הבריאות: כל מה שתגידו עלול לשמש נגדכם בבית המשפט.

 

 

סוכן הביטוח התרשל – זכותך כמבוטח לא תיפגע

סוכן הביטוח מהווה את החוליה המקשרת בין המבוטח לחברת הביטוח. אם יתרשל הוא במילוי טופסי הביטוח או בהסבריו למבוטח טרם צירופו לביטוח, עלול הוא לגרום לכך שבעת תביעה יידחה המבוטח ותביעתו לא תשולם.

 

הארכת תקופת ההתיישנות בביטוח – מתי ובאלו תנאים?

רענון חשוב בפסיקות המאריכות את תקופת הביטוח.

 

 

המלצה:להתייחס להצטרפות לביטוח חיים ואובדן כושר עבודה

ייעוץ של עורך דין ביטוח מנוסה לפני הצטרפות לביטוח חיים ואובדן כושר עבודה.

 

 

חידושים בתביעת אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח

צפו במאמר בנושא החידושים בתביעות אובדן כושר עבודה

 

אובדן כושר עבודה – כיצד תשלם פחות מס?

לאלה הזכאים לקיצבת אובדן כושר עבודה מכח פוליסות ביטוח, יש ואשר חברת הביטוח במסגרת פשרה, מציעה לשלם סכום חד פעמי גבוה, שיכלול עבר ועתיד גם יחד ובכך מביאה כיסוי זה לסייומו.

 

 

סכנה!!! מוקשים רדומים בביטוחי אובדן כושר עבודה ונכות

סוכן הביטוח קבע איתך פגישה והצליח לשכנע אותך להצטרף לביטוח נכות ואובדן כושר עבודה. עד כאן הכל בסדר. יש לזכור היטב, כי סוכן הביטוח מעוניין מאד שהביטוח יצא לפועל, וכל פוליסה רק מגדילה את הכנסותיו.

 

 

שימוש במשרדי חקירות בתביעות אובדן כושר עבודה

לאחרונה יותר מתמיד, ישנה מגמה הולכת וגוברת להפעיל משרדי חקירות נגד מבוטחים התובעים את זכותם לקבלת תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה. הפעלת משרדי חקירות נעשית הן על ידי חברות ביטוח והן על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

למרות תשובות לא נכונות בהצהרת הבריאות חוייבה חברת ביטוח בתשלומי אובדן כושר עבודה

צפו במאמר: הסיבות העיקריות לסירוב תשלום כספי הביטוח למבוטח.

 

תביעת אובדן כושר עבודה ובדיקת רופא מטעם חברות הביטוח

למרבה הצער, ניתן להגדיר את המבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה בחברות ביטוח כסומא באפילה. התנהגות חברות הביטוח בזמן תביעה הינה שערוריה שאין כמותה ורצופה היא פעולות שהיעדר תום הלב הוא הדבר הבולט ביותר בהם.

 

אובדן כושר עבודה – אחריות מעסיק

נפגע אדם בעבודה, בבית או אפילו בטיול, ועקב כך איבד את כושרו לעבוד, מה יעשה?

 

 

הטריקים של חברות הביטוח להקטנת תשלומים באובדן כושר עבודה ונכות- רשימה 1 בסדרה

מה דורשות חברות הביטוח ממבוטחים בעת הגשת התביעה?

 

אובדן כושר עבודה – הגדרת העיסוק בפוליסה

במקרים רבים בהם מוגשת תביעת אובדן כושר עבודה לחברת הביטוח, מוצאים בין שלל "התירוצים" להימנע מתשלום למבוטח את התירוץ שהמבוטח יכול לעסוק בעיסוק אחר סביר.

 

אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם?

לאחרונה פרסם המפקח על הביטוח במשרד האוצר שורה של הוראות בנושאים שונים הקשורים לביטוחי חיים, אובדן כושר עבודה ונכות מתאונה. למרבה הצער, לא תמיד מקפידות חברות הביטוח למלא אחר הוראות אלו למרות היותן חייבות בהן.

 

החרגות בביטוחי אובדן כושר עבודה ונכות – כדאי לקרוא כל מילה

בטרם תופק פוליסה לביטוח חיים וכיסויים נוספים, מתבצע תהליך קבלת המועמד לביטוח. בתהליך זה כלולים בין היתר: מילוי טופס ההצעה, הצהרת הבריאות, שאלונים שונים ובסופו של דבר החיתום שנעשה בחברת הביטוח.

 

 

 

 

אובדן כושר עבודה-לא תמיד העקשנות מול חברת הביטוח משתלמת

זה לא נדיר שבין חברות הביטוח לבין מבוטחים התובעים את זכותם בביטוח אובדן כושר עבודה, מתנהל משחק של חתול ועכבר. חברות הביטוח במקרים רבים, סבורות שלא מגיע מאומה ואילו המבוטח סבור שמגיע לו הכל.

 

מלכודת ושמה: ביטוח אובדן כושר עבודה

ישנו פתגם עתיק האומר: "לא כל הנוצץ זהב הוא", כך גם ביטוח אובדן כושר עבודה בחברות הביטוח.

 

בדיקת פוליגרף בהליך משפטי

האם בדיקת פוליגרף קבילה בהליך משפטי?

 

תבוסה נוספת לחברות הביטוח בפרשנות המונח "עיסוק סביר אחר" בתביעות אובדן כושר עבודה

הקץ לניסיונותיהן החוזרות ונשנות של חברות הביטוח להרחיב את המונח "עיסוק סביר אחר" בפוליסה

 

נפקות מכתב הדחייה של חברת הביטוח לתביעת מבוטח או צד ג'

ישנה נפקות משפטית רבה לתוכנו של מכתב הדחייה של תביעת מבוטח או צד ג' על ידי חברת ביטוח, ואף למקרה בו חברת הביטוח מחליטה כי אינה מעוניינת כלל להגיב במכתב דחייה.

 
לראש העמוד ↑